Mang đến cho người dùng trải nghiệm phong phú hơn trên Google Tìm kiếm và Trợ lý bằng cách đánh dấu nội dung web hiện có của bạn.

Dành cho nhà phát triển web

Dùng Schema.org để đánh dấu nội dung có thể đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Google Tìm kiếm. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ tự động tạo một Hành động cho Trợ lý với nội dung được đánh dấu.

Các loại nội dung được hỗ trợ

Mở rộng đối tượng podcast của bạn đến Trợ lý bằng cách định cấu trúc nguồn cấp dữ liệu RSS theo nguyên tắc của chúng tôi.

Đưa nội dung tin tức của bạn vào Trợ lý bằng cách cung cấp dữ liệu có cấu trúc.

Hãy đánh dấu trang Câu hỏi thường gặp để chúng tôi có thể hiển thị nội dung của bạn cho những người dùng tìm kiếm về chủ đề đó trên Google.

Cung cấp các bản âm thanh và album cho người nghe trên Trợ lý Google.

Bắt đầu xây dựng