ส่ง รับ แสดงรายการ อัปเดต และลบข้อความ

แหล่งข้อมูล Message แสดงถึงข้อความหรือการ์ดข้อความใน Google Chat คุณอาจcreate, get, update หรือ delete ข้อความใน Google Chat API โดยเรียกใช้เมธอดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS และข้อความการ์ด โปรดดูภาพรวมข้อความ Google Chat

คู่มือในส่วนนี้อธิบายวิธีดำเนินการต่อไปนี้

หากต้องการส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันในพื้นที่ใน Chat โดยไม่ใช้แอป Chat ให้ตั้งค่าเว็บฮุค