Tin nhắn đến

Tin nhắn đến được hiển thị dưới dạng thông báo có hiệu ứng động từ đầu màn hình xuống.

Thông báo tin nhắn sẽ được hiển thị nếu:

  • Chúng đủ quan trọng để làm gián đoạn người lái xe
  • Phù hợp để lái xe

Ví dụ: thông báo yêu cầu kết bạn không phải là sự gián đoạn thích hợp khi lái xe.

Hệ thống có thể hạn chế thông báo nếu có các mục có mức độ ưu tiên cao hơn để hiển thị.

thông báo bằng thao tác chính và phụ
Thông báo có cả hành động chính và hành động phụ
ảnh động thông báo
Ảnh động thông báo xuất hiện

Phân tích thông báo tin nhắn

Hình ảnh và biểu tượng

Hình ảnh của nguồn thông báo, chẳng hạn như hình đại diện, được ghép nối với huy hiệu của một ứng dụng.

Văn bản

Người dùng chọn tin nhắn để phát qua tính năng chuyển văn bản sang lời nói (TTS). Lời nhắc trả lời được đưa ra sau khi phát tin nhắn.

Biểu tượng đóng

Người dùng nhấn vào biểu tượng đóng để đóng một thông báo.

Âm thanh

Do hệ thống cung cấp

Cấu trúc thông báo tin nhắn
Ảnh động của thông báo xuất hiện