เปิดตัวโซลูชัน

เมื่อเข้าร่วมชุมชนผู้ให้บริการ EMM นักพัฒนาซอฟต์แวร์ EMM ที่ต้องการเผยแพร่โซลูชันให้กับลูกค้าจะสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลการสนับสนุน และทำให้โซลูชันของตนผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และแสดงไว้ในไดเรกทอรีโซลูชัน EMM ของ Android Enterprise ได้ ดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้งานสำหรับโซลูชันการจัดการ Android ได้ในหลักเกณฑ์การใช้งานที่อนุญาต

การตรวจสอบโซลูชัน EMM

หากต้องการสร้างโซลูชันโดยใช้ Android Management API และส่งโซลูชันเข้ารับการตรวจสอบเมื่อพร้อมใช้งานทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ลองใช้คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

ทำตามคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของ Android Management API เพื่อทำความคุ้นเคยกับการใช้งานและการนำ API ไปใช้

2. เข้าร่วมชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise

ขั้นตอนแรกในการเปิดตัวโซลูชัน Android EMM แบบสาธารณะคือการเข้าร่วมชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise ชุมชนแบบปิดนี้ให้สิทธิ์สมาชิกในการเข้าถึงคำแนะนำบริการ ประกาศเกี่ยวกับฟีเจอร์ และข้อมูลอัปเดตอื่นๆ สมาชิกยังโพสต์คำถามภายในชุมชน และรับการสนับสนุนโดยตรงจาก Google ได้ด้วย

3. พัฒนาโซลูชัน

โซลูชัน EMM ของ Android ที่คุณพัฒนาต้องรองรับชุดฟีเจอร์ขั้นต่ำ ฟีเจอร์ของ Android Enterprise แบ่งออกเป็น 4 กรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เรียกว่าชุดโซลูชัน

ในการผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โซลูชันของคุณต้องรองรับฟีเจอร์มาตรฐานของชุดโซลูชันอย่างน้อย 1 ชุด โซลูชันที่ผ่านการตรวจสอบฟีเจอร์มาตรฐานจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรี Enterprise Solutions ของ Android ตามที่มีชุดการจัดการมาตรฐาน

สำหรับชุดโซลูชันแต่ละชุด คุณจะเลือกรองรับชุดฟีเจอร์ขั้นสูงหรือไม่ก็ได้ โซลูชันที่ผ่านการตรวจสอบฟีเจอร์ขั้นสูงจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรี Enterprise Solutions ของ Android ว่ามีชุดการจัดการขั้นสูงให้ใช้งาน

ชุดโซลูชัน เวอร์ชัน Android กรณีการใช้งาน
โปรไฟล์งาน

พนักงานเป็นเจ้าของ: 5.1 ขึ้นไป

ของบริษัท: 8.0 ขึ้นไป

อุปกรณ์ของพนักงาน (BYOD)

อุปกรณ์ของบริษัทสำหรับใช้ทำงานและเรื่องส่วนตัว

อุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจร 6.0 ขึ้นไป อุปกรณ์ของบริษัทใช้ทำงานเท่านั้น
อุปกรณ์เฉพาะ 6.0 ขึ้นไป อุปกรณ์เพื่อการใช้งานเฉพาะหรือแบบใช้ร่วมกันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

ดูรายการฟีเจอร์ทั้งหมดของ Android Enterprise ได้ที่รายการฟีเจอร์

4. ผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

หลังจากลงทะเบียนกับชุมชน EMM ของ Google เรียบร้อยแล้ว EMM จะมีเวลา 180 วันในการพัฒนาโซลูชัน ผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และทำให้โซลูชันของตนใช้งานได้แบบสาธารณะ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบว่าโซลูชันของ EMM เป็นไปตามข้อกำหนดของชุดโซลูชันอย่างน้อย 1 ชุดหรือไม่

การคงรักษาความเข้ากันได้

ข้อกำหนดของฟีเจอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เมื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง EMM ที่ได้รับอนุมัติต้องใช้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน 180 วันเพื่อรักษาสิทธิ์เข้าถึงบริการของ Android Enterprise

5. ทำให้โซลูชันของคุณใช้งานได้

หลังผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ EMM จะต้องทำให้ลูกค้าสามารถใช้ฟีเจอร์ของชุดโซลูชันที่ได้รับอนุมัติในฐานะโซลูชันในระบบคลาวด์และ/หรือภายในองค์กร

  • การเปิดตัวเวอร์ชันที่ใช้งานจริงนี้ต้องพร้อมใช้งานสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบันทุกคนเพื่อซื้อและทำให้ใช้งานได้
  • ลูกค้าต้องใช้งานฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับชุดโซลูชันที่เลือกได้