Google Chat etkinliklerini alma ve yanıtlama

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Kullanıcılar Google Chat uygulamalarıyla etkileşimde bulunduğunda uygulama eşzamanlı olarak bir etkinlik alır ve yanıtlayabilir. Etkinlik türlerine örnek olarak mesajlar, @bahisler, kart tıklamaları ve bir alana eklenme ya da alandan kaldırılma verilebilir.

Chat uygulamaları bu etkinliklere, her biri bir JSON nesnesi olarak temsil edilen bir kısa mesaj veya kart mesajı ile yanıt verebilir. Bu kılavuzda, kart mesajlarında etkileşimli özelliklerin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Kısa mesajlar

Kısa mesajlar, basit bildirimler için idealdir. @bahisler ve kalın, italik ve code gibi temel biçimlendirme türlerini destekler.

Örneğin bir uygulama, yazılım geliştiricilerine kod dondurma işleminin yaklaştığını bildirmek için bir kısa mesaj kullanabilir:

Google Chat'te, kodun donduğunu bildiren örnek kısa mesaj
Şekil 1: Chat mesajı, bir kodun donmasıyla ilgili olarak Chat alanını uyarır.

Daha fazla bilgi edinmek için Kısa mesaj gönderme konusuna bakın.

Kart mesajları

Kart mesajları tanımlı bir düzeni, düğmeler gibi etkileşimli kullanıcı arayüzü öğelerini ve resimler gibi rich media öğelerini destekler. Ayrıntılı bilgi sunmak, kullanıcılardan bilgi toplamak ve kullanıcıları sonraki adımı atmaya yönlendirmek için kart mesajlarını kullanın. Kart mesajları, bir görüşme akışında tek başına bir mesaj olarak veya kısa mesaja eklenmiş şekilde ya da bir görüşme üzerinden açılan iletişim kutusu pencereleri şeklinde görünebilir.

Örneğin, bir uygulama anket çalıştırmak için kart mesajı kullanabilir:

Chat alanında kart mesajıyla anket yapma
Şekil 2: Kart mesajı, Chat alanındaki kullanıcıların ankette oy kullanmasını sağlar.

Kullanıcıların form verilerini doldurma gibi çok adımlı işlemleri tamamlamasına yardımcı olmak için kartlar bir iletişim kutusunda birbirlerine dizilmiş olabilir. Uygulamaların, kullanıcıyla doğrudan etkileşim kurmasına olanak tanıyan iletişim kutuları açılır.

Örneğin bir uygulama, kişi bilgilerini toplamak için bir iletişim kutusu başlatabilir:

Çeşitli widget'ların bulunduğu bir iletişim kutusu.
Şekil 3: Kullanıcıdan kişi eklemesini isteyen açık iletişim kutusu.

Daha fazla bilgi edinmek için Kart mesajı gönderme başlıklı makaleye bakın.