Tổng quan về các mẫu Apps Script

Phần này cung cấp các hướng dẫn bắt đầu nhanh, giải pháp và lớp học lập trình về Apps Script. Sau đây là định nghĩa về từng loại mẫu.

Bạn muốn tìm hiểu qua video?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.
Bắt đầu nhanh

Các mẫu bắt đầu nhanh cung cấp các mã mẫu nhanh chóng, có bằng chứng về khái niệm để giúp bạn làm việc với Apps Script trong chưa đầy 5 phút. Các bước bắt đầu nhanh đều có sẵn cho hầu hết các loại dự án Apps Script.

Bạn có thể tìm các bước bắt đầu nhanh được sắp xếp theo loại dự án ở bên trái trong mục Mẫu theo loại dự án hoặc thử quy trình tự động hoá đơn giản này để tạo một tài liệu Google Tài liệu và gửi qua email cho bạn đường liên kết đến tài liệu đó.

Giải pháp

Mẫu giải pháp là các dự án Apps Script có đầy đủ chức năng. Các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tế trong kinh doanh và giới thiệu cách bạn có thể tự động hoá quy trình làm việc trên Google Workspace. Thông thường, bạn có thể triển khai các giải pháp mà không cần chỉnh sửa hoặc cập nhật mã.

Tìm các giải pháp được sắp xếp theo loại dự án ở bên trái trong phần Mẫu theo loại dự án hoặc dùng thử giải pháp hợp nhất thư phổ biến này.

Lớp học lập trình

Lớp học lập trình là các hướng dẫn kỹ thuật từng bước, thiết thực. Chúng kết hợp nội dung giải thích, mã mẫu của phương pháp hay nhất và bài tập mã. Lớp học lập trình có sẵn trên hầu hết các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google và được phát hành trong danh mục của Lớp học lập trình này.

Tìm các lớp học lập trình dành riêng cho Apps Script ở bên trái trong phần Lớp học lập trình.

Bạn cũng có thể tìm các mẫu Apps Script trên GitHub. Bạn có thể phát triển nhánh các kho lưu trữ này và dùng mã làm tệp tham chiếu cho các dự án của riêng mình.