با علامت گذاری محتوای وب موجود خود، تجربیات غنی تری را در جستجوی Google و دستیار به کاربران ارائه دهید.

برای توسعه دهندگان وب

با استفاده از Schema.org، محتوایی را علامت گذاری کنید که می تواند برای نتایج غنی در جستجوی Google واجد شرایط باشد. با انجام این کار، به طور خودکار یک Action for Assistant با محتوای علامت‌گذاری شده ایجاد می‌کنیم.

انواع محتوای پشتیبانی شده

با ساختاردهی فید RSS خود مطابق با دستورالعمل های ما، مخاطبان پادکست خود را به دستیار گسترش دهید.

با ارائه داده های ساختاریافته، محتوای خبری خود را به دستیار بیاورید.

صفحه سؤالات متداول خود را علامت گذاری کنید تا بتوانیم محتوای شما را به کاربرانی که موضوع شما را در Google جستجو می کنند ارائه دهیم.

آهنگ ها و آلبوم های صوتی خود را در دستیار Google در دسترس شنوندگان قرار دهید.

شروع به ساختن کنید