ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MUwS)

Google เชื่อว่าหากเรายึดผู้ใช้เป็นหลัก สิ่งอื่นๆ ก็จะตามมาเอง ในหลักการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ เราให้คําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ นโยบายนี้สร้างขึ้นจากนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ของ Google โดยการระบุหลักการสําหรับระบบนิเวศของ Android และ Google Play Store ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดหลักการเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ และเราจะดําเนินการเพื่อปกป้องผู้ใช้จากซอฟต์แวร์ดังกล่าว ข้อมูลนี้มีอยู่ใน android.com ด้วย

ดังที่กล่าวไว้ในนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ เราพบว่าซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่มีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันอย่างน้อย 1 อย่าง

 • หลอกลวง สัญญาบริการหรือคุณค่า
 • การพยายามหลอกลวงให้ผู้ใช้ติดตั้งหรือผูกขาดจากการติดตั้งโปรแกรมอื่น
 • ซึ่งไม่ได้บอกผู้ใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันหลักและสําคัญทั้งหมด
 • ซึ่งจะส่งผลต่อระบบของผู้ใช้ในลักษณะที่ไม่คาดคิด
 • รวบรวมหรือส่งข้อมูลส่วนตัวโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ
 • เก็บรวบรวมหรือส่งข้อมูลส่วนตัวโดยไม่มีการจัดการที่ปลอดภัย (เช่น การส่งผ่าน HTTPS)
 • รวมไว้กับซอฟต์แวร์อื่นและไม่เปิดเผยการมีอยู่ของซอฟต์แวร์

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซอฟต์แวร์คือโค้ดในรูปแบบของแอป ไบนารี การแก้ไขเฟรมเวิร์ก ฯลฯ เราจะดําเนินการกับโค้ดที่ละเมิดหลักการเหล่านี้ เพื่อป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของซอฟต์แวร์หรือรบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้

ด้านล่างนี้เราได้สร้างนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์สําหรับขยายการบังคับใช้ไปยังซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นเดียวกับนโยบายดังกล่าว เราจะปรับแต่งนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้ต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดประเภทใหม่

พฤติกรรมที่โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน

โค้ดทั้งหมดควรทํางานได้ตามที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ แอปควรมีฟังก์ชันที่สื่อสารกันทั้งหมด แอปไม่ควรทําให้ผู้ใช้สับสน

 • แอปควรมีฟังก์ชันการทํางานและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
 • อธิบายให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนและชัดเจนว่าแอปจะเปลี่ยนแปลงระบบอย่างไร อนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบและอนุมัติตัวเลือกการติดตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งหมด
 • ซอฟต์แวร์ต้องไม่แจ้งสถานะอุปกรณ์ของผู้ใช้ผิด เช่น อ้างว่าระบบมีปัญหาด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงหรือติดไวรัส
 • อย่าใช้กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าชมจากโฆษณาและ/หรือ Conversion
 • เราไม่อนุญาตแอปที่ทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิดโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น (เช่น นักพัฒนาแอป บริษัท นิติบุคคลรายอื่น) หรือแอปอื่น อย่ากล่าวเป็นนัยว่าแอปของคุณเกี่ยวข้องกับหรือได้รับอนุญาตจากผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นความจริง

ตัวอย่างการละเมิด

 • การฉ้อโกงผ่านโฆษณา
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

มีความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน การรวบรวม และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ การใช้ข้อมูลผู้ใช้ต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) และใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูล

 • ให้โอกาสผู้ใช้ในการยอมรับการรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเริ่มรวบรวมและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่สาม อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ แอปที่ติดตั้งไว้ ไฟล์ ตําแหน่ง และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ที่ผู้ใช้ไม่คาดคิดว่าจะมีการรวบรวม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ที่รวบรวมไว้นั้นควรได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการส่งโดยใช้วิทยาการเข้ารหัสลับที่ทันสมัย (เช่น ผ่าน HTTPS)
 • ซอฟต์แวร์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ตามฟังก์ชันการทํางานของแอปเท่านั้น

ตัวอย่างการละเมิด

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (cf Spyware)
 • การละเมิดสิทธิ์ที่จํากัด

ตัวอย่างนโยบายข้อมูลผู้ใช้

ไม่เป็นอันตรายต่อประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ประสบการณ์ของผู้ใช้ควรตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และอิงตามตัวเลือกที่ชัดเจนที่ผู้ใช้เลือก ควรแสดงคุณค่าที่นําเสนอแก่ผู้ใช้อย่างชัดเจนและไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้ที่โฆษณาหรือที่ต้องการ

 • อย่าแสดงโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้ในลักษณะที่ไม่คาดคิด รวมถึงการรบกวนหรือรบกวนความสามารถในการใช้งานฟังก์ชันของอุปกรณ์ หรือแสดงนอกสภาพแวดล้อมของแอปที่ทริกเกอร์โดยไม่ต้องปิดได้ง่ายและขอความยินยอมและการระบุแหล่งที่มาได้เพียงพอ
 • แอปไม่ควรรบกวนแอปอื่นๆ หรือความสามารถในการใช้งานของอุปกรณ์
 • การถอนการติดตั้ง (หากเกี่ยวข้อง) ควรมีความชัดเจน
 • ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ควรเลียนแบบข้อความแจ้งจากระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์หรือแอปอื่นๆ อย่าระงับการแจ้งเตือนผู้ใช้จากแอปอื่นๆ หรือจากระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่างการละเมิด

 • โฆษณาที่รบกวนผู้ใช้
 • การใช้หรือการเลียนแบบฟังก์ชันการทํางานของระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดเนื้อหาแต่ละรายการ โปรดอ่านข้อกําหนดของนโยบายในศูนย์นโยบายของ Play, ข้อกําหนดของ GMS และ Google Play Protect

หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MUwS)

การรวบรวมข้อมูล

การละเมิดการรวบรวมข้อมูลและการจํากัดสิทธิ์

แอปที่รวบรวมและส่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้โดยไม่มีประกาศหรือขอความยินยอมที่เพียงพอ ซึ่งอาจรวมถึงการรวบรวมรายการแอปที่ติดตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ อีเมล สถานที่ตั้ง หรือรหัสบัญชีอื่นๆ ของบุคคลที่สาม หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

วิศวกรรมสังคม

แอปที่แกล้งเป็นอีกแอปหนึ่งโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงให้ผู้ใช้ดําเนินการสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้ทําสําหรับแอปที่เชื่อถือได้ตั้งแต่แรก


โฆษณาที่รบกวนผู้ใช้

โฆษณาที่รบกวนผู้ใช้

แอปที่แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ในลักษณะที่ไม่คาดคิด รวมถึงการรบกวนความสามารถในการใช้งานฟังก์ชันของอุปกรณ์หรือทําให้คุณภาพลดลง หรือแสดงนอกสภาพแวดล้อมของแอปที่ทริกเกอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมและระบุแหล่งที่มาที่เพียงพอ

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

การใช้หรือการเลียนแบบฟังก์ชันการทํางานของระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

แอปหรือโฆษณาที่เลียนแบบหรือแทรกแซงฟังก์ชันการทํางานของระบบ เช่น การแจ้งเตือนหรือคําเตือน การแจ้งเตือนระดับระบบจะใช้ได้กับ ฟีเจอร์แบบรวมของแอปเท่านั้น


การฉ้อโกงผ่านโฆษณา

การฉ้อโกงผ่านโฆษณา

เราไม่อนุญาตให้มีการฉ้อโกงผ่านโฆษณาโดยเด็ดขาด การโต้ตอบกับโฆษณาที่สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงเครือข่ายโฆษณาให้เชื่อว่าการเข้าชมมาจากความสนใจของผู้ใช้อย่างแท้จริงคือการฉ้อโกงผ่านโฆษณา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง การฉ้อโกงเกี่ยวกับโฆษณาอาจเป็นผลพวงของนักพัฒนาแอปที่ใช้งานโฆษณาในลักษณะที่ไม่อนุญาต เช่น การแสดงโฆษณาที่ซ่อน การคลิกโฆษณาโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากการกระทําที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ (เช่น สไปเดอร์และบ็อต) หรือกิจกรรมของมนุษย์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการเข้าชมโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องและการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับโฆษณาอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ใช้ และส่งผลให้สูญเสียความไว้วางใจในระบบนิเวศของโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระยะยาว

ตัวอย่างการละเมิดที่พบบ่อยมีดังนี้

 • แอปที่แสดงโฆษณาที่ผู้ใช้มองไม่เห็น
 • แอปที่สร้างการคลิกโฆษณาโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ต้องการ หรือสร้างการเข้าชมเครือข่ายที่เทียบเท่าเพื่อให้เครดิตการคลิกอย่างฉ้อโกง
 • แอปที่ส่งการคลิกการระบุแหล่งที่มาการติดตั้งปลอมเพื่อรับการชําระเงินสําหรับการติดตั้งที่ไม่ได้เกิดจากเครือข่ายของผู้ส่ง
 • แอปที่แสดงโฆษณาเมื่อผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เฟซแอป
 • การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณาโดยแอป เช่น แอปที่สื่อสารกับเครือข่ายโฆษณาที่กําลังทํางานอยู่ในอุปกรณ์ iOS เมื่อใช้งานจริงในอุปกรณ์ Android แอปที่สื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับชื่อแพ็กเกจที่กําลังสร้างรายได้