Ứng dụng nhắn tin

Tính năng nhắn tin bằng giọng nói cho phép người lái xe tập trung quan sát đường đi trong khi giao tiếp. Mẫu ứng dụng nhắn tin của Android Auto sử dụng một mô hình điều hướng duy nhất trên tất cả các ứng dụng nhắn tin. Các ứng dụng dùng mẫu này chỉ nhận và trả lời tin nhắn dạng văn bản, chuyển đổi văn bản như SMS và email thành âm thanh.


Mô hình tương tác

Tin nhắn đến có hiệu ứng chuyển động xuống từ đầu màn hình. Người lái xe có thể phản hồi các phản hồi ngay lập tức hoặc truy cập vào các thông báo đó sau khi lái xe xong. Tin nhắn đã lưu có trong Trung tâm thông báo hoặc trên điện thoại

Người lái xe có thể truy cập tin nhắn thông qua các chế độ xem sau:

sơ đồ luồng trò chuyện

Luồng trò chuyện

Người dùng có thể phát và trả lời tin nhắn bằng một luồng duy nhất.

sơ đồ luồng trò chuyện

Voice trả lời tin nhắn

Hộp thoại này minh hoạ trình tự và lệnh thoại dùng để trả lời một tin nhắn văn bản. Để Android Auto nhận dạng được, các lệnh phải được dùng ở một trong những trình tự theo mẫu

Tài xế Google Voice
"Trả lời!" "Nội dung tin nhắn là gì?"
“Tôi sẽ đến muộn 10 phút. Vui lòng bắt đầu mà không có tôi. Tôi sẽ gặp bạn khi đến nơi." "Đây là tin nhắn bạn gửi cho Firstname Lastname:

"Tôi sẽ đến muộn 10 phút. Vui lòng bắt đầu mà không có tôi. Tôi sẽ tìm bạn khi tôi đến đó.’

Bạn có muốn gửi tin nhắn không?"
"Có!" "Tin nhắn đã được gửi đến Tên Họ"