Xây dựng hành động từ nội dung web

Dữ liệu có cấu trúc cho Google biết về loại nội dung bạn đang tạo, vì vậy, chúng tôi có thể hiển thị loại dữ liệu này cho người dùng theo cách tương tác. Ngoài việc cung cấp nội dung của bạn dưới dạng kết quả nhiều định dạng trên Google Tìm kiếm, chúng tôi còn có thể đọc thẻ đánh dấu của bạn để tự động xây dựng một Hành động thể hiện nội dung của bạn trên Trợ lý Google và tạo một mục nhập trong thư mục Trợ lý. Khi người dùng yêu cầu Trợ lý phát một trong các loại nội dung có sẵn, chúng tôi có thể hiển thị Hành động của bạn.

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, hãy tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Hình 1. Ví dụ về Hành động mẫu được tạo tự động từ nội dung web.

Xuất bản nội dung của bạn

Google có thể tạo nhiều Tác vụ khác nhau dựa trên nội dung web mà bạn cung cấp. Hãy tham khảo danh sách các loại nội dung được hỗ trợ sau đây để tìm hiểu về cách tạo Hành động cho từng loại:

Câu hỏi thường gặp

Người dùng yêu cầu Trợ lý Google cung cấp thông tin về một chủ đề có thể nhận được nội dung Câu hỏi thường gặp của bạn để cung cấp cho họ câu trả lời tốt nhất. Tạo thẻ đánh dấu cho nội dung Câu hỏi thường gặp của bạn để chúng tôi có thể tự động tạo một Hành động dựa trên thông tin của bạn.

Để biết thông tin về các Hành động liên quan đến câu hỏi thường gặp được tạo bằng thẻ đánh dấu, hãy xem tài liệu về Hành động liên quan đến câu hỏi thường gặp.

Hướng dẫn thực hiện

Người dùng có thể làm theo hướng dẫn thực hiện của bạn trong Trợ lý Google. Khi người dùng yêu cầu Trợ lý trợ giúp trong một việc cần làm, bạn có thể xem nội dung hướng dẫn nếu họ có thể giúp bạn thực hiện việc đó. Tạo thẻ đánh dấu cho nội dung hướng dẫn của bạn và chúng tôi có thể tự động tạo Hành động cho hướng dẫn của bạn.

Để biết thêm thông tin về Hành động hướng dẫn được tạo bằng thẻ đánh dấu, hãy xem tài liệu Cách thực hiện bằng thẻ đánh dấu.

Nội dung đa phương tiện

Người dùng có thể khám phá nội dung của bạn trên Google Tìm kiếm và Trợ lý, đồng thời bắt đầu phát nội dung ngay trên ứng dụng hoặc nền tảng của bạn.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung nghe nhìn, hãy xem tài liệu về Hành động với nội dung đa phương tiện.

Tin tức

Người dùng có thể xem nội dung của bạn thông qua Trợ lý Google trong Google Tin tức, bao gồm cả băng chuyền tin bài hàng đầu. Khi bạn thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang AMP của mình, chúng tôi có thể hiển thị nội dung tin tức của bạn trên Trợ lý Google.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung tin bài, hãy xem tài liệu về dữ liệu có cấu trúc bài viết.

Podcast

Người dùng có thể tìm thấy podcast của bạn trong thư mục Trợ lý và phát các tập podcast trên thiết bị của họ bằng Trợ lý Google. Tạo một nguồn cấp dữ liệu RSS cho podcast và chúng tôi có thể tự động tạo một Hành động cho podcast đó.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu cho podcast của bạn, hãy xem tài liệu về Podcast.

Công thức

Người dùng có thể làm theo công thức của bạn thông qua các thẻ thông tin chi tiết được trình bày trong Trợ lý Google và tìm hiểu về nội dung của bạn trong thư mục Trợ lý. Tạo thẻ đánh dấu cho các công thức của bạn và chúng tôi có thể tự động tạo Hành động cho công thức.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung công thức, hãy xem tài liệu về dữ liệu có cấu trúc công thức.

Hình 2. Ví dụ về Hành động hướng dẫn cách thực hiện được tạo bằng mã đánh dấu trên màn hình thông minh. Hình ảnh bên trái cho thấy tổng quan về hướng dẫn cách làm và hình ảnh bên phải cho thấy các bước cụ thể cùng với video.