Ứng dụng nhắn tin

Tính năng nhắn tin dựa trên giọng nói giúp người lái xe vẫn tập trung quan sát đường đi trong khi giao tiếp. Mẫu ứng dụng nhắn tin của Android Auto sử dụng một mô hình điều hướng duy nhất trên tất cả ứng dụng nhắn tin. Các ứng dụng sử dụng mẫu này chỉ nhận và trả lời tin nhắn dựa trên văn bản, chuyển đổi văn bản như SMS và email thành âm thanh.


Mô hình tương tác

Thư đến chuyển động xuống từ đầu màn hình. Người lái xe có thể trả lời họ ngay lập tức hoặc truy cập vào lúc khác khi lái xe xong. Thư đã lưu có trong Trung tâm thông báo hoặc trên điện thoại

Người lái xe có thể truy cập tin nhắn thông qua các chế độ xem sau:

sơ đồ quy trình trò chuyện

Luồng trò chuyện

Người dùng có thể phát và trả lời tin nhắn bằng một luồng duy nhất.

sơ đồ quy trình trò chuyện

Giọng nói trả lời tin nhắn

Hộp thoại này minh hoạ các lệnh thoại và trình tự dùng để trả lời một tin nhắn văn bản. Để được Android Auto nhận dạng, các lệnh phải được sử dụng theo một trong các trình tự theo mẫu

Người lái Google Voice
“Trả lời!” “Thông điệp có nội dung gì?”
“Tôi sẽ đến muộn 10 phút. Hãy bắt đầu mà không cần tôi. Tôi sẽ tìm thấy bạn khi tôi đến đó.” “Sau đây là tin nhắn của bạn cho Họ, tên:

"Tôi sẽ đến muộn 10 phút. Hãy bắt đầu mà không cần tôi. Tôi sẽ tìm thấy bạn khi tôi đến đó."

Bạn có muốn gửi tin nhắn không?”
“Được rồi!” “Tin nhắn được gửi đến Họ và tên”