Trải nghiệm sản phẩm

Trải nghiệm Android Automotive OS có các thiết kế tham chiếu hệ thống và mẫu ứng dụng mà các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh, cùng với các ứng dụng được điều chỉnh để sử dụng trong ô tô.

Các tuỳ chỉnh giao diện người dùng phản ánh thương hiệu của nhà sản xuất ô tô và cấu hình của các mẫu ô tô cụ thể, đồng thời cho phép một số thành phần màn hình thể hiện thương hiệu của ứng dụng.

Bắt đầu: Chọn một thiết kế tham chiếu cho trải nghiệm hệ thống của bạn. Các định dạng này được thiết kế hoàn chỉnh, có thể tuỳ chỉnh và có thể sử dụng ở 2 kích thước màn hình là ngang nhỏdọc.

Hình ảnh màn hình trong 2 trang tổng quan ô tô, cho thấy 2 thiết kế tham chiếu

Hoặc, xem bất kỳ chủ đề nào dưới đây.

Vai trò đối tác

Cách nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng đóng góp vào trải nghiệm AAOS

Thiết kế tham chiếu

Thông tin chi tiết về trải nghiệm người dùng và hướng dẫn tuỳ chỉnh cho 2 phiên bản tham chiếu được tạo đầy đủ của giao diện người dùng hệ thống, dành cho màn hình dọc hoặc ngang

Tính năng giao diện người dùng hệ thống

Mô hình tương tác và hướng dẫn cho các tính năng hệ thống, chẳng hạn như thông báo