Không một tổ chức nào có khả năng bảo mật tuyệt đối. Tính bảo mật và quyền riêng tư là hai yếu tố quan trọng đối với niềm tin của người dùng trong ứng dụng của bạn, nhưng các vi phạm vẫn xảy ra hằng ngày. Không bao giờ có đủ thời gian hoặc tài nguyên để bảo vệ mọi thứ. Bạn làm được những gì? Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể khai thác kiến thức của hàng trăm nhà nghiên cứu bảo mật, tất cả đều giúp bạn xác định lỗ hổng trong ứng dụng. Bạn có thể tìm và khắc phục các lỗ hổng khi đưa vào môi trường thực tế, giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố bảo mật. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu này để tìm ra căn nguyên của các lỗ hổng, đồng thời cải thiện tổng thể chương trình bảo mật của mình.

Làm cách nào để biết liệu bạn đã thực sự sẵn sàng bắt đầu chương trình thông báo lỗ hổng hay chưa?

Phần đánh giá của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định xem bạn có mọi thứ cần thiết để bắt đầu hay không, đồng thời giúp bạn xác định và xử lý những phần còn thiếu.

Bắt đầu

Bạn cần đánh giá nhóm phát triển, quy trình và băng thông hiện tại của mình để đảm bảo công ty bạn có cơ sở hạ tầng phù hợp để triển khai chương trình thông báo lỗ hổng (VDP) thành công. Hướng dẫn đánh giá của chúng tôi nêu ra một số khía cạnh quan trọng nhất cần xem xét trước khi lên kế hoạch triển khai Chương trình thông báo lỗ hổng (VDP).

Bạn cần đánh giá nhóm phát triển, quy trình và băng thông hiện tại của mình để đảm bảo công ty bạn có cơ sở hạ tầng phù hợp để triển khai chương trình thông báo lỗ hổng (VDP) thành công. Hướng dẫn đánh giá của chúng tôi nêu ra một số khía cạnh quan trọng nhất cần xem xét trước khi lên kế hoạch triển khai Chương trình thông báo lỗ hổng (VDP).

Bạn có thể sẵn sàng về mặt kỹ thuật để bắt đầu triển khai Chương trình thông báo lỗ hổng (VDP), nhưng vẫn cần có sự tham gia của toàn tổ chức để đảm bảo chương trình diễn ra thành công. Phần sau đây trình bày cách đạt được sự đồng thuận của các bên liên quan chủ chốt cần thiết để bắt đầu và vận hành Chương trình thông báo lỗ hổng (VDP).

Chúng ta đã thảo luận về việc đánh giá và chuẩn bị các phương pháp bảo mật hay nhất để chuẩn bị cho quá trình triển khai VDP, đồng thời đạt được ý tưởng tổ chức về ý tưởng đó. Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo và thiết lập VDP, bao gồm cả việc xác định chính sách chương trình của bạn và đảm bảo bạn có các nguồn lực và quy trình cần thiết để triển khai và vận hành chương trình.

Cho đến nay, bạn đã nỗ lực rất nhiều để xác định và giải quyết những lỗ hổng trong chương trình bảo mật, giành được sự tin tưởng của tổ chức, phân bổ nguồn lực để giúp bạn chạy chương trình, xây dựng chính sách chương trình và phương thức nhận báo cáo lỗ hổng. Đã đến lúc triển khai Chương trình thông báo lỗ hổng (VDP).

Bạn cần chúng tôi trợ giúp thêm? Xem khóa học tương tác của Học viện Play. Khóa học trực tuyến bổ sung cho nội dung này bằng các bài kiểm tra, dự án và video tương tác.