หมวดหมู่มัลแวร์

นโยบายมัลแวร์ของเราไม่มีอะไรซับซ้อน นั่นก็คือระบบนิเวศของ Android ซึ่งรวมถึง Google Play Store และอุปกรณ์ของผู้ใช้จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย (เช่น มัลแวร์) เราพยายามที่จะมอบระบบนิเวศของ Android ที่ปลอดภัย สำหรับผู้ใช้และอุปกรณ์ Android ของผู้ใช้ บนหลักการพื้นฐานนี้

มัลแวร์คือโค้ดที่อาจทำให้ผู้ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ หรืออุปกรณ์มีความเสี่ยง มัลแวร์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปที่อาจเป็นอันตราย ไบนารี หรือการแก้ไขเฟรมเวิร์ก ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดหมู่ต่างๆ เช่น โทรจัน ฟิชชิง และแอปสปายแวร์ และเราทำการอัปเดตและเพิ่มหมวดหมู่ใหม่อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่ามัลแวร์จะมีหลายประเภทและมีการทำงานที่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ทำให้เกิดช่องโหว่ในความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของผู้ใช้
 • เข้าควบคุมอุปกรณ์ของผู้ใช้
 • เปิดใช้การดำเนินการที่ควบคุมจากระยะไกลเพื่อให้ผู้โจมตีเข้าถึง ใช้ หรือแสวงหาประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ถูกโจมตี
 • ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบออกจากอุปกรณ์โดยไม่มีการเปิดเผยและไม่ได้รับคำยินยอมที่เพียงพอ
 • เผยแพร่สแปมหรือคำสั่งจากอุปกรณ์ที่ถูกโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครือข่ายอื่นๆ
 • หลอกลวงผู้ใช้

แอป ไบนารี หรือการแก้ไขเฟรมเวิร์กอาจเป็นอันตราย จึงอาจถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ประสงค์ร้าย แม้ไม่ได้เจตนาสร้างขึ้นมาให้เป็นอันตราย เพราะแอป ไบนารี หรือการแก้ไขเฟรมเวิร์กอาจทำงานแตกต่างกันไปตามตัวแปรต่างๆ ดังนั้น สิ่งที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ Android เครื่องหนึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ Android อีกเครื่องเลย ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันล่าสุดจะไม่ได้รับผลกระทบจากแอปที่เป็นอันตรายซึ่งใช้ API ที่เลิกใช้งานแล้วเพื่อทำพฤติกรรมที่เป็นอันตราย แต่อุปกรณ์ที่ยังใช้ Android เวอร์ชันเก่ามากๆ อยู่อาจมีความเสี่ยง แอป ไบนารี หรือการแก้ไขเฟรมเวิร์กจะได้รับการแจ้งว่าเป็นมัลแวร์หรือแอปที่อาจเป็นอันตรายหากก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์และผู้ใช้ Android บางส่วนหรือทั้งหมดอย่างชัดเจน

หมวดหมู่มัลแวร์ด้านล่างสะท้อนให้เห็นความเชื่อพื้นฐานของเราที่ว่าผู้ใช้ควรทราบว่ามีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของตนอย่างไร และส่งเสริมระบบนิเวศที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เชื่อถือได้

หมวดหมู่มัลแวร์

ประตูหลัง

ประตูหลัง

โค้ดที่ทำให้มีการดำเนินการที่ไม่พึงประสงค์และอาจเป็นอันตรายที่ควบคุมจากระยะไกลได้ในอุปกรณ์

การดำเนินการเหล่านี้อาจรวมถึงพฤติกรรมที่อาจทำให้แอป ไบนารี หรือการแก้ไขเฟรมเวิร์กอยู่ในหมวดหมู่มัลแวร์อื่นๆ หากดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไป "ประตูหลัง" เป็นคำที่ใช้อธิบายวิธีที่การดำเนินการที่อาจเป็นอันตรายเกิดขึ้นในอุปกรณ์ จึงไม่สอดคล้องกับหมวดหมู่อย่างการฉ้อโกงผ่านการเรียกเก็บเงินหรือสปายแวร์เชิงพาณิชย์เสียทีเดียว ด้วยเหตุนี้ ในบางสถานการณ์ Google Play Protect จึงถือว่าประตูหลังบางกรณีเป็นช่องโหว่

การฉ้อโกงผ่านการเรียกเก็บเงิน

การฉ้อโกงผ่านการเรียกเก็บเงิน

โค้ดที่ตั้งใจหลอกเรียกเก็บเงินผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

การฉ้อโกงด้วยการเรียกเก็บเงินผ่านเครือข่ายมือถือแบ่งเป็นการฉ้อโกงผ่าน SMS การฉ้อโกงผ่านการโทร และการฉ้อโกงผ่านค่าธรรมเนียม

การฉ้อโกงผ่าน SMS

โค้ดที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้เพื่อส่ง SMS พรีเมียมโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือพยายามหลอกลวงกิจกรรม SMS ด้วยการซ่อนข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อความ SMS จากผู้ให้บริการมือถือซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเรื่องการเรียกเก็บเงินหรือการยืนยันการสมัครใช้บริการ

แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วโค้ดบางโค้ดจะเปิดเผยลักษณะการส่ง SMS แต่ก็อาจทำงานในลักษณะอื่นที่เอื้อต่อการฉ้อโกงผ่าน SMS ด้วย เช่น การซ่อนข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลไม่ให้ผู้ใช้เห็นบางส่วน การทำให้อ่านไม่ออก และการใช้เงื่อนไขเพื่อไม่แสดงข้อความ SMS จากผู้ให้บริการมือถือซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเรื่องการเรียกเก็บเงินหรือการยืนยันการสมัครใช้บริการ

การฉ้อโกงผ่านการโทร

โค้ดที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ด้วยการโทรหาหมายเลขพรีเมียมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

การฉ้อโกงผ่านค่าธรรมเนียม

โค้ดที่หลอกให้ผู้ใช้สมัครใช้บริการหรือซื้อเนื้อหาผ่านใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์มือถือ

การฉ้อโกงผ่านค่าธรรมเนียมรวมถึงการเรียกเก็บเงินทุกประเภทยกเว้น SMS พรีเมียมและการโทรหาหมายเลขพรีเมียม เช่น การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง โปรโตคอลแอปพลิเคชันไร้สาย (WAP) และการโอนสายในเครือข่ายมือถือ การฉ้อโกงผ่าน WAP เป็นการฉ้อโกงผ่านค่าธรรมเนียมที่แพร่หลายที่สุดประเภทหนึ่ง การฉ้อโกงผ่าน WAP อาจรวมถึงการหลอกให้ผู้ใช้คลิกปุ่มบน WebView ที่โหลดแบบเงียบและโปร่งใส เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ระบบจะเริ่มการสมัครใช้บริการแบบเกิดซ้ำ และ SMS หรืออีเมลยืนยันมักจะถูกลักลอบใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สังเกตเห็นธุรกรรมทางการเงิน

สตอล์กเกอร์แวร์

สตอล์กเกอร์แวร์ (สปายแวร์เชิงพาณิชย์)

โค้ดที่รวบรวมและ/หรือส่งข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนตัวหรือมีความละเอียดอ่อนจากอุปกรณ์โดยไม่มีการประกาศหรือการขอคำยินยอมอย่างเพียงพอ รวมทั้งไม่แสดงการแจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆ ว่ากำลังมีการส่งข้อมูล

แอปสตอล์กเกอร์แวร์จะกำหนดเป้าหมายผู้ใช้อุปกรณ์โดยการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ ตลอดจนส่งหรือกำหนดให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

แอปเฝ้าติดตามที่เรายอมรับมีเพียงแอปที่ออกแบบและทำการตลาดเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามการจัดการเด็กหรือองค์กรของตนโดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขว่าแอปเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ด้านล่างโดยสมบูรณ์ คุณต้องไม่ใช้แอปเหล่านี้ในการติดตามบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส) แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรับทราบและอนุญาตแล้ว แม้ว่าจะมีการแสดงการแจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆ

การปฏิเสธการให้บริการ

การปฏิเสธการให้บริการ (DoS)

โค้ดที่ทำการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DoS) โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีแบบ DoS ที่มุ่งเป้าไปยังระบบและทรัพยากรอื่นๆ

เช่น กรณีนี้อาจเกิดขึ้นโดยการส่งคำขอ HTTP จำนวนมากเพื่อสร้างภาระงานที่สูงเกินขีดความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

เครื่องมือดาวน์โหลดที่เป็นอันตราย

เครื่องมือดาวน์โหลดที่เป็นอันตราย

โค้ดที่อาจไม่ได้เป็นอันตรายเองแต่ดาวน์โหลดแอปที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ

โค้ดอาจเป็นโปรแกรมดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายในกรณีต่อไปนี้

 • มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าโค้ดดังกล่าวสร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แอปที่อาจเป็นอันตราย และ เคยดาวน์โหลดแอปที่อาจเป็นอันตรายหรือมีโค้ดที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปได้ หรือ
 • แอปอย่างน้อย 5% ที่โค้ดดาวน์โหลดมานั้นเป็นแอปที่อาจเป็นอันตราย โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ที่การดาวน์โหลดแอปที่สังเกตการณ์ 500 ครั้ง (การดาวน์โหลดแอปที่อาจเป็นอันตรายที่สังเกตการณ์ 25 ครั้ง)

เบราว์เซอร์หลักๆ และแอปแชร์ไฟล์จะไม่ถือเป็นเครื่องมือดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายในกรณีต่อไปนี้

 • คุกกี้จะไม่เพิ่มการดาวน์โหลดหากไม่มีการโต้ตอบของผู้ใช้ และ
 • ผู้ใช้เริ่มการดาวน์โหลดแอปที่อาจเป็นอันตรายทั้งหมดโดยการให้คำยินยอม
ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ของ Android

ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ของ Android

โค้ดที่มีภัยคุกคามซึ่งไม่ส่งผลต่อ Android

แอปเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรืออุปกรณ์ Android แต่มีส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายต่อแพลตฟอร์มอื่นๆ

ฟิชชิง

ฟิชชิง

โค้ดที่แสร้งว่ามาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ ซึ่งขอข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ใช้และส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้บุคคลที่สาม หมวดหมู่นี้ยังใช้กับโค้ดที่สกัดกั้นการส่งข้อมูลรับรองของผู้ใช้ระหว่างการส่งด้วย

เป้าหมายทั่วไปของฟิชชิง ได้แก่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กและเกม

การโจมตีเพื่อยกระดับสิทธิ์

การละเมิดสิทธิ์ในระดับสูงขึ้น

โค้ดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของระบบด้วยการทำให้แซนด์บ็อกซ์ของแอปทำงานไม่ได้ การเพิ่มสิทธิ์ในระดับสูงขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนหรือปิดการเข้าถึงฟังก์ชันหลักที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ตัวอย่าง

 • แอปที่ละเมิดโมเดลสิทธิ์ของ Android หรือขโมยข้อมูลเข้าสู่ระบบ (เช่น โทเค็น OAuth) จากแอปอื่นๆ
 • แอปที่ละเมิดการใช้ฟีเจอร์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการถอนการติดตั้งหรือหยุดการทำงานของแอป
 • แอปที่ปิดใช้ SELinux

แอปโจมตีเพื่อยกระดับสิทธิ์ที่รูทอุปกรณ์โดยไม่มีการให้สิทธิ์จากผู้ใช้จัดว่าเป็นแอปการรูท

แรนซัมแวร์

แรนซัมแวร์

โค้ดที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์หรือข้อมูลในอุปกรณ์เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด และกำหนดให้ผู้ใช้ชำระเงินหรือดำเนินการเพื่อควบคุม

แรนซัมแวร์บางรายการจะเข้ารหัสข้อมูลในอุปกรณ์และเรียกร้องให้ชำระเงินเพื่อถอดรหัสข้อมูล และ/หรือใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ผู้ดูแลระบบของอุปกรณ์เพื่อทำให้ผู้ใช้นำแรมซัมแวร์ดังกล่าวออกไม่ได้ ตัวอย่าง

 • การล็อกไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงอุปกรณ์ของตัวเองและเรียกร้องให้จ่ายเงินเพื่อคืนค่าการควบคุมของผู้ใช้
 • การเข้ารหัสข้อมูลในอุปกรณ์และสั่งให้มีการชำระเงินเพื่อถอดรหัสข้อมูลอย่างชัดเจน
 • การใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของตัวจัดการนโยบายด้านอุปกรณ์และการบล็อกไม่ให้ผู้ใช้นำแรนซัมแวร์ออก

โค้ดที่แจกจ่ายพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการจัดการอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนอาจได้รับการยกเว้นจากหมวดหมู่แรนซัมแวร์หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการล็อกและการจัดการที่ปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้และการขอความยินยอมที่เพียงพอ

การรูท

การรูท

โค้ดที่รูทอุปกรณ์

โค้ดการรูทที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายนั้นแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แอปการรูทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าว่าจะรูทอุปกรณ์ และจะไม่ดำเนินการอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายตามหมวดหมู่แอปที่อาจเป็นอันตราย

แอปการรูทที่เป็นอันตรายจะไม่แจ้งผู้ใช้ว่าจะรูทอุปกรณ์ หรือแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการรูทล่วงหน้าแต่ก็ดำเนินการอื่นๆ ตามหมวดหมู่แอปที่อาจเป็นอันตรายด้วย

สแปม

สแปม

โค้ดที่ส่งข้อความไม่พึงประสงค์ไปยังรายชื่อติดต่อของผู้ใช้หรือใช้อุปกรณ์เป็นการส่งต่ออีเมลสแปม


การรูท

สปายแวร์

โค้ดที่ส่งข้อมูลส่วนตัวออกจากอุปกรณ์โดยไม่มีการประกาศหรือการขอคำยินยอมอย่างเพียงพอ

ตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้โดยไม่มีการเปิดเผยหรือในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่คาดคิดก็เพียงพอที่จะได้รับการพิจารณาว่าสปายแวร์

 • ข้อมูลรายชื่อติดต่อ
 • รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ จากการ์ด SD หรือที่แอปไม่ได้เป็นเจ้าของ
 • เนื้อหาจากอีเมลของผู้ใช้
 • บันทึกการโทร
 • บันทึก SMS
 • ประวัติการเข้าชมเว็บหรือบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์เริ่มต้น
 • ข้อมูลจากไดเรกทอรี /data/ ของแอปอื่นๆ

พฤติกรรมที่จัดว่าเป็นการสอดแนมผู้ใช้อาจถูกแจ้งว่าเป็นสปายแวร์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การบันทึกเสียงหรือการบันทึกการโทรของโทรศัพท์หรือการขโมยข้อมูลแอป

โทรจัน

โทรจัน

โค้ดที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอันตราย เช่น เกมที่อ้างว่าเป็นเกมเท่านั้น แต่ดำเนินการสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้

โดยปกติแล้วการจัดประเภทนี้มักใช้ร่วมกับหมวดหมู่แอปที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ โทรจันมีคอมโพเนนต์ที่ไม่เป็นอันตรายและคอมโพเนนต์ที่เป็นอันตรายซ่อนอยู่ ตัวอย่างเช่น เกมที่ส่งข้อความ SMS แบบพรีเมียมจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ในเบื้องหลังโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ

พบไม่บ่อย

พบไม่บ่อย

แอปใหม่และแอปที่พบไม่บ่อยอาจแยกประเภทเป็นแอปพิเศษได้หาก Google Play Protect มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าแอปปลอดภัย ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าแอปจะเป็นอันตรายเสมอไป แต่หากไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็จะไม่สามารถล้างได้ว่าปลอดภัยเช่นกัน

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย

แอปพลิเคชันที่ใช้เทคนิคการหลีกเลี่ยงมากมายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน หรือเป็นปลอม แอปเหล่านี้จะพรางตัวเองว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือเกมที่ถูกต้องเพื่อให้ดูไม่เป็นอันตรายต่อ App Store และใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสร้างความสับสน การโหลดโค้ดแบบไดนามิก หรือการปิดบังหน้าเว็บจริงเพื่อเปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตราย

มาสก์แวร์คล้ายกับหมวดหมู่แอปที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ โดยเฉพาะโทรจัน โดยมีความแตกต่างหลักๆ คือเทคนิคที่ใช้สร้างความสับสนให้กับกิจกรรมที่เป็นอันตราย

ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MUwS)

Google ให้คำจำกัดความซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ (UwS) ว่าเป็นแอปที่ไม่ใช่มัลแวร์อย่างเข้มงวด แต่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MUwS) แอบอ้างเป็นแอปอื่นๆ หรือรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

 • หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์
 • อีเมลหลัก
 • ข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่สาม

MUwS จะได้รับการติดตามแยกจากมัลแวร์ คุณดูหมวดหมู่ MUwS ได้ที่นี่

คำเตือนเกี่ยวกับ Google Play Protect

เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการละเมิดนโยบายมัลแวร์ ระบบจะแสดงคำเตือนแก่ผู้ใช้ ดูสตริงคำเตือนสำหรับการละเมิดแต่ละรายการได้ที่นี่