Chuỗi cảnh báo của Google Play Protect về phần mềm độc hại và danh mục MUwS

Khi Google Play Protect phát hiện thấy lỗi vi phạm chính sách về phần mềm độc hại, người dùng sẽ thấy một cảnh báo. Bạn có thể xem các chuỗi cảnh báo cho từng lỗi vi phạm ở bên dưới.

Để tìm hiểu thêm về phần mềm độc hại và cách chúng tôi phân loại các danh mục ứng dụng có khả năng gây hại, hãy xem các đường liên kết sau.

Danh mục Thông báo cảnh báo
Cửa sau Khi Google Play Protect phát hiện thấy một cửa sau, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể cho phép truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc thiết bị của bạn".
Gian lận thanh toán Khi Google Play Protect phát hiện hành vi gian lận qua SMS, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau đây: "Ứng dụng này có thể làm gia tăng phí trái phép vào hoá đơn di động của bạn bằng cách gửi tin nhắn SMS tốn kém hoặc đăng ký tính phí định kỳ".
Gian lận trong cuộc gọi Khi Google Play Protect phát hiện hành vi gian lận cuộc gọi, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau đây: "Ứng dụng này có thể làm gia tăng phí trái phép trên hoá đơn di động của bạn bằng cách thực hiện các cuộc gọi trái phép".
Lừa đảo qua cước phí Khi Google Play Protect phát hiện hành vi gian lận cước phí, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể làm phát sinh các khoản phí trái phép trên hoá đơn di động của bạn bằng cách đăng ký các khoản phí định kỳ".
Phần mềm theo dõi Khi Google Play Protect phát hiện phần mềm theo dõi, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể theo dõi bạn bằng cách theo dõi vị trí hoặc hoạt động của bạn trên thiết bị này".
Từ chối dịch vụ (DoS) Khi Google Play Protect phát hiện thấy DoS, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này tìm cách tấn công các hệ thống máy tính và thiết bị di động khác".
Trình tải ứng dụng gây hại Khi Google Play Protect phát hiện thấy một trình tải xuống ứng dụng gây hại, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể cài đặt các ứng dụng có khả năng gây hại mà không cần sự cho phép của bạn".
Ứng dụng gây nguy hiểm cho nền tảng không phải Android Khi Google Play Protect phát hiện thấy mối đe doạ ngoài Android, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể gây hại cho các thiết bị không chạy hệ điều hành Android".
Hành vi lừa đảo Khi Google Play Protect phát hiện thấy hành vi lừa đảo, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau đây: “Ứng dụng này là giả mạo. Phần mềm này có thể lấy cắp dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như thông tin ngân hàng và mật khẩu".
Hành vi lợi dụng đặc quyền cấp cao Khi Google Play Protect phát hiện hành vi lợi dụng đặc quyền cấp cao, người dùng sẽ nhận được cảnh báo sau: "Ứng dụng này cố gắng né tránh các biện pháp bảo mật của Android".
Phần mềm tống tiền Khi Google Play Protect phát hiện thấy phần mềm tống tiền, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể vô hiệu hoá thiết bị của bạn hoặc đe doạ tiết lộ thông tin cá nhân trừ phi bạn trả tiền".
can thiệp vào hệ thống Khi Google Play Protect phát hiện tình trạng can thiệp vào hệ thống, cảnh báo sau đây sẽ hiển thị với người dùng: "Ứng dụng này cố gắng né tránh các biện pháp bảo mật của Android".
Nội dung rác Khi Google Play Protect phát hiện thấy nội dung rác, người dùng sẽ nhìn thấy cảnh báo sau đây: "Ứng dụng này có thể gửi nội dung rác cho người khác bằng các tin nhắn trái phép".
Phần mềm gián điệp Khi Google Play Protect phát hiện thấy phần mềm gián điệp, cảnh báo sau sẽ hiển thị cho người dùng: "Ứng dụng này cố gắng theo dõi dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như tin nhắn SMS, ảnh, bản ghi âm hoặc nhật ký cuộc gọi".
Phần mềm trojan Khi Google Play Protect phát hiện thấy một phần mềm trojan, người dùng sẽ nhận được cảnh báo sau: "Ứng dụng này là giả mạo. Phần mềm tìm cách kiểm soát thiết bị hoặc lấy cắp dữ liệu của bạn".
Nhấp chuột gian lận Khi Google Play Protect phát hiện hành vi gian lận trong lượt nhấp, người dùng sẽ thấy một cảnh báo sau đây: "Ứng dụng này tìm cách sử dụng thiết bị của bạn để thực hiện hành vi gian lận trong quảng cáo".
Thu thập dữ liệu Khi Google Play Protect phát hiện hoạt động thu thập dữ liệu, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau: "Ứng dụng này có thể thu thập dữ liệu dùng để theo dõi bạn".
Hành vi tấn công phi kỹ thuật Khi Google Play Protect phát hiện hành vi tấn công phi kỹ thuật, người dùng sẽ nhận được cảnh báo sau: "Ứng dụng này trông giống một ứng dụng khác và có thể lừa bạn để lộ dữ liệu cá nhân, sử dụng thiết bị sai mục đích hoặc cài đặt các ứng dụng khác".
Quảng cáo gây phiền toái Khi Google Play Protect phát hiện thấy quảng cáo gây phiền toái, người dùng sẽ nhận được cảnh báo sau: “Ứng dụng này có thể hiển thị quảng cáo có hành vi không mong muốn (ví dụ: bên ngoài môi trường ứng dụng, không thể dễ dàng đóng được hoặc cản trở chức năng của thiết bị).”
Phần mềm trá hình Khi Google Play Protect phát hiện phần mềm mặt nạ, người dùng sẽ nhận được cảnh báo sau: “Ứng dụng này có hại, có thể khiến thiết bị và dữ liệu của bạn gặp rủi ro”.