Przenoszenie danych w wersji 2.0: informacje o wersji

Nowe pola

Zobacz format pliku przenoszenia danych i skontaktuj się z przedstawicielem zespołu pomocy, aby dodał nowe pole, które nie jest jeszcze włączone na Twoim koncie.

26.06.2017

„Identyfikator adresu URL strony docelowej” jest teraz dostępny w DCM i ujednoliconych plikach danych o kliknięciach. „Identyfikator adresu URL strony docelowej” i „URL strony docelowej” są dostępne w tabeli odpowiedników „landing_page_url”.

22.02.2017

„Identyfikator wyświetlenia” i „URL strony odsyłającej” są teraz dostępne w DCM i ujednoliconym przenoszeniu danych.

Znane problemy

Kampanie produktowe

W przypadku kampanii produktowych w polu „Wartość U” zwracany jest identyfikator grupy produktów, a nie identyfikator słowa kluczowego w Search Ads 360. Brak wyników dla tego identyfikatora w tabelach odpowiedników. Dopasowanie identyfikatora grupy produktów można uzyskać w raportach Search Ads 360, usuwając prefiks (zaczynający się od cyfry 9).