به انجمن Android Enterprise EMM Provider بپیوندید

برای تأیید و انتشار موفقیت آمیز راه حل خود با استفاده از Android Management API، باید به انجمن Android Enterprise EMM Provider بپیوندید - یک انجمن خصوصی که در آن توسعه دهندگان می توانند به اسناد و راهنمایی دسترسی داشته باشند، سؤالات را پست کنند و با Google کار کنند تا راه حل های خود را به بازار عرضه کنند. به عنوان عضوی از انجمن، از کارشناسان Google نیز پشتیبانی دریافت خواهید کرد.

برای عضویت در انجمن:

  1. Android Management API را امتحان کنید . شناسه پروژه Google Cloud را که استفاده می‌کنید کپی کنید.

  2. ثبت نام را به عنوان یک کاربر جدید در پورتال Android Enterprise Partner تکمیل کنید.

  3. به پورتال Partner وارد شوید و روی Apply for Community کلیک کنید تا درخواست خود را برای پیوستن به انجمن Android Enterprise EMM Provider ارسال کنید. شناسه پروژه Google Cloud خود را در جایی که از شما خواسته شد جای‌گذاری کنید.