Tổng quan

Xây dựng các ứng dụng Google Chat để đưa dịch vụ và tài nguyên của bạn vào ngay Google Chat, giúp người dùng nhận thông tin và thực hiện hành động mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.

Google Chat hỗ trợ hoạt động cộng tác nhóm bằng cách cung cấp các tính năng sau:

 • Tin nhắn trực tiếp giữa những người dùng.
 • Các cuộc trò chuyện theo chuỗi trong các không gian.
 • Các không gian trò chuyện cho phép bạn dành không gian thảo luận cho từng dự án, từng nhóm hoặc cơ sở khác.
 • Những ứng dụng nhắn tin có thể tham gia vào các không gian hoặc trả lời tin nhắn trực tiếp.

Tin nhắn và không gian

Hoạt động tương tác giữa Google Chat và ứng dụng Chat diễn ra thông qua tin nhắn trong bối cảnh của những không gian cụ thể. Ví dụ: ứng dụng nhắn tin có thể gửi tin nhắn (một loại tin nhắn) đến một phòng Chat cụ thể.

Tin nhắn bao gồm các hoạt động tương tác trong ứng dụng Chat, tin nhắn văn bản hoặc thẻ, còn không gian bao gồm các phòng trò chuyện và tin nhắn trực tiếp.

Sơ đồ trên cho thấy các loại tương tác và ngữ cảnh có sẵn cho thông báo và không gian:

 • Tin nhắn giữa Google Chat và ứng dụng Chat sẽ tuân theo một định dạng tin nhắn đã xác định, trong đó mỗi tin nhắn chứa một đối tượng JSON có các thành phần chỉ định mã nhận dạng người dùng, kiểu, nội dung và các khía cạnh khác của thông báo. Các ứng dụng nhắn tin có thể gửi những loại tin nhắn sau:

  • Tin nhắn văn bản chứa nội dung văn bản thuần tuý có định dạng văn bản hạn chế.
  • Thông báo thẻ xác định định dạng, nội dung và hành vi của thẻ sẽ hiển thị trong một không gian. Ví dụ: thông báo thẻ có thể bao gồm một nút có đường liên kết để mở hộp thoại thu thập thông tin từ người dùng.
 • Trong Google Chat, không gian có thể có các ngữ cảnh sau:

  • Nhiều người dùng sẽ thấy một không gian được đặt tên hoặc không gian nhóm.
  • Chỉ người dùng trong không gian đó mới nhìn thấy tin nhắn trực tiếp.

Trường hợp sử dụng

Khi thêm các ứng dụng nhắn tin vào một nền tảng trò chuyện như Chat, người dùng có thể đặt câu hỏi và ra lệnh mà không cần thay đổi ngữ cảnh. Trên phần phụ trợ, ứng dụng Chat có thể truy cập vào các hệ thống khác, đóng vai trò là trung gian cho các hệ thống đó.

Khả năng này cho phép bạn truy cập vào nhiều tài nguyên và công cụ, trong khi vẫn duy trì trải nghiệm nhận thức thống nhất, có thể tạo ra một khung cho nhiều loại ứng dụng, trong đó có:

 • Quản lý quy trình công việc
 • Thiết lập và định cấu hình
 • Tạo đơn đặt hàng
 • Tìm kiếm
 • Thu thập dữ liệu

Sau đây là một số ví dụ về những việc bạn có thể yêu cầu ứng dụng Chat thực hiện trong phòng Chat:

 • Tra cứu thông tin – Ứng dụng Chat có thể truy xuất thông tin dựa trên các truy vấn có cấu trúc hoặc dạng văn bản tự do do người dùng nhập.
 • Phiếu yêu cầu hỗ trợ tệp – Ứng dụng Chat có thể tạo báo cáo sự cố hoặc các cấu phần phần mềm khác bằng thông tin do người dùng cung cấp.
 • Phối hợp nỗ lực – Ứng dụng Chat có thể cải thiện cách các thành viên trong nhóm tương tác với nhau, chẳng hạn như cung cấp "bộ nhớ của nhóm" hoặc lên lịch tài nguyên.

Xây dựng ứng dụng nhắn tin có tính tương tác

Nhiều ứng dụng nhắn tin cho phép người dùng nhắn tin và tương tác trực tiếp với ứng dụng Chat. Các ứng dụng nhắn tin tương tác có thể thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

Để tương tác với người dùng, ứng dụng Chat của bạn phải có khả năng nhận và phản hồi các sự kiện tương tác. Để tạo một ứng dụng nhắn tin có tính tương tác, hãy xem phần Nhận và phản hồi các sự kiện tương tác với ứng dụng Google Chat.

Xây dựng các ứng dụng nhắn tin không có tính tương tác

Các ứng dụng Google Chat cũng có thể không tương tác với người dùng khi người dùng không thể tương tác trực tiếp với ứng dụng Chat, nhưng ứng dụng Chat lại trực tiếp gọi API Google Chat. Ví dụ: bạn có thể tạo một ứng dụng Chat gửi tin nhắn trong không gian nhưng người dùng không thể phản hồi ứng dụng Chat. Loại cấu trúc ứng dụng Chat này rất hữu ích cho những tính năng như báo cáo chuông báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tổng quan về API Google Chat.

Xây dựng ứng dụng Chat dựa trên sự kiện

Ứng dụng Chat có thể đăng ký các sự kiện về tài nguyên trong Chat bằng API Sự kiện của Google Workspace. Gói thuê bao cho phép ứng dụng Chat nhận thông tin về các sự kiện, thể hiện những thay đổi đối với tài nguyên Google Workspace đã đăng ký. Ví dụ: ứng dụng Chat có thể phản hồi các thay đổi đối với không gian mà ứng dụng Chat đã đăng ký, chẳng hạn như gửi tin nhắn chào mừng đến những thành viên mới đã được thêm vào không gian. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đăng ký sự kiện trên Google Chat.

Chọn một cấu trúc của ứng dụng trong Chat

API Chat cung cấp một số cách để bạn có thể tích hợp ứng dụng của mình vào các phòng Chat, nhưng không cung cấp hoặc chỉ ra bất kỳ cách thức cụ thể nào để triển khai logic ứng dụng Chat. Bạn có thể tạo ứng dụng Chat sử dụng lệnh hoặc dùng bất kỳ loại dịch vụ/mô-đun xử lý ngôn ngữ và AI nào mà bạn thích, đồng thời có thể làm việc này trên nhiều nền tảng, bao gồm:

 • AppSheet
 • Google Apps Script
 • Pub/Sub
 • Google Cloud hoặc một máy chủ HTTP tại cơ sở

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chọn cấu trúc ứng dụng Chat.

Quyền truy cập của ứng dụng vào dữ liệu người dùng

Khi một ứng dụng Chat được gọi, ứng dụng đó cần biết ai đang gọi, trong bối cảnh nào và cách xử lý người gọi. Để truy cập vào dữ liệu ngoài dữ liệu danh tính cơ bản này, ứng dụng Chat phải được cấp quyền truy cập thông qua tính năng xác thực.

 • Theo mặc định, các ứng dụng nhắn tin chỉ có thể đọc danh tính cơ bản của người dùng gọi ra họ hoặc người dùng được đề cập bằng @ trong cùng một thông báo gọi ứng dụng. Thông tin này bao gồm tên hiển thị, mã nhận dạng người dùng, địa chỉ email và hình đại diện của người dùng.
 • Đối với các ứng dụng trong Chat có xem trước đường liên kết, ứng dụng Chat có thể đọc những URL được thêm vào tin nhắn khớp với mẫu URL đã thiết lập của ứng dụng Chat.

 • Nếu ứng dụng Chat cần truy cập vào dữ liệu khác để cung cấp các tính năng nâng cao cho người dùng, chẳng hạn như đọc tất cả tin nhắn hoặc danh sách thành viên trong một không gian, hãy thiết lập chế độ xác thực để ứng dụng có thể truy cập vào dữ liệu đó. Nếu truy cập vào dữ liệu người dùng, ứng dụng Chat sẽ nhắc người dùng yêu cầu quyền truy cập và người dùng phải cấp quyền truy cập đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Kết nối ứng dụng Chat với các dịch vụ và công cụ khác.

Bạn muốn xem cách hoạt động của API Google Chat?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.