Điểm khác biệt: xe hơi và điện thoại

Nhu cầu thu hút sự chú ý của người lái xe trên đường đặt ra một số yêu cầu đặc biệt đối với thông báo trên ô tô so với các thiết bị khác

Thông báo trên ô tô có cùng mục đích chung giống như thông báo trên các thiết bị khác: truyền một lượng nhỏ thông tin liên quan, kịp thời từ hệ thống hoặc từ ứng dụng. Tuy nhiên, hệ thống thông báo trong ô tô phải được thiết kế theo cách khác để giảm thiểu sự phân tâm cho người lái xe.


Ít thông báo hơn

Để giảm thiểu tình trạng phân tâm của người lái xe, thông báo quan trọng (HUN) trong ô tô có những hạn chế nghiêm ngặt hơn so với các thiết bị khác.

HUN trong ô tô phải hữu ích và có giới hạn về thời gian, với mức độ quan trọng từ CAO trở lên, đồng thời phải đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau:

 • Cực kỳ an toàn
 • Phù hợp khi lái xe
 • Liên quan đến truyền thông

Thông báo xuất hiện trong Trung tâm thông báo hầu như giống như trên các thiết bị khác, với một số danh mục bị loại trừ vì được xử lý ở nơi khác hoặc có mức độ quan trọng thấp. Để biết chi tiết về cách xử lý các danh mục khác nhau, hãy truy cập vào bài viết Cách hoạt động của thông báo trên ô tô.

Khung dây thông báo

Ẩn bớt nội dung trên mỗi thông báo

Để cho phép người lái xe xem nhanh thông báo và quay lại đường đi, thông báo trong xe chỉ cần tập trung vào những thông tin cần thiết và dễ nắm nhất.

Thử nghiệm của chúng tôi đã cho thấy rằng thông tin quan trọng nhất đối với người lái xe là cái gìlà ai: Thông báo là gì (tin nhắn, cuộc gọi, hướng dẫn chỉ đường, v.v.) và người gửi thông báo. HUN trong ô tô giúp nhấn mạnh những yếu tố này cùng với một số thao tác đơn giản có thể thực hiện.

Ví dụ về thông báo có ít nội dung hơn

Tương tác đơn giản hơn

Để giảm thiểu tình trạng phân tâm, các thông báo trong ô tô không có các chế độ điều khiển theo bối cảnh phức tạp, chẳng hạn như thao tác nhấn và giữ hoặc các chế độ điều khiển dựa trên thời lượng mà người dùng thực hiện thao tác vuốt.

Ngoài ra, hầu hết các HUN chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn (trong thời gian mặc định là 8 giây) trước khi tự động bị loại bỏ nếu người dùng không tương tác với chúng. Trong hầu hết các trường hợp như vậy, người dùng có thể xử lý thông báo này sau trong Trung tâm thông báo.

Để biết thông tin chi tiết về các hoạt động tương tác với HUN và trong Trung tâm thông báo, hãy xem bài viết Cách hoạt động của thông báo trên ô tô.

Ví dụ về thông báo tự động bị loại bỏ

Thông báo tin nhắn có thể phát

Để cho phép người lái xe dễ dàng xử lý tin nhắn trong khi vẫn chú ý đến đường, thông báo tin nhắn trong ô tô sẽ cung cấp hai khả năng sau đây trên thẻ thông báo:

 • Phát: Đọc thông báo bằng Trợ lý hoặc trình đọc TTS (chuyển văn bản sang lời nói) mặc định do nền tảng cung cấp
 • Tắt tiếng cuộc trò chuyện: Ngừng hiển thị HUN cho một cuộc trò chuyện cụ thể trong thời gian còn lại của chuyến đi

Nếu một cuộc trò chuyện bị tắt tiếng, thì các tin nhắn trong cuộc trò chuyện đó vẫn sẽ còn trong Trung tâm thông báo.

Hành động thông qua thông báo

Trung tâm thông báo đơn giản hơn

Trên ô tô, Trung tâm thông báo (đôi khi được triển khai dưới dạng ngăn kéo xuống) hoạt động như một vùng giữ tạm thời các thông báo mà người lái xe có thể muốn truy cập trong khi hoặc khi kết thúc lái xe. Chế độ này loại trừ một số danh mục thông báo, giới hạn số lượng thông báo hiển thị trong khi lái xe và bị xoá ở đầu mỗi lần lái xe.

Bạn có thể xem chi tiết về các loại thông báo xuất hiện trong Trung tâm thông báo trong bài viết Cách hoạt động của thông báo trên ô tô.

Trung tâm thông báo được đơn giản hoá

Nhận biết trạng thái lái của ô tô

Việc biết được trạng thái lái xe của ô tô (dù xe đang đỗ, đang không tải hay đang di chuyển) là một yếu tố quan trọng để quyết định lượng thông tin có thể hiển thị một cách an toàn cho người lái xe mà không làm họ phân tâm.

Android Automotive OS có một Công cụ hạn chế trải nghiệm người dùng (UX). Công cụ này là một bộ quy tắc (do nhà sản xuất ô tô định cấu hình) về những điều được phép và không thể xảy ra ở một số trạng thái lái xe cụ thể. Công cụ hạn chế trải nghiệm người dùng cho phép thực hiện các hành động sau đây đối với thông báo, dựa trên trạng thái lái xe (và phạm vi tốc độ (không bắt buộc):

 • Đang ẩn bản xem trước nội dung đối với tin nhắn
 • Cắt bớt văn bản vượt quá độ dài đã chỉ định
 • Giới hạn số lượng mục danh sách xuất hiện trong Trung tâm thông báo và những nơi khác

Bạn có thể gỡ bỏ những quy định hạn chế này ở những trạng thái không cần thiết khi lái xe, chẳng hạn như khi xe đậu.

Thông báo khi lái xe so với khi đỗ xe
Bản xem trước tin nhắn trong một thông báo có thể bị ẩn hoặc hiện tuỳ thuộc vào việc ô tô có đang di chuyển hay không

Các danh mục và chế độ điều khiển đặc biệt dành cho nhà sản xuất ô tô

Các nhà sản xuất ô tô có thể ngăn thông báo chỉ đường từng chặng xuất hiện dưới dạng HUN.

Ngoài ra, Android Automotive OS bao gồm 3 danh mục thông báo mới do nhà sản xuất ô tô kiểm soát:

 • CATEGORY_CAR_EMERGENCY
 • CATEGORY_CAR_WARNING
 • CATEGORY_CAR_INFORMATION

Các danh mục BR_EMERGENCY và Car_WARNING bỏ qua các cơ chế xếp hạng thông thường nên xuất hiện ở đầu danh sách thông báo trong Trung tâm thông báo.