Trải nghiệm sản phẩm

Trải nghiệm hệ điều hành Android Automotive kết hợp các ứng dụng được thiết kế để sử dụng trên ô tô với giao diện người dùng hệ thống và các mẫu ứng dụng mà nhà sản xuất ô tô có thể tùy chỉnh.

Tùy chỉnh giao diện người dùng phản ánh thương hiệu của nhà sản xuất ô tô và cấu hình của các mẫu ô tô cụ thể, đồng thời cho phép một số phần tử màn hình thể hiện thương hiệu ứng dụng.

Vai trò của đối tác

Mức độ ảnh hưởng của các nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng đến trải nghiệm AAOS

Giao diện người dùng hệ thống

Mô hình tương tác cho các thành phần của hệ thống, chẳng hạn như thông báo