Apps Script là một nền tảng JavaScript trên đám mây, cho phép bạn tích hợp và tự động hoá các công việc trên sản phẩm của Google.

Dễ dàng phát triển các giải pháp chất lượng cao

Viết mã thực hiện các tác vụ theo chương trình trên các sản phẩm của Google. Chế độ tự động hoá được đặt theo chuyển động bằng các trình đơn tuỳ chỉnh, nút, hành động của người dùng hoặc lịch biểu dựa trên thời gian.

Viết các hàm Google Trang tính trong Apps Script và gọi các hàm đó từ bảng tính của bạn giống như các hàm tích hợp sẵn.

Xây dựng một ứng dụng tự động hóa việc cần làm hoặc kết nối với các dịch vụ bên thứ ba ngay trong Google Workspace. Chia sẻ giải pháp của bạn với người khác trên Google Workspace Marketplace.

Cung cấp giao diện trò chuyện cho phép người dùng Google Chat tương tác với dịch vụ như thể dịch vụ này là một người.

Bạn muốn xem Apps Script trong thực tế?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp các video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.
Tìm hiểu các tính năng mới trong Apps Script.
Đặt câu hỏi, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.
Quản lý dự án tập lệnh của bạn theo phương thức lập trình.