Lượt tương tác của người dùng

Một trong những chỉ số quan trọng nhất mà Google sử dụng khi xác định xem có nên quảng bá Hành động của bạn hay không là mức độ tương tác của người dùng hoặc số lượng người dùng quay lại Hành động của bạn sau cuộc trò chuyện đầu tiên. Triển khai các tính năng tương tác người dùng để đưa người dùng quay lại Hành động của bạn.

Bắt đầu xây dựng

Tìm hiểu cách thêm tính năng tương tác của người dùng vào Hành động.

  • Nếu Hành động của bạn cung cấp thông tin hữu ích có thể thay đổi hằng ngày hoặc hỗ trợ người dùng thực hiện một nhiệm vụ hằng ngày, thì hãy bật gói thuê bao cập nhật hằng ngày trong Hành động của bạn. Ví dụ: gửi cho người dùng một lời nhắc hữu ích mỗi ngày kèm theo kế hoạch tập thể dục của họ.
  • Việc biến Hành động của bạn thành một phần trong quy trình bình thường của người dùng là một cách hiệu quả để giữ chân người dùng. Cung cấp gói đăng ký Quy trình để người dùng có thể thêm Hành động của bạn vào Quy trình trên Trợ lý. Ví dụ: tạo một Hành động hấp dẫn đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho bữa sáng và cho phép người dùng thêm Hành động của bạn vào Quy trình chào buổi sáng.
  • Sử dụng API Actions để gửi thông báo đẩy của Trợ lý Google, chẳng hạn như lời nhắc hoặc thông tin cập nhật đến thiết bị di động của người dùng. Người dùng của bạn đã thường xuyên tương tác với thông báo đẩy, vì vậy, hãy gửi những thông báo hữu ích để Hành động của bạn trở thành một phần trong cuộc sống số của người dùng.
  • Khi thông tin về Hành động của bạn bắt đầu được lan truyền, người dùng mới và người dùng cũ phải có thể trao đổi với Hành động của bạn nhanh nhất có thể. Tạo một đường liên kết đến Trợ lý để chuyển thẳng người dùng trên trình duyệt web dành cho thiết bị di động đến Trợ lý Google và Hành động của bạn.