Trải nghiệm sản phẩm

Trải nghiệm Android Automotive OS có các thiết kế tham chiếu hệ thống và mẫu ứng dụng mà các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh, cùng với các ứng dụng được điều chỉnh để sử dụng trong ô tô.

Các yếu tố tuỳ chỉnh trên giao diện người dùng thể hiện thương hiệu của nhà sản xuất ô tô và cấu hình của các mẫu ô tô cụ thể, đồng thời cho phép một số thành phần trên màn hình giới thiệu thương hiệu của ứng dụng.

Bắt đầu: Chọn một thiết kế tham chiếu cho trải nghiệm hệ thống của bạn. Quảng cáo này được xây dựng hoàn chỉnh, có thể tuỳ chỉnh và có 2 kích thước màn hình là ngang nhỏdọc.

Hình ảnh màn hình trong 2 bảng điều khiển ô tô, cho thấy 2 thiết kế tham khảo

Hoặc xem bất kỳ chủ đề nào dưới đây.

Vai trò đối tác

Cách nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng đóng góp vào trải nghiệm AAOS

Thiết kế tham chiếu

Thông tin chi tiết về trải nghiệm người dùng và hướng dẫn tuỳ chỉnh cho 2 phiên bản tham chiếu được tạo hoàn chỉnh của giao diện người dùng hệ thống, cho màn hình dọc hoặc ngang

Các tính năng giao diện người dùng hệ thống

Mô hình tương tác và hướng dẫn cho các tính năng của hệ thống, chẳng hạn như thông báo