การสนับสนุน

เราอยากตอบคําถามหรือข้อกังวลใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการเลิกใช้งานการดําเนินการด้านการสนทนา

สําหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่หน้าการสนับสนุนสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Assistant
  2. เลือกปุ่มการดําเนินการใน Google
  3. ในส่วนเราจะช่วยคุณได้อย่างไร เลือกเลิกใช้คําถามและกรอกข้อมูล ช่องที่ต้องกรอก