Method: enterprises.webApps.list

Belirli bir kuruluş için web uygulamalarını listeler.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/webApps

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Kuruluşun enterprises/{enterpriseId} biçimindeki adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

İstenen sayfa boyutu. Bu bir ipucudur ve yanıttaki gerçek sayfa boyutu farklı olabilir.

pageToken

string

Sunucu tarafından döndürülen sonuçların yer aldığı sayfayı tanımlayan bir jeton.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Belirli bir kuruluş için web uygulamalarını listeleme isteğine verilen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "webApps": [
  {
   object (WebApp)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
webApps[]

object (WebApp)

Web uygulamalarının listesi.

nextPageToken

string

Daha fazla sonuç varsa sonraki sonuç sayfasını almak için bir jeton.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.