อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ชุดโซลูชันอุปกรณ์เฉพาะออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของบริษัทที่ตอบสนองกรณีการใช้งานเดียว เช่น ป้ายดิจิทัล การพิมพ์ตั๋ว หรือการจัดการสินค้าคงคลัง ชุดโซลูชันนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีล็อกการใช้อุปกรณ์ในแอปเดียวหรือชุดแอปขนาดเล็กได้มากขึ้น ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถป้องกันไม่ให้แอปอื่นๆ เริ่มทำงานและป้องกันการทำงานอื่นๆ ที่ทำบนอุปกรณ์ได้

รายการฟีเจอร์

ต้องมี ไม่บังคับ ขั้นสูง ไม่รองรับ


1. การจัดสรรอุปกรณ์

1.2. การจัดสรรอุปกรณ์ตัวระบุ DPC Android 6.0 ขึ้นไป
คุณจัดสรรอุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจรได้โดยใช้ตัวระบุ DPC ("afw#")
1.3. การจัดเตรียมอุปกรณ์ NFC Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถ "กระตุ้น" อุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์ที่รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นโดยใช้แอปการจัดสรร NFC ของ EMM เพื่อจัดสรรอุปกรณ์
1.4. การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคิวอาร์โค้ด Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่หรืออุปกรณ์ที่รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นในการสแกนคิวอาร์โค้ดที่สร้างโดยคอนโซลของ EMM เพื่อจัดสรรอุปกรณ์
1.5 การตั้งค่าอุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่ม Android 8.0 ขึ้นไป (Pixel 7.1 ขึ้นไป)
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตไว้ล่วงหน้าและจัดการอุปกรณ์เหล่านั้นโดยใช้คอนโซล EMM ได้
1.6. การตั้งค่าอุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่มขั้นสูง Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะทำให้กระบวนการลงทะเบียนอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติได้โดยทำให้รายละเอียดการลงทะเบียน DPC ใช้งานได้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่ม
1.9 การกำหนดค่าอุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่มโดยตรง Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถใช้คอนโซลของ EMM เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่มโดยใช้ iframe อุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่ม

2. ความปลอดภัยของอุปกรณ์

2.1. การยืนยันตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะกำหนดและบังคับใช้คำถามด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์บางประเภท (เช่น PIN/รูปแบบ/รหัสผ่าน) และความซับซ้อนบางประเภทในอุปกรณ์ที่มีการจัดการได้
2.3. การจัดการรหัสผ่านขั้นสูง Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะตั้งค่ารหัสผ่านขั้นสูงในอุปกรณ์ได้
2.4. การจัดการ Smart Lock Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจัดการว่าเอเจนต์ความน่าเชื่อถือในฟีเจอร์ Smart Lock ของ Android ใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ปลดล็อกอุปกรณ์
2.5. ล้างข้อมูลและล็อก Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถใช้คอนโซลของ EMM เพื่อล็อกและล้างข้อมูลงานจากอุปกรณ์ที่มีการจัดการจากระยะไกลได้
2.6. การบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนด Android 5.0 ขึ้นไป
EMM จำกัดการเข้าถึงข้อมูลงานและแอปในอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย
2.7. นโยบายความปลอดภัยเริ่มต้น Android 5.0 ขึ้นไป
EMM ต้องบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยที่ระบุในอุปกรณ์โดยค่าเริ่มต้น โดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลระบบไอทีตั้งค่าหรือปรับแต่งการตั้งค่าในคอนโซลของ EMM
2.8. นโยบายความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ใช้ไม่สามารถออกจากอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการทำงานเฉพาะที่ล็อกอยู่เพื่ออนุญาตการดำเนินการอื่นๆ ได้
2.9 การสนับสนุน SafetyNet ไม่มีข้อมูล
EMM ใช้ SafetyNet Attestation API เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ Android ที่ถูกต้อง
2.10. การบังคับใช้การยืนยันแอป Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถเปิด "ยืนยันแอป" บนอุปกรณ์ได้
2.11. การรองรับ Direct Boot Android 7.0 ขึ้นไป
การรองรับ Direct Boot ช่วยให้มั่นใจว่า DPC ของ EMM ทำงานอยู่และบังคับใช้นโยบายได้ แม้ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกอุปกรณ์ Android 7.0 ขึ้นไป
2.12. การจัดการความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ Android 5.1 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถล็อกองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
2.13. การบันทึกการรักษาความปลอดภัยขององค์กร Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์ที่แยกวิเคราะห์และประเมินแบบเป็นโปรแกรมเพื่อหาพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงได้

3. การจัดการบัญชีและแอป

3.1. การลงทะเบียนกลุ่มบัญชี Managed Google Play สำหรับองค์กร ไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถสร้างกลุ่มบัญชี Managed Google Play สำหรับองค์กร ซึ่งเป็นเอนทิตีที่อนุญาตให้ Managed Google Play เผยแพร่แอปไปยังอุปกรณ์ได้
3.3. การจัดสรรบัญชีอุปกรณ์ Managed Google Play Android 5.0 ขึ้นไป
EMM สามารถสร้างและจัดสรรบัญชีอุปกรณ์ Managed Google Play
3.5. การเผยแพร่แอปเงียบ ไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถเผยแพร่แอปงานไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีการโต้ตอบจากผู้ใช้
3.6. การจัดการการกำหนดค่าที่มีการจัดการ Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถดูและตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับแอปที่รองรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการได้แบบเงียบ
3.7. การจัดการแคตตาล็อกแอป ไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถนำเข้ารายการแอปที่อนุมัติสำหรับองค์กรจาก Managed Google Play (play.google.com/work)
3.8 การอนุมัติแอปแบบเป็นโปรแกรม ไม่มีข้อมูล
คอนโซลของ EMM ใช้ iframe ของ Managed Google Play เพื่อรองรับความสามารถในการค้นพบและการอนุมัติแอปของ Google Play
3.11. การจัดการใบอนุญาตแอป ไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถดูและจัดการใบอนุญาตแอปที่ซื้อใน Managed Google Play จากคอนโซลของ EMM
3.12. การจัดการแอปส่วนตัวที่โฮสต์โดย Google ไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถอัปเดตแอปส่วนตัวที่โฮสต์โดย Google ผ่านคอนโซล EMM แทนผ่าน Google Play Console
3.13. การจัดการแอปส่วนตัวที่โฮสต์ด้วยตนเอง ไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบไอทีจะตั้งค่าและเผยแพร่แอปส่วนตัวที่โฮสต์เองได้
3.14. พุลของ EMM ไม่มีข้อมูล
ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกับ Android Management API
3.15. ข้อกำหนดในการใช้งาน API ไม่มีข้อมูล
EMM จะนำ API ของ Google ไปใช้ในวงกว้างเพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่อาจส่งผลเสียต่อความสามารถขององค์กรในการจัดการแอปในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
3.16. การจัดการการกำหนดค่าที่มีการจัดการขั้นสูง Android 5.0 ขึ้นไป
EMM รองรับการกำหนดค่าที่มีการจัดการซึ่งมีการตั้งค่าที่ซ้อนกันได้สูงสุด 4 ระดับ และสามารถดึงและแสดงความคิดเห็นที่ส่งจากแอป Play ได้
3.17. การจัดการเว็บแอป ไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถสร้างและเผยแพร่เว็บแอปในคอนโซล EMM ได้
3.18 การจัดการวงจรการใช้งานของบัญชี Managed Google Play Android 5.0 ขึ้นไป
EMM จะสร้าง อัปเดต และลบบัญชี Managed Google Play ในนามของผู้ดูแลระบบไอทีได้
3.19. การจัดการแทร็กแอปพลิเคชัน Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถตั้งค่าชุดแทร็กการพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันบางอย่างได้
3.20 การจัดการการอัปเดตแอปพลิเคชันขั้นสูง Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถอนุญาตให้อัปเดตแอปได้ทันทีหรือเลื่อนจากการอัปเดตไปอีก 90 วัน

4. การจัดการอุปกรณ์

4.1. การจัดการนโยบายสิทธิ์รันไทม์ Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีตั้งค่าการตอบกลับเริ่มต้นสำหรับคำขอสิทธิ์รันไทม์จากแอปงานได้แบบเงียบ
4.2. การจัดการสถานะการให้สิทธิ์รันไทม์ Android 6.0 ขึ้นไป
หลังจากตั้งค่านโยบายสิทธิ์รันไทม์เริ่มต้นแล้ว ผู้ดูแลระบบไอทีจะตั้งค่าคำตอบสำหรับสิทธิ์ที่เจาะจงได้จากแอปงานที่สร้างด้วย API 23 ขึ้นไปโดยไม่มีการแจ้งเตือน
4.3. การจัดการการกำหนดค่า Wi-Fi Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจัดสรรการกำหนดค่า Wi-Fi ขององค์กรในอุปกรณ์ที่มีการจัดการได้อย่างเงียบ
4.4. การจัดการความปลอดภัย Wi-Fi Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจัดสรรการกำหนดค่า Wi-Fi ขององค์กรในอุปกรณ์ที่มีการจัดการได้
4.5. การจัดการ Wi-Fi ขั้นสูง Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถล็อกการกำหนดค่า Wi-Fi ในอุปกรณ์ที่มีการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างการกำหนดค่าใหม่หรือแก้ไขการกำหนดค่าของบริษัท
4.6. การจัดการบัญชี Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะดูแลให้บัญชีองค์กรที่ไม่ได้รับอนุญาตโต้ตอบกับข้อมูลบริษัทเพื่อบริการต่างๆ เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล SaaS และแอปเพื่อการทำงาน หรืออีเมลไม่ได้
4.8 การจัดการใบรับรอง Android 5.0 ขึ้นไป
อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีติดตั้งใช้งานใบรับรองข้อมูลประจำตัวและผู้ออกใบรับรองกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออนุญาตการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัท
4.9. การจัดการใบรับรองขั้นสูง Android 7.0 ขึ้นไป
อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีเลือกใบรับรองที่แอปที่มีการจัดการควรใช้อย่างเงียบๆ
4.10. การจัดการใบรับรองที่ได้รับมอบสิทธิ์ Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถเผยแพร่แอปการจัดการใบรับรองของบุคคลที่สามไปยังอุปกรณ์ และให้สิทธิ์แอปดังกล่าวในการติดตั้งใบรับรองลงในคีย์สโตร์ที่มีการจัดการ
4.11. การจัดการ VPN ขั้นสูง Android 7.0 ขึ้นไป
อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีระบุ VPN แบบเปิดตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจากแอปที่มีการจัดการที่ระบุจะผ่าน VPN ที่ตั้งค่าไว้
4.13. การจัดการ IME ขั้นสูง Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะจัดการบริการการช่วยเหลือพิเศษที่ได้รับอนุญาตในอุปกรณ์ได้
4.14. การจัดการบริการช่วยเหลือพิเศษ Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะจัดการบริการการช่วยเหลือพิเศษที่ได้รับอนุญาตในอุปกรณ์ได้
4.16. การจัดการการแชร์ตำแหน่งขั้นสูง Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถบังคับใช้การตั้งค่าการแชร์ตำแหน่งที่กำหนดในอุปกรณ์ที่มีการจัดการ
4.17. การจัดการการป้องกันการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น Android 5.1 ขึ้นไป
ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีปกป้องอุปกรณ์ของบริษัทจากการโจรกรรมได้โดยการตรวจสอบว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นไม่ได้
4.18 การควบคุมแอปขั้นสูง Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถอนการติดตั้งหรือแก้ไขแอปที่มีการจัดการผ่านการตั้งค่าได้
4.19. การจัดการการจับภาพหน้าจอ Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถบล็อกไม่ให้ผู้ใช้จับภาพหน้าจอเมื่อใช้แอปที่มีการจัดการ
4.20. ปิดใช้กล้อง Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถปิดใช้กล้องของอุปกรณ์ในแอปที่มีการจัดการได้
4.22 การรวบรวมสถิติเครือข่ายขั้นสูง Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะค้นหาสถิติการใช้งานเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ที่มีการจัดการทั้งเครื่องได้
4.23. รีบูตอุปกรณ์ Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะรีสตาร์ทอุปกรณ์ที่มีการจัดการจากระยะไกลได้
4.24 การจัดการวิทยุของระบบ Android 7.0 ขึ้นไป
ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีจัดการวิทยุในเครือข่ายของระบบและนโยบายการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียด
4.25. การจัดการเสียงของระบบ Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะจัดการฟีเจอร์เสียงของอุปกรณ์เงียบได้
4.26 การจัดการนาฬิกาของระบบ Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจัดการการตั้งค่านาฬิกาและเขตเวลาของอุปกรณ์ รวมถึงป้องกันไม่ให้แก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์อัตโนมัติ
4.27. ฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ Android 6.0 ขึ้นไป
ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีจัดการฟีเจอร์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นของอุปกรณ์เฉพาะเพื่อรองรับกรณีการใช้งานคีออสก์ที่หลากหลายได้
4.28. การจัดการขอบเขตที่ได้รับมอบสิทธิ์ Android 8.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถมอบสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับแต่ละแพ็กเกจได้

5. ความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์

5.1. การปรับแต่งการจัดสรรที่มีการจัดการ Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถแก้ไข UX ของขั้นตอนการจัดสรรที่มีการจัดการเริ่มต้นเพื่อรวมฟีเจอร์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะได้
5.4. ข้อความบนหน้าจอล็อก Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีตั้งค่าข้อความที่กำหนดเองซึ่งจะปรากฏในหน้าจอล็อกของอุปกรณ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปลดล็อกอุปกรณ์
5.5 การจัดการความโปร่งใสของนโยบาย Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถปรับแต่งข้อความช่วยเหลือที่มอบให้แก่ผู้ใช้เมื่อพยายามแก้ไขการตั้งค่าที่มีการจัดการในอุปกรณ์ของตน หรือทำให้ข้อความสนับสนุนทั่วไปที่ EMM มีให้ใช้งานได้
5.8. นโยบายการอัปเดตระบบ Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะตั้งค่าและใช้การอัปเดตระบบผ่านอากาศ (OTA) สำหรับอุปกรณ์ได้
5.9. การจัดการโหมดงานล็อก Android 6.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถล็อกแอปหรือชุดแอปไว้บนหน้าจอ และดูแลให้ไม่สามารถออกจากแอปได้
5.10 การจัดการกิจกรรมที่ต้องการแบบถาวร Android 5.0 ขึ้นไป
อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบไอทีตั้งค่าแอปเป็นตัวแฮนเดิล Intent เริ่มต้นสำหรับ Intent ที่ตรงกับตัวกรอง Intent บางรายการ
5.12. การจัดการฟีเจอร์การล็อกขั้นสูง Android 5.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะจัดการฟีเจอร์การล็อกอุปกรณ์ขั้นสูง (หน้าจอล็อก) ได้
5.13. การซ่อมแซมรีโมต Android 7.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถเรียกข้อมูลทรัพยากรการแก้ไขข้อบกพร่องจากอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม
5.14. การดึงข้อมูลที่อยู่ MAC Android 7.0 ขึ้นไป
EMM จะดึงข้อมูลที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ได้อย่างเงียบๆ เพื่อใช้ระบุอุปกรณ์ในส่วนอื่นๆ ของโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
5.15. การจัดการโหมดงานล็อกขั้นสูง Android 9.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีจะใช้คอนโซลของ EMM เพื่อเปิดและปิดปุ่มหน้าแรก การแจ้งเตือน และฟีเจอร์อื่นๆ ได้ด้วยอุปกรณ์เฉพาะ
5.16 นโยบายการอัปเดตระบบขั้นสูง Android 9.0 ขึ้นไป
ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถบล็อกการอัปเดตระบบในอุปกรณ์ในช่วงหยุดทำงานที่ระบุได้

6. การเลิกใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์

6. การเลิกใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ Android 5.0 ขึ้นไป
EMM จะต้องโพสต์แผนภายในสิ้นปี 2022 และจะสิ้นสุดการสนับสนุนลูกค้าสำหรับ[ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์](https://developers.google.com/android/work/device-admin-deprecation)บนอุปกรณ์ GMS ภายในสิ้นไตรมาส 1 ปี 2023