Thư đã lưu

Ngoài việc xuất hiện ngắn gọn dưới dạng thông báo đến (tự động bị loại bỏ nếu không được xử lý), thông báo cũng xuất hiện trong Trung tâm thông báo, nơi người dùng có thể tương tác với thông báo sau.

Thông báo trong Trung tâm thông báo là:

  • Hiển thị dưới dạng thẻ riêng lẻ
  • Sắp xếp theo thời gian đến, với thông báo mới nhất ở trên cùng
  • Giới hạn số lượng để hạn chế sự phân tâm của người lái xe

Để đảm bảo có thể quản lý độ dài danh sách trong Trung tâm thông báo, các thông báo cũ có thể được đẩy từ Trung tâm thông báo để tạo không gian cho những thông báo mới. Tất cả tin nhắn trong Trung tâm thông báo, kể cả những tin nhắn đã xoá, vẫn còn trên điện thoại.

Trung tâm thông báo
Trung tâm thông báo hiển thị 2 thông báo mới

Phân tích thành phần của thẻ thông báo

Hình ảnh và biểu tượng

Hình đại diện cho biết nguồn gốc của thông báo, được ghép với biểu tượng của ứng dụng.

Vùng nội dung

Sau khi bạn nhấn, tin nhắn sẽ phát bằng tính năng chuyển văn bản sang lời nói (TTS). Sau khi phát tin nhắn, hệ thống sẽ hiển thị các lời nhắc trả lời (xem phần Luồng trò chuyện).

Phân tích thẻ tin nhắn
Các thành phần bố cục của thẻ thông báo