Method: enterprises.policies.delete

Politikayı siler. Bu işleme yalnızca şu anda politikaya referans veren cihaz yoksa izin verilir.

HTTP isteği

DELETE https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/policies/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

enterprises/{enterpriseId}/policies/{policyId} biçimindeki politika adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.