การเริ่มต้นแอปแชทใน Google Apps Script อย่างรวดเร็ว

สร้างแอป Google Chat ที่คุณส่งข้อความได้โดยตรงและโต้ตอบด้วยการสะท้อนข้อความ

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงสถาปัตยกรรมและรูปแบบการรับส่งข้อความ

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานด้วย Apps Script

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอปใน Chat ของ Apps Script จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat
 2. ตรรกะของแอป Chat ที่ใช้ใน Apps Script ซึ่งอยู่ใน Google Cloud จะรับและประมวลผลข้อความ
 3. ตรรกะของแอป Chat จะผสานรวมกับบริการของ Google Workspace เช่น ปฏิทินหรือชีต หรือบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Google Maps หรือ YouTube ได้
 4. ตรรกะของแอป Chat จะส่งการตอบกลับกลับไปยังบริการแอปใน Chat
 5. คําตอบจะส่งไปยังผู้ใช้

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ
 • ตั้งค่าสคริปต์
 • เผยแพร่แอป Chat
 • ทดสอบแอป Chat

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

เปิดโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ในคอนโซล Google Cloud

หากยังไม่ได้เปิด ให้เปิดโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ที่ต้องการใช้สำหรับตัวอย่างนี้

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่หน้าเลือกโปรเจ็กต์

  เลือกโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 2. เลือกโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ต้องการใช้ หรือคลิกสร้างโปรเจ็กต์ แล้วทำตามวิธีการบนหน้าจอ หากสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณอาจต้องเปิดการเรียกเก็บเงินสำหรับโปรเจ็กต์

เปิดใช้ Chat API

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว

แอปทั้งหมดที่ใช้ OAuth 2.0 ต้องกำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม การกำหนดค่าหน้าจอคำยินยอม OAuth ของแอปจะกำหนดสิ่งที่แสดงต่อผู้ใช้และผู้ตรวจสอบแอป และลงทะเบียนแอปเพื่อให้เผยแพร่ได้ในภายหลัง

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > หน้าจอขอความยินยอม OAuth

  ไปที่หน้าจอขอความยินยอม OAuth

 2. เลือกประเภทผู้ใช้ของแอป แล้วคลิกสร้าง
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแอปให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
 4. สำหรับตอนนี้ คุณอาจข้ามการเพิ่มขอบเขต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป ในอนาคต เมื่อสร้างแอปเพื่อใช้นอกองค์กร Google Workspace คุณต้องเพิ่มและยืนยันขอบเขตการให้สิทธิ์ที่แอปต้องการ

 5. หากเลือกภายนอกสำหรับประเภทผู้ใช้ ให้เพิ่มผู้ใช้ทดสอบดังนี้
  1. ในส่วนผู้ใช้ทดสอบ ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้
  2. ป้อนอีเมลของคุณและผู้ใช้ทดสอบรายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป
 6. ดูสรุปการลงทะเบียนแอป หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกแก้ไข หากการลงทะเบียนแอปถูกต้องแล้ว ให้คลิกกลับไปยังหน้าแดชบอร์ด

ตั้งค่าสคริปต์

หากต้องการตั้งค่าสคริปต์ ให้ใช้เทมเพลตแล้วตั้งค่าโปรเจ็กต์ Cloud ใน Apps Script

สร้างสคริปต์จากเทมเพลต

 1. ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Apps Script
 2. คลิกเทมเพลตแอปใน Chat คุณอาจต้องเลื่อนลงเพื่อดูเทมเพลตนี้
 3. คลิกโปรเจ็กต์ที่ไม่มีชื่อ พิมพ์ Quickstart app แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ

คัดลอกหมายเลขโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่า

  ไปที่ IAM และการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

 2. คัดลอกค่าในช่องหมายเลขโปรเจ็กต์

ตั้งค่าโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ของโปรเจ็กต์ Apps Script

 1. ในโปรเจ็กต์ Apps Script ของแอป Chat ให้คลิกการตั้งค่าโปรเจ็กต์ ไอคอนสำหรับการตั้งค่าโปรเจ็กต์
 2. ในส่วนโครงการ Google Cloud Platform (GCP) ให้คลิกเปลี่ยนโครงการ
 3. วางหมายเลขโปรเจ็กต์ Google Cloud ในหมายเลขโปรเจ็กต์ GCP
 4. คลิกตั้งค่าโครงการ

ตอนนี้คุณมีโค้ดของแอปที่ใช้งานได้ซึ่งสามารถลองใช้ได้แล้ว (ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้) จากนั้นจึงปรับแต่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ถูกต้องเมื่อเปิดเทมเพลต Apps Script บางครั้งบัญชีปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปใช้ บัญชีเริ่มต้นโดยที่คุณไม่ทราบ

สร้างการทำให้ใช้งานได้ทดสอบ

คุณต้องมีรหัสการทำให้ใช้งานได้สำหรับโปรเจ็กต์ Apps Script นี้เพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป

หากต้องการรับรหัสการติดตั้งใช้งานส่วนหัว ให้ทำดังนี้

 1. ในโปรเจ็กต์ Apps Script ของแอป Chat ให้คลิกทำให้ใช้งานได้ > ทดสอบการทำให้ใช้งานได้
 2. คัดลอกรหัสการทำให้ใช้งานได้ของ Head เพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป แล้วคลิกเสร็จสิ้น

เผยแพร่แอป Chat

เผยแพร่แอป Chat จากคอนโซล Google Cloud

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ค้นหา Google Chat API แล้วคลิก Google Chat API
 2. คลิกจัดการ
 3. คลิกการกำหนดค่าแล้วตั้งค่าแอป Chat โดยทำดังนี้

  1. ในช่องชื่อแอป ให้ป้อน Quickstart app
  2. ในช่อง URL ของรูปโปรไฟล์ ให้ป้อน https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png
  3. ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อน Quickstart app
  4. ในส่วนฟังก์ชันการทำงาน ให้เลือกรับข้อความแบบ 1:1 และ เข้าร่วมพื้นที่ทำงานและการสนทนากลุ่ม
  5. ในส่วนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้เลือกโปรเจ็กต์ Apps Script แล้ววางรหัสการทำให้ใช้งานได้ลงในช่อง
  6. ในส่วน "การเปิดเผย" ให้เลือกบุคคลและกลุ่มเฉพาะในโดเมน และป้อนอีเมล
 4. คลิกบันทึก แล้วรีเฟรชหน้าเว็บ

 5. ในส่วนสถานะแอปในหน้าการกำหนดค่า ให้ตั้งสถานะเป็นสด - พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้

 6. คลิกบันทึก

แอป Chat พร้อมที่จะตอบกลับข้อความแล้ว

ทดสอบแอป Chat

 1. เปิด Chat
 2. ส่งข้อความส่วนตัวใหม่ไปยังแอปโดยคลิกเริ่มแชท > ค้นหาแอป
 3. ในหน้าค้นหาแอป ให้ค้นหา Quickstart App
 4. คลิก Chat ถัดจาก Quickstart
 5. ในข้อความส่วนตัวใหม่ด้วยแอป ให้พิมพ์ Hello แล้วกด enter

แอป Chat ขอขอบคุณที่เพิ่มแอปและแสดงข้อความ

หากต้องการเพิ่มผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ โปรดดูทดสอบฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟสำหรับแอป Google Chat

ขั้นตอนถัดไป

 • สร้างการ์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟ ข้อความการ์ดรองรับเลย์เอาต์ที่กำหนดไว้ องค์ประกอบ UI แบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น ปุ่ม และริชมีเดียอย่างรูปภาพ ใช้ข้อความในการ์ดเพื่อนำเสนอข้อมูลโดยละเอียด รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ และแนะนำผู้ใช้ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
 • คำสั่งเครื่องหมายทับ - คำสั่งเครื่องหมายทับช่วยให้คุณลงทะเบียนและโฆษณาคำสั่งเฉพาะที่ผู้ใช้สามารถให้แอปของคุณได้ โดยพิมพ์คำสั่งที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายทับ (/) เช่น /help
 • กล่องโต้ตอบการเปิดใช้ - กล่องโต้ตอบเป็นหน้าต่างแบบอินเทอร์เฟซ ที่ใช้การ์ดซึ่งแอปของคุณสามารถเปิดเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถต่อบัตรหลายใบเข้าด้วยกันตามลำดับได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทำตามขั้นตอนหลายขั้นตอน เช่น การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม