Nếu là nhà sản xuất, người theo đuổi sở thích riêng hoặc chỉ thử nghiệm, bạn có thể áp dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, các công nghệ tiên tiến của Google và nhiều tính năng khác cho các dự án phần cứng phi thương mại của mình.
Sử dụng API gRPC với thư viện ứng dụng Python hoặc các liên kết được tạo cho các ngôn ngữ như Go, Java (bao gồm cả tính năng hỗ trợ Android Things), C#, Node.js và Ruby để mang lại cho bạn sự linh hoạt cần thiết.