Hỗ trợ

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề, cộng đồng nhà phát triển của chúng tôi là nơi tốt nhất để bạn nhận được câu trả lời từ các nhà phát triển Trò chuyện khác:

  • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về quá trình phát triển, vui lòng tìm giải đáp từ cộng đồng các nhà phát triển nhà thông minh trong thẻ actions-on-google.
  • Reddit Tham gia thảo luận và hợp tác trên cộng đồng Reddit chính thức.