Próbki i biblioteki

Biblioteki klienta interfejsów API Google zapewniają integrację języków, zwiększoną ochronę i obsługę wywołań wymagających autoryzacji użytkownika. Biblioteki klienta są dostępne w kilku językach programowania. Dzięki nim nie musisz ręcznie konfigurować żądań HTTP ani analizować odpowiedzi.

Biblioteka klienta Przykłady kodu interfejsu Google Bid Manager API Dokumentacja
Java GitHub GOTOWE
JavaScript Pierwsze kroki
.NET Pierwsze kroki
Cel C GOTOWE
PHP GitHub Pierwsze kroki
Python GitHub Pierwsze kroki
Go
Google Web Tools GOTOWE
Node.js GOTOWE
Ruby Pierwsze kroki