Google Play Protect

Khả năng bảo mật bắt đầu ở lớp ứng dụng với tính năng bảo vệ khỏi phần mềm độc hại được tích hợp sẵn của Google Play Protect. Công nghệ máy học của Google dựa vào công nghệ máy học để luôn điều chỉnh và cải tiến. Mỗi ngày, Google Play Protect tự động quét tất cả ứng dụng trên điện thoại Android và nỗ lực ngăn chặn việc cài đặt các ứng dụng có hại, khiến dịch vụ này trở thành dịch vụ bảo vệ khỏi các mối đe dọa trên thiết bị di động được triển khai rộng rãi nhất trên thế giới.

Bảo vệ trên thiết bị

Google Play Protect bao gồm các tính năng trên thiết bị giúp giữ an toàn cho thiết bị và dữ liệu. Những dịch vụ trên thiết bị này tích hợp với các thành phần trên đám mây cho phép Google đẩy các bản cập nhật liên tục cải thiện chức năng của chúng.

Bảo mật trên thiết bị

Bảo mật trên đám mây

Tất cả ứng dụng Android đều trải qua quy trình kiểm tra bảo mật nghiêm ngặt trước khi xuất hiện trong Google Play. Google Play Protect quét 125 tỷ ứng dụng mỗi ngày để đảm bảo mọi thứ vẫn được phát hiện. Theo đó, bất kể bạn tải ứng dụng xuống từ đâu, bạn đều biết rằng Google Play Protect đã kiểm tra ứng dụng đó.

Ứng dụng có khả năng gây hại (PHA)

Ứng dụng xấu tạo ra trải nghiệm không tốt cho người dùng. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực loại bỏ những ứng dụng đó ra khỏi thiết bị và không truy cập được vào Google Play.
Có một số loại PHA, một số loại có khả năng gây hại rất lớn so với những loại khác. Danh mục ứng dụng có khả năng gây hại (PHA) giúp chúng tôi xác định các ứng dụng có khả năng gây hại và cách chúng tôi xử lý các ứng dụng đó.
Nếu tìm thấy một ứng dụng có khả năng gây hại, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xem xét ứng dụng đó bằng biểu mẫu Báo cáo về phần mềm độc hại trên thiết bị Android. Chúng tôi sẽ xem xét xem đó có phải là PHA hay không và thực hiện hành động thích hợp.

Tin tức

Google công bố hợp tác với ESET, Lookout và Zimperium để tạo ra Liên minh phòng thủ ứng dụng. Nỗ lực cộng tác để bảo vệ người dùng khỏi Ứng dụng có khả năng gây hại.
Tại Google, chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi tập trung vào người dùng thì mọi thứ khác sẽ đến theo. Trong Nguyên tắc về phần mềm và Chính sách phần mềm không mong muốn của chúng tôi, chúng tôi đưa ra các đề xuất chung cho phần mềm mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Chính sách này được xây dựng dựa trên Chính sách phần mềm không mong muốn của Google bằng cách nêu rõ các nguyên tắc cho hệ sinh thái Android và Cửa hàng Google Play.
Mọi bản cập nhật ứng dụng trên Google Play đều phải nhắm đến một cấp độ API nhất định. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi thảo luận về các yêu cầu đối với API cho năm 2019 và chiến lược của chúng tôi trong tương lai.