הערות מוצר

2 במאי 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • צריך להקטין את מספר הגרסה של התכונה של ה-API beginSignIn() כדי שהוא יפעל עם גרסאות ישנות יותר של ה-APK של Google Play Services.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:5.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1

17 באפריל 2024

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-cloud-messaging כולל את השינויים הבאים:

  • נוספה שיטה חדשה, setRetainProxiedNotifications, כדי להגדיר אם לשמור נתונים עבור התראות שמועברות דרך שרת proxy.
  • הוספנו שיטה חדשה, getProxiedNotificationData, לקבלת נתונים על התראה שנשלחה דרך שרת proxy.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.2.0

16 באפריל 2024

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • ממשקי ה-API שקשורים ללחצן 'כניסה בהקשה אחת', 'שמירת סיסמאות' ו'כניסה באמצעות Google' יצאו משימוש.
 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-base כולל את השינויים הבאים:

  • ממשקי ה-API שקשורים לכניסה באמצעות חשבון Google הוצאו משימוש.
 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

  • עדכנו את הסיווג של נתוני הבקשה והתגובה כך שיכלול ByteString במקום byte[] כך שלא ניתן יהיה לשנות אותם.
  • נוספו הערות @Nullable ו-@NonNull מתאימות לפרמטרים של ממשק API.
  • הוספנו בנאי חדש ל-PublicKeyCredentialCreationOptions שתומך במחרוזת JSON.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.12
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.0.0

11 באפריל 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.2

8 באפריל 2024

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.2.0

1 באפריל 2024

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-games-v2 כולל את השינויים הבאים:

  • הוסרו ממשקים שהוצאו משימוש.
  • נוספה תמיכה בהחלפה המהירה בין הפרופילים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.0.0

21 במרץ 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.1

7 במרץ 2024

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

 • בספטמבר 2024, נפסיק לפרסם את ערכות ה-SDK של Firebase Ads (פריטי המידע firebase-ads ו-firebase-ads-lite ארטיפקטים). במקום זאת, השתמשו ב-Google Mobile Ads Android SDK.

  פריטי המידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact) של Firebase לא סיפקו נתונים בינאריים משל עצמם, והיו רק תחומים עוטפים את יחסי התלות שלהם. מטרת השינוי הזה היא להעניק לכם שליטה רבה יותר על יחסי התלות שמוסיפים לאפליקציה. מידע נוסף על השינוי והסבר איך לעבור לשימוש ב-Google Mobile Ads Android SDK זמינים בשאלות הנפוצות במסמכי התיעוד של Firebase.

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.4
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.3

5 במרץ 2024

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0

‫28 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.3

26 בפברואר 2024

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0

20 בפברואר 2024

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1

15 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth (גרסה 21.0.0) כולל את שינוי התוכנה העיקרי הבא:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.11

8 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • המהדורה האחרונה של הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.4.1) זמינה עכשיו. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.2
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.1

1 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון של הספרייה play-service-auth-api-phone מגדיל את הגרסה של התלות play-services-basement שלה מ-18.0.1 ל-18.0.2.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2

22 בינואר 2024

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-location כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0

‫18 בינואר 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.1

4 בינואר 2024

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0

26 בדצמבר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0

18 בדצמבר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02

‫14 בדצמבר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0-beta01

7 בדצמבר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.0

6 בדצמבר 2023

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.6.0

4 בדצמבר 2023

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-cast, play-services-cast-framework ו-play-services-cast-tv כוללים את השינויים הבאים:

  • עודכן ותלוי ב-androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-beta01. בעקבות השינוי הזה, השדה MediaRouteButtons תמיד יוצג כברירת מחדל.

  • השינוי בוצע כדי לצמצם את המקרים שבהם הגילוי של מכשירי CAST מתחיל אוטומטית ללא פעולה מצד המשתמש.

  • נוסף CastOptions.Builder#setSessionTransferEnabled כדי לקבוע אם אפליקציית השולח תציג מכשירי Cast כשהמתג פלט מופעל. ערך ברירת המחדל הוא true.

  • נוספו גרסאות חדשות של CastButtonFactory#setUpMediaRouteButton שמחזירות Tasks שהאפליקציות יכולות להאזין להן כדי להשיג תוצאות אפקטיביות או חריגות.

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Caster Android Sender SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1

16 בנובמבר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של ספריית play-services-pay (גרסה 16.4.0) כולל את השינויים הבאים כדי לתמוך בתכונות של הכסף האלקטרוני:

  • EmoneyReadiness נוסף.

  • EmoneyReadinessStatus נוסף.

  • הוספנו שיטה חדשה, checkReadinessForEmoney, לאפליקציות ברשימת ההיתרים של התכונות של הכסף האלקטרוני, כדי לבדוק את המוכנות של שירותי Google Play לתמיכה בכסף אלקטרוני.

  • נוספה שיטה חדשה notifyEmoneyCardStatusUpdate לאפליקציות ברשימת ההיתרים של תכונות של כסף אלקטרוני, כדי להודיע לשירותי Google Play על עדכונים מסוימים בסטטוס של כרטיסי כסף אלקטרוני.

  • נוספה שיטה חדשה pushEmoneyCard לאפליקציות ברשימת ההיתרים של תכונות של כסף אלקטרוני, שמאפשרות לדחוף כרטיסי כסף אלקטרוני ל-Google Play Services.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

9 בנובמבר 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-cloud-messaging כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו שיטה חדשה, messageHandled, כדי לציין שההודעה טופלה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

7 בנובמבר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

30 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

‫26 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

18 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכונים האחרונים לספריות play-services-tagmanager ו-play-services-analytics מעדכנים את הרישום BroadcastReceiver ב-Android U.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

16 באוקטובר 2023

 • העדכונים האחרונים של play-services-maps (גרסה 18.2.0) כוללים סמן מתקדם ואת האפשרות לבדוק את היכולות במפה. השימוש ביכולות של המפה מופיע בשני המדריכים המקושרים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

2 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-pay (גרסה 16.3.0) כולל את השינוי הבא:

  • נוספה שיטה חדשה notifyCardTapEvent לאפליקציות ברשימת ההיתרים, כדי להודיע ל-Google Play Services על אירועים מסוימים שקשורים להקשה על כרטיסים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

25 בספטמבר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

18 בספטמבר 2023

 • עדכון חשוב של ספריית play-services-games-v2 שמספק למפתחי משחקים דרך חדשה לשלב את Play Games Services (PGS) במשחקים שלהם. מידע נוסף זמין במאמר PGS Recall API.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 בספטמבר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 בספטמבר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4
 • com.google.gms:google-services:4.4.0

‫13 בספטמבר 2023

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

 • העדכונים האחרונים לספריית play-services-wallet משנים את PayButton API כך שיחזור לנכס לחצן סטטי עבור מכשירים שמשתמשים בשירותי Google Play לפני גרסה 23.21.0.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 באוגוסט 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף לקוח API חדש, AuthorizationClient, כדי לעזור לכם לבקש הרשאה לגשת לנתוני Google המשויכים לחשבון מחובר במכשיר.

  • הוצא משימוש getPhoneNumber ללא החלפה.

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-wearable כולל את השינוי הבא:

  • תמיכה באפליקציות להעברת שעון מטלפון ישן לטלפון חדש.

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של מוצרי הלביש.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 באוגוסט 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 באוגוסט 2023

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

3 באוגוסט 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

1 באוגוסט 2023

 • עדכונים לתמיכה בתכונת הזום האוטומטי בספריות ערכת ML של Google Play Services. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 ביולי 2023

 • ספריית play-services-panorama הוצאה משימוש עכשיו ותושבת ב-30 באוקטובר 2023. אין החלפה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 ביולי 2023

 • גרסה ראשונית של ספריית sdkcoroutines. הספרייה הזו מכילה תוכניות שירות קורוטינות שלא מוצגות למפתחים עבור ערכות Java SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 ביולי 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

5 ביולי 2023

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 ביוני 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-wallet כולל את השינויים הבאים:

  • שדרוג ה-API של לחצן התשלום מגרסת בטא ליציבה.
  • משנה את הסגנון הבא של הלחצן:

   • גודל הטקסט של הלחצן תואם עכשיו לגודל הלוגו של GPay.
   • שולי הלחצנים הותאמו לגבהים מינימליים ומקסימליים של הלחצנים.
   • עכשיו אפשר להגדיר את עיגול הלחצן.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

‫26 ביוני 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • ממשקי ה-API שקשורים לתכונה 'מספר טלפון מאומת' הוצאו משימוש.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

‫20 ביוני 2023

 • העדכון האחרון של Nearby UWB SDK (play-services-nearby) כולל את השינויים הבאים:

  • נוספו יכולות חדשות ליצירת טווח בשביל התראות על נתוני טווחים שניתן להגדיר. ראו supportedNtfConfigs.

  • נוספו פרמטרים חדשים לטווח כדי להגדיר התראות על נתוני טווח: ראו uwbRangeDataNtfConfig.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

‫15 ביוני 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Storage for Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-tagmanager משפר תהליכי כלים פנימיים. ללא שינויים פונים למפתחים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 במאי 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Firebase App Check
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 במאי 2023

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 במאי 2023

 • גרסת הבטא הציבורית של TensorFlow Lite Boost Service ל-Android זמינה עכשיו.

  באמצעות ספריית Boost Service (play-services-tflite-acceleration), אפשר להריץ נקודות השוואה לביצועים של למידת מכונה במכשיר ולקבוע אוטומטית מהי הדרך הטובה ביותר להאיץ את עומס העבודה של למידת המכונה. למידע נוסף, ראו משאבי עזרה על שירות האצה.

 • העדכונים האחרונים בספריות TensorFlow Lite של Google Play Services כוללים את כל השינויים שכלולים בגרסה 2.12.0 של TensorFlow.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

2 במאי 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

1 במאי 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 באפריל 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-oss-licenses כולל תיקון להסרת פרטי רישיון מיותרים מהספרייה עצמה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

17 באפריל 2023

 • העדכון האחרון של ספריית play-services-wallet כולל API חדש ליצירה והתאמה אישית של לחצן תשלום ב-Google Pay. פרטים נוספים זמינים בנתוני הגרסה של Google Pay for Payments.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 באפריל 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

4 באפריל 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו API חדש ב-BeginSignInRequest שמאפשר למפתחים להשתמש בספריות Jetpack כדי לקבל מפתחות גישה באמצעות בקשות JSON.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 במרץ 2023

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 במרץ 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 במרץ 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 במרץ 2023

 • ספריית Code Scanner Services (play-services-code-scanner) זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. מידע נוסף על העדכון הזה זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 במרץ 2023

 • גרסה ראשונית של ספריית ביצועי המכשיר (play-services-deviceperformance).

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 במרץ 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-basement משפר את ביצועי ההתחברות ל-Google Play Services.

 • העדכון האחרון של Nearby UWB SDK כולל את השינויים הבאים:

  • תוקנה בעיה שבה שירות Nearby השתמש שוב ב-UWBClient כדי לתמוך בסשנים מרובים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 במרץ 2023

 • הגרסה המקורית של העדכון האחרון של Play Games Services (גרסה 2) כוללת את השינויים הבאים בספריית GNI (play-services-gni-native-c). הספרייה הזו היא ספריית תמיכה לכלי wrapper של הספרייה.

  • נוספה תמיכה בקריאות חוזרות (callback) מותאמות
  • נוספו פקודות מאקרו של המסייע

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

2 במרץ 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 בפברואר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 בפברואר 2023

 • העדכון האחרון לספריית ה-Thread של Google Play Services שדרג את ממשקי ה-API מסטטוס בטא לסטטוס זמין לכלל המשתמשים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 בפברואר 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-base כולל את השינוי הבא:

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase Crashlytics
  • התקנות Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 בפברואר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

9 בפברואר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • התקנות Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

1 בפברואר 2023

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 בינואר 2023

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 בינואר 2023

 • ה-SDK של Stream Protect הוצא משימוש וייסגר בשנת 2023.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 בינואר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Firebase App Check
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • הגרסה האחרונה של הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.3.15) זמינה עכשיו. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-fido כולל את השינוי הבא:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

18 בינואר 2023

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-pay כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף API חדש getPendingIntentForWalletOnWear שמאפשר לשותפי Wear להפעיל את ממשק המשתמש של Wallet Wear בטלפון דרך PendingIntent שהוחזר.

  • נוסף API חדש getProductName שמחזיר את שם המוצר בשוק הזה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

15 בדצמבר 2022

 • העדכון האחרון לספריית Mater של Google Play Services משדרג את ממשקי ה-API מסטטוס בטא לסטטוס זמין לכלל המשתמשים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

14 בדצמבר 2022

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

8 בדצמבר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

6 בדצמבר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

5 בדצמבר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

17 בנובמבר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף API חדש ב-BeginSignInRequest שמאפשר למפתחים להשתמש בספריות JetPack כדי להשתמש במפתחות גישה.
  • נוסף API חדש ב-CredentialSavingClient שמאפשר למפתחים לאחזר אובייקט סטטוס מה-Intent של תוצאת הפעילות.
 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

11 בנובמבר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

3 בנובמבר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-location כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

28 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-games כולל את השינויים הבאים:

  • הצגנו מחדש כמה קבועים שלא נכללו בגרסה 23.0.0.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

27 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase ML

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

24 באוקטובר 2022

 • מהדורת בטא ראשונית של Play Games Services (v2) Native. למידע נוסף, אפשר לעיין במסמכי התיעוד.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

20 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase Crashlytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של ספריות TensorFlow Lite for Play Services כולל את השינויים הבאים:

  • שופרה היציבות בעת הורדת מודולים אופציונליים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

13 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-location כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

13 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-threadnetwork כולל את השינויים הבאים:

  • תמיכה נוספת ב-Android 8.0 (רמת API 26).

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

12 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Performance Monitoring Gradle
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

10 באוקטובר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

29 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-tflite-gpu כולל את השינויים הבאים:

  • הוספת TfLiteGpu.getClient(context) לצורך תאימות עם ModuleInstallClient API.
  • שופרה היציבות של TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

21 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-games כולל את השינויים הבאים:

  • תכונת הקלטת הסרטון הוצאה משימוש.
  • השבתה של הקלטת וידאו דרך Play Games Services ל-Android SDK מגרסה 33 ואילך.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

20 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון לספרייה בגאדג'טים לבישים כולל את השינויים הבאים:

  • זמינות משופרת של SDK לבישה במכשירים עם Google Play Services.
  • תמיכה נוספת באפליקציות שמטרגטות ל-Android 13.
  • החלפנו את הערכים @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable בהערות null בנתונים מחמירות (@NonNull ו-@Nullable). בעקבות השינוי הזה, מה שגרם בעבר לאזהרת אפס יכול לגרום עכשיו לשגיאה במהלך בניית קוד Kotlin או במהלך שימוש ב-frameworks בדיקת Java null.

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של מוצרי הלביש.

 • עדכון ספריות ML Kit של Google Play Services. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

15 בספטמבר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

13 בספטמבר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

6 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase App Check

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של ספריית TensorFlow Lite של Google Play Services (גרסה 16.0.0) זמין עכשיו. בגרסה הזו, הספרייה זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. הספרייה הזו יכולה לשמש כחלופה לספרייה העצמאית TensorFlow Lite, כדי להקטין את גודל האפליקציה ולקבל עדכונים אוטומטיים. למידע נוסף, עיינו במשאבי העזרה של TensorFlow.

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

1 בספטמבר 2022

 • בעדכון האחרון של הספרייה play-services-auth התבצע השינוי הבא:

  • נוספו ממשקי API חדשים ב-BeginSignInRequest וב-GetSignInIntentRequest, שבהם תוכלו להשתמש כדי לבקש מספרי טלפון מאומתים מחשבון Google של משתמש בכניסה באמצעות חשבון Google.
 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

16 באוגוסט 2022

 • עדכון ספריות ML Kit של Google Play Services. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.
 • מהדורת הבטא הראשונית של ספריית play-services-dtdi (גרסה 16.0.0-בטא01) זמינה עכשיו. זו הגרסה הציבורית הראשונה של ממשקי ה-API מסוג מכשיר למכשיר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

8 באוגוסט 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

5 באוגוסט 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

2 באוגוסט 2022

 • G+ SDK של שירותי Google Play (com.google.android.gms.plus) הוצא משימוש בשנת 2018 ונסגר בפברואר 2022. לכן, הוסרו כל מסמכי העזר הקשורים.

1 באוגוסט 2022

 • העדכון האחרון של ספריית TensorFlow Lite של Google Play Services (v16.0.0-beta03) זמין עכשיו. אפשר להשתמש בספרייה הזו כחלופה לספרייה הנפרדת TensorFlow Lite, כדי להקטין את גודל האפליקציה ולקבל עדכונים אוטומטיים. מידע נוסף זמין במסמכי התיעוד של TensorFlow.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

25 ביולי 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

18 ביולי 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

15 ביולי 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • תמיכה במודול דינמי של Firebase
  • Firebase ML
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

14 ביולי 2022

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

6 ביולי 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

28 ביוני 2022

 • המהדורה האחרונה של הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.3.13) זמינה עכשיו. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • המהדורה האחרונה של ספריית Code Scanner לשירותים של Google Play זמינה עכשיו. מידע נוסף על העדכונים זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-base, play-services-basement ו-play-services-tasks כוללים את השינויים הבאים:

  • הוספנו את הממשק החדש של OptionalModuleApi, שמציין אם ל-API נדרש רכיב נוסף של Google Play Services (כלומר, מודול אופציונלי).
  • הוספנו את המחלקה החדשה של ModuleInstallClient, שמאפשרת לשלוח בקשות מפורשות כדי להוריד מודולים אופציונליים, לפרסם מודולים אופציונליים ולבדוק את הזמינות של ממשקי API שמחייבים מודולים אופציונליים.
 • המהדורה הראשונית של ספריית play-services-base-testing זמינה עכשיו. הוא מספק בדיקות מזויפות של ModuleInstallClient.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

23 ביוני 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

7 ביוני 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

1 ביוני 2022

 • הספרייה play-services-appindex זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. הספרייה הזו מחליפה את ספריית firebase-appindexing והיא תומכת בתרחישים לדוגמה לשיתוף מסמכים מובְנים כמו Indexables ו-UserActions עם Google Assistant.

  למידע נוסף על שיתוף מסמכים עם Google Assistant, תוכלו לקרוא את המאמר הכנסת קיצורי דרך דינמיים ל-Assistant.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

26 במאי 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכונים האחרונים בספריות TensorFlow Lite של Google Play Services כוללים את כל השינויים שכלולים בגרסה 2.9 של TensorFlow.

 • בעקבות העדכון האחרון של ספריית play-services-fitness, נוציא משימוש ממשקי API שתומכים בקריאה ובכתיבה של נתוני כושר היסטוריים לטובת Health Connect.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

25 במאי 2022

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

23 במאי 2022

 • העדכון האחרון של play-service-nearby (גרסה 18.2.0) כולל את המהדורה הציבורית הראשונה של Nearby UWB API.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

19 במאי 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

12 במאי 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

10 במאי 2022

 • מהדורת בטא ראשונית של ספריית Code Scanner לשירותים של Google Play. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

6 במאי 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Firebase App Check
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

3 במאי 2022

 • העדכונים האחרונים בספרייה play-services-basement משפרים את האבטחה באימות חתימה ומטפלים בנקודת החולשה של PendingIntent שניתנת לשינוי.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

27 באפריל 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינוי הבא:

  • ממשקי ה-API הוצאו משימוש ב-CredentialClient ובמחלקות של בקשה/תגובה קשורות.
 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-Firebase Crashlytics.

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

14 באפריל 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

12 באפריל 2022

 • העדכונים האחרונים ל-play-services-nearby (גרסה 18.1.0) כוללים את השינויים הבאים:

  • ההרשאות BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT ו-BLUETOOTH_SCAN נדרשות עכשיו לחיבורים בקרבת מקום מ-Android S.

  • הוספנו את Payload#setFileName() ואת Payload#setParentFolder() כדי לשמור את הקובץ שהתקבל עם שם ונתיב יחסי.

  • נוסף VariantOfConcern כדי לאפשר לרשות לבריאות הציבור (PHA) לצרף וריאציה של חשש בנוגע ל-PHA בהתראות חשיפה. לדוגמה, PHA יכול להקצות את ההגדרות הבאות:

  • VariantOfConcernType.type1 בתור 'החיסון יעיל'

  • VariantOfConcernType.type2 כ'שידורים גבוהים מאוד'

  • VariantOfConcernType.type3 בסיווג 'רמת חומרה גבוהה'

  • VariantOfConcernType.type4 בתור 'פריצת דרך בתחום החיסונים'

  • התכונה העל-קולית של הודעה בקרבת מקום שהוצאה משימוש.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

24 במרץ 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • אימות ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

22 במרץ 2022

 • העדכונים האחרונים בספרייה play-services-basement בכתובות של הפרות מדיניות 12 StrictMode.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

17 במרץ 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

15 במרץ 2022

 • המהדורה הראשונית של ספריית play-services-games-v2 זמינה עכשיו. הספרייה הזו מציעה פונקציונליות פשוטה יותר של כניסה לחשבון. מידע נוסף זמין במדריך לתחילת העבודה עם גרסה 2.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

10 במרץ 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

8 במרץ 2022

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-wallet כולל API חדש לזיהוי OCR בכרטיס אשראי. פרטים נוספים זמינים במדריך למפתחים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

28 בפברואר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

22 בפברואר 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

17 בפברואר 2022

 • גרסת הבטא הציבורית של ספריית TensorFlow Lite של Google Play Services זמינה עכשיו. אפשר להשתמש בספרייה הזו כחלופה לספריית TensorFlow Lite הנפרדת, כדי להקטין את גודל האפליקציה ולקבל עדכונים אוטומטיים. מידע נוסף זמין במסמכי התיעוד של TensorFlow.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

11 בפברואר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

1 בפברואר 2022

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל API חדש שמאפשר רמזים לכניסה לאימות באמצעות מספר טלפון. היא מאפשרת למשתמשים לבחור מספר טלפון בכרטיס ה-SIM ולשתף אותו עם האפליקציה לשיחות. מידע נוסף זמין במסמכי התיעוד בנושא API.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

25 בינואר, 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

20 בינואר, 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • הפלאגין Firebase Performance Monitoring Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

10 בינואר, 2022

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

5 בינואר 2022

 • העדכונים האחרונים במספר ספריות (ראו את הקטע 'Artifacts שפורסמו' בהמשך) כוללים שימוש בגרסאות האחרונות של play-services-base ו-play-services-tasks (גרסה 18.0.1) כדי לתקן את הבעיה שתוארה בגרסה מ-9 בדצמבר 2021.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

16 בדצמבר 2021

 • העדכונים האחרונים ל-play-services-base ול-play-services-tasks פותרים את הבעיה שעשויה להוביל ל-NPEs בזמן ריצה (NullPointerException) כשטיפול ב-Task<Void> תוצאות של קוד Kotlin. אם אתם משתמשים באחת מגרסאות הספרייה שרשומות בגרסת 09 בדצמבר 2021, אתם יכולים להימנע ממזהי NPE בסביבת זמן הריצה על ידי התאמה מפורשת לגרסאות 18.0.1 של play-services-base ו-play-services-tasks. צריך להוסיף את הפרטים הבאים לקטע dependencies ב-build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  בינואר 2022, אנחנו מתכננים לפרסם גרסאות חדשות של ארטיפקטים אחרים שפורסמו ב-9 בדצמבר עם יחסי תלות חדשים של POM בגרסאות 18.0.1 של play-services-base ושל play-services-tasks.

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics

  בגרסה הזו של Firebase אנחנו משתמשים בגרסאות העדכניות של play-services-base ושל play-services-tasks (גרסה 18.0.1) כדי לתקן את הבעיה שמתוארת בגרסה מ-9 בדצמבר 2021.

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

14 בדצמבר 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

10 בדצמבר 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

9 בדצמבר 2021

 • העדכונים האחרונים במספר ספריות כוללים את השינוי הבא:

  • נעשה שימוש באנוטציות null מחמירות (@NonNull ו-@Nullable) במקומות שבהם נעשה שימוש ב-@RecentlyNonNull וב-@RecentlyNullable בעבר. בעקבות השינוי הזה, מה שגרם בעבר לאזהרה של ערך null יגרום עכשיו לשגיאה במהלך בניית קוד Kotlin או במהלך בדיקת frameworks של Java null. שינויים דומים בהערות יושקו בהדרגה בגרסאות עתידיות של ארטיפקטים אחרים של com.google.android.gms.

  מומלץ לעיין בקטע 'פריטי מידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact)' כדי להציג רשימה מלאה של הספריות שהושפעו מהבעיה.

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-base, play-services-basement ו-play-services-tasks כוללים את השינויים המחמירים בהערות עם אפשרות null, וגם את השינויים הנוספים האלה:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

30 בנובמבר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase App Check
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

18 בנובמבר 2021

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

16 בנובמבר 2021

 • העדכונים של הספריות play-services-cast ו-play-services-cast-framework כוללים:

  • שיפורים בתור:
  • נוספה קריאה חוזרת (callback) חדשה ב-itemsReorderedAtIndexes אל MediaQueue, ותוצג לאחר שינוי הסדר של התור.
  • נוספה תמיכה בהצגה טורית של פקודות בתור.
  • הגדרנו את הפרמטר customData ב-'RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode null.
  • התכונה 'תצוגה מרחוק' הוצאה משימוש.
  • הערך של minSdkVersion השתנה מ-14 ל-16.

  למידע נוסף, ראו את נתוני הגרסה של Caster Android Sender SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

29 באוקטובר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

27 באוקטובר 2021

 • ספריית הלקוח play-services-maps זמינה עכשיו לכל המשתמשים, ויש בה תמיכה ב-Android API Level 19 (Android 4.4, KitKat) ואילך.

  הגרסה כוללת כלי חדש לעיבוד מפות שאפשר להביע הסכמה לשימוש בו, שמספק ביצועים ויציבות משופרים, וכן תמיכה בעיצוב של מפות מבוסס-ענן. מידע נוסף על הגרסה הזו ועל עדכונים נוספים זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

11 באוקטובר 2021

 • הספרייה play-services-appset זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. הספרייה הזו מיועדת לתמוך בתרחישים לדוגמה כמו ניתוח נתונים או מניעת הונאות באופן שמכבד את פרטיות המשתמשים.

  הספרייה הזו כוללת שיטות לניהול מזהה קבוצת אפליקציות, שהוא מזהה ייחודי שבעזרתו אפשר לקשר בין השימוש או הפעולות בקבוצה של אפליקציות שבבעלות הארגון שלכם. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך הזה.

  הגרסה הזו של GA כוללת את העדכונים הבאים לגרסת התצוגה המקדימה למפתחים:

  • שינו את השם של מספר ממשקי לקוח. למידע נוסף, ראו play-services-appsetמסמכי תיעוד של הפניית API.
  • הספרייה play-services-appset תואמת למזהה קבוצת האפליקציות ברמת המפתח שיושק בקרוב. סביר להניח שבקרוב נוסיף ל-Google Play Services תמיכה במזהה קבוצת האפליקציות ברמת המפתח. היכולת הזו תשוחרר ב-Google Play Services ותועבר למכשירים של המשתמשים בלי שיצטרכו לשדרג את הגרסה של ספריית play-services-appset.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

4 באוקטובר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

22 בספטמבר 2021

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

22 בספטמבר 2021

 • העדכון האחרון של הספרייה ads-identifier כולל הצהרה על הרשאה של Google Play Services: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  אם משתמשים ב-ads-identifier גרסה 17.1.0 ואילך, אין צורך להצהיר שוב על ההרשאה בקובץ המניפסט של האפליקציה כדי לגשת למזהה הפרסום. עם זאת, אם האפליקציה לא אמורה לגשת למזהה הפרסום, צריך להסיר את ההרשאה באמצעות <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  למידע נוסף: getId().

 • בעדכון האחרון של הספרייה play-services-pay תיקנו בעיות בהרשאות, שגרמו לחסימת כל ממשקי ה-API שלה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

13 בספטמבר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

9 בספטמבר 2021

 • העדכון האחרון בספרייה המקורית של AdSense לחיפוש כולל את השינוי הבא:

  • תוקן באג שגרם לכך שהקליקים על מודעות לא תועדו על ידי onAdLeftApplication.
  • תוקן באג שגרם לקריסת האפליקציה בניסיון לטעון מודעות ללא חיבור.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

23 באוגוסט 2021

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

20 באוגוסט 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

19 באוגוסט 2021

 • העדכון האחרון של ספריית Analytics כולל את השינוי הבא:

  • תוקנה בעיה שבה לא ניתן היה ליצור את הספרייה באמצעות Android 12 כיעד.
 • העדכון האחרון לספריית TagManager כולל את השינויים הבאים:

  • שיפורים בתשתית הפנימית.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

9 באוגוסט 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

5 באוגוסט 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

28 ביולי 2021

 • גרסת התצוגה המקדימה למפתחים של ספריית play-services-appset זמינה עכשיו. הספרייה הזו נועדה לתמוך בתרחישים לדוגמה כמו ניתוח נתונים או מניעת הונאות, באופן שמכבד את פרטיות המשתמשים.

  הספרייה הזו כוללת שיטות לניהול מזהה קבוצת אפליקציות, שהוא מזהה ייחודי שבעזרתו אפשר לקשר בין השימוש או הפעולות בקבוצה של אפליקציות שבבעלות הארגון שלכם. למידע נוסף, עיינו במדריך הזה.

 • עדכנו את מסמכי הפניית ה-API של ads-identifier עם מידע על שינוי שיבוצע בקרוב במזהה הפרסום, כשמשתמש יפעיל הגבלה של מעקב אחר מודעות, וכן דרישה להרשאה חדשה של Google Play Services.

  לפרטים נוספים, ראו getId(). אין שינויים בספריית ads-identifier עצמה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

22 ביולי 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

21 ביולי 2021

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

9 ביולי 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

1 ביולי 2021

 • המהדורה הראשונית של ספריית play-services-pay זמינה עכשיו. הספרייה הזו מחליפה את הפונקציונליות WalletObjects של הספרייה play-services-wallet. למידע נוסף, עיינו במדריך ההטמעה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

23 ביוני 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

17 ביוני 2021

 • העדכון האחרון בספרייה המקורית של AdSense לחיפוש כולל את השינויים הבאים:

  • מעדכן את עיבוד המודעות לנייד כדי להתאים להצגת המודעות באתרים ובתצוגה המקדימה. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של AFS Native SDK ל-Android.

  • ביטול האפשרות לבקש מודעות SPA.

 • ה-SDK של Stream Protect זמין עכשיו לשימוש באפליקציות ל-Android TV שעובדות עם זמן אחזור רגיש ותלויות בזמן אחזור. כדי שלערכת ה-SDK הזו נדרשת תמיכה בקושחה של המכשיר, והיא פועלת כרגע רק ב-Chromecast with Google TV. למידע נוסף, קראו את מסמכי העזר של Stream Protect SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

16 ביוני 2021

 • כהכנה לאכיפה של ערך null מחמיר, הוספנו הערות @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable לכמה ערכות SDK שלא הגדירו בעבר ערך null באופן מפורש. השינוי הזה יגרום לאזהרות לגבי הפרות של חוקי בטיחות.

  השינוי הזה מספק יכולת פעולה הדדית טובה יותר ב-Kotlin ובדיקת null סטטית טובה יותר לאפליקציות שמשתמשות במסגרות בדיקה של Java null.

  תוספות דומות של @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable יושקו בהדרגה בגרסאות עתידיות של ארטיפקטים אחרים של com.google.android.gms.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

8 ביוני 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

3 ביוני 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

26 במאי 2021

 • כהכנה לאכיפה של ערך null מחמיר, הוספנו הערות @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable לכמה ערכות SDK שלא הגדירו בעבר ערך null באופן מפורש. השינוי הזה יגרום לאזהרות לגבי הפרות של חוקי בטיחות.

  השינוי הזה מספק יכולת פעולה הדדית טובה יותר ב-Kotlin, וגם בדיקת null סטטית טובה יותר לאפליקציות שמשתמשות במסגרות בדיקה של Java null.

  תוספות דומות של @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable יושקו בהדרגה בגרסאות עתידיות של ארטיפקטים אחרים של com.google.android.gms.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

14 במאי 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

13 במאי 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

11 במאי 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase A/B Testing
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Performance Monitoring Gradle
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  גרסאות הבטא הראשונות של הפריטים הבאים זמינות עכשיו:

  • Firebase App Check
  • תמיכה במודול של התכונות הדינמיות של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • עכשיו יש גרסה מעודכנת של הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.3.6). למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

29 באפריל 2021

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

27 באפריל 2021

 • העדכונים האחרונים לגבי play-services-maps כוללים את השינויים הבאים:

  • נוספו הערות null (אפשרות null) לפלטפורמת ה-API עם "ללא הפרות semver".
  • ההצהרה הבאה נוספה אל AndroidManifest.xml כדי לתמוך בסינון הרשאות הגישה של חבילות ב-Android 11 (רמת API 30) ואילך. אחרי העדכון ל-com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1, תוכלו להסיר את השורה הבאה מה-AndroidManifest.xml שלכם:

 • העדכון האחרון לספרייה בגאדג'טים לבישים כולל את השינויים הבאים:

  • באגים שתוקנו
  • זמינות משופרת של SDK לבישה במכשירים עם Google Play Services.

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של מוצרי הלביש.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

20 באפריל 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

12 באפריל 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

8 באפריל 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • מזהי מכונות ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

5 באפריל 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

25 במרץ 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

15 במרץ 2021

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

11 במרץ 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase Crashlytics
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

1 במרץ 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • הפלאגין Firebase Performance Monitoring Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

18 בפברואר 2021

 • העדכונים האחרונים לגבי play-services-location כוללים את השינויים הבאים:

  • מעכשיו, הספק של שירותי המיקום ב-Fused (FLP) דוחה מיקומים ראשוניים לא מדויקים כברירת מחדל. כך אפשר לשפר את דיוק המיקום תוך הארכת זמן האחזור. מפתחים שמעדיפים תוצאות מהירות יותר במקום תוצאות מדויקות יותר יכולים לקרוא לשיטה LocationRequest#setWaitForAccurateLocation() החדשה.

  • נוספה השיטה ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() כדי לאפשר לאפליקציות להירשם ל-Sleep API.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

11 בפברואר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

2 בפברואר 2021

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-base, play-services-basement ו-play-services-tasks כוללים רק עדכונים פנימיים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

28 בינואר 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

25 בינואר 2021

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

20 בינואר 2021

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

14 בינואר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • אימות ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

16 בדצמבר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • מזהי מכונות ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

8 בדצמבר 2020

 • העדכון האחרון לספריות הראייה של Google Play Services כולל עדכונים פנימיים בלבד.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

4 בדצמבר 2020

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

3 בדצמבר 2020

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

25 בנובמבר 2020

 • הספרייה play-services-password-complexity נוספה.

  הספרייה הזו תומכת בבדיקת איכות של נעילת מסך (הושקה ב-Android 10) במכשירים עם Android מגרסה 4.4 ואילך.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

12 בנובמבר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • התקנות Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Performance Monitoring Gradle
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

9 בנובמבר 2020

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף לקוח API חדש, CredentialSavingClient, כדי לעזור לך לשמור את פרטי הכניסה של המשתמשים, ולאחר מכן תוכל להשתמש בהם כדי להיכנס.

  • נוסף ממשק API חדש, SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), כדי להתחיל את תהליך הכניסה באמצעות חשבון Google כשהמשתמש מקיש על הלחצן 'כניסה באמצעות חשבון Google'.

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-games כולל את השינויים הבאים:

  • הסרנו את ממשקי ה-API של 'זמן אמת' ו'משחקים רבי-משתתפים' לפי תורות. פרטים נוספים זמינים במסמכי התיעוד.

  • שינינו את הלקוחות הבאים לממשקים: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClient ו-VideosClient.

  • הוסרו השיטות הבאות של GoogleApiClient שהוצאו משימוש: getAppId, getSdkVariant ו-getSettingsIntent.

  • עדכונים פנימיים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

27 באוקטובר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase A/B Testing
  • אימות ב-Firebase
  • Cloud Firestore
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • מזהי מכונות ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין Firebase Performance Monitoring Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

23 באוקטובר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • SDK של מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

20 באוקטובר 2020

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

19 באוקטובר 2020

 • העדכונים האחרונים לספריות play-services-base ו-play-services-basement כוללים את השינויים הבאים:

  • מניעה של קריסות שנגרמות כשNoSuchElementException מושמע מדי פעם כששירות לא מאוגד.

  • מחיל את GooglePlayServicesIncorrectManifestValueException או GooglePlayServicesMissingManifestValueException במקום IllegalStateException כשאין ל-AndroidManifest.xml תג המטא-נתונים המתאים לשימוש בשירותי Google Play. זה יכול להצביע על בעיה באופן שבו האפליקציה נבנתה.

 • העדכון האחרון של אפליקציית הכושר של Google Play Services כולל את השינויים הבאים:

  • גישת כתיבה מאפשרת עכשיו רק לאפליקציה לקרוא נתונים שהיא כתבה. כדי להמשיך לקרוא נתונים שנכתבו על ידי אפליקציות אחרות מפלטפורמת Google Fit, צריך לעדכן את הקוד כדי לבקש היקפי גישה לקריאה עבור סוגי הנתונים הרלוונטיים.

  • לנתוני הדופק יש היקף משלהם.

  • לנתוני השינה יש היקפים וסוג נתונים חדש. כדאי לעיין ב-TYPE_SLEEP_SEGMENT וב-SleepStages.

  • הוצא משימוש FitnessActivities#SLEEP וסוגי שינה אחרים. השתמשו במקומו ב-SleepStages החדש.

  • בעבודה עם SessionsClient, עכשיו צריך לציין את סוג הסשן שאליו האפליקציה צריכה לגשת, באמצעות השיטות המתאימות של FitnessOptions.

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Google Fit.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

7 באוקטובר 2020

 • בעדכון האחרון לספרייה play-services-auth-api-phone נוסף SMS Code Browser API חדש.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

6 באוקטובר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Android BoM (חומר עזר)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • ערכות SDK של Cloud Firestore וקישורים דינמיים ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Performance Monitoring Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

30 בספטמבר 2020

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

23 בספטמבר 2020

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

11 בספטמבר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase
  • SDK לאימות ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

10 בספטמבר 2020

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

8 בספטמבר 2020

1 בספטמבר 2020

 • העדכונים של ספריות החזון של Google Play Services כוללים:

  • בוצע תיקון של SecurityException מספריות ראייה כשלא מותקנים שירותי Google Play.
  • עדכונים פנימיים.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

28 באוגוסט 2020

 • העדכונים של הספרייה play-services-games כוללים תיקון של LeaderboardsClient.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

27 באוגוסט 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase
  • Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (לקוח), Cloud Storage for Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase וערכות SDK של מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

20 באוגוסט 2020

 • בוצעו עדכונים קטנים של תכונות פנימיות בספריית המודעות של Google Play Services.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

18 באוגוסט 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  • כהכנה לאכיפה של ערך null מחמיר, הוספנו @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable הערות שבהן בערכות ה-SDK base ו-basement לא הוגדרה בעבר אפשרות null באופן מפורש. כך אפשר לשפר את יכולת הפעולה ההדדית ב-Kotlin וגם לבדוק null סטטי טוב יותר לכל מי שמשתמש ב-frameworks של null לבדיקת Java. תוספות דומות של @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable יושקו בהדרגה בגרסאות של com.google.android.gms ארטיפקטים.

  • כשקריאה ל-API נכשלת בגלל בעיה בחיבור בין האפליקציה ל-Google Play Services, אפשר עכשיו לגשת לקובץ ConnectionResult הכושל דרך Status ב-ApiException.

  • במצבים מסוימים שבהם אין במכשיר שירותים תקפים של Google Play, קריאות ל-API ייכשלו מהר יותר במקום להמתין לאישור המשתמש.

  • נוספו עומסי יתר חדשים של GoogleApiAvailability#getErrorDialog שמקבלים Fragment.

  • שיטות Tasks#call שהוצאו משימוש לטובת TaskCompletionSource.

  • עדכונים פנימיים לממשקי API אחרים של Google Play Services.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

17 באוגוסט 2020

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

14 באוגוסט 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Crashlytics ו-Firebase ML SDK
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

10 באוגוסט 2020

 • המהדורה האחרונה של אפליקציית Google Play Services כושר גופני כוללת את השינויים הבאים:

  • הוצאו משימוש את ה-DataType הבאים:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • הסרתם את הערכים הבאים שהוצאו משימוש: DataType:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • הסרנו את השיטות שהוצאו משימוש DataSource#getDataQualityStandards (והקבועים המשויכים), DataSource#getName ו-DataSource.Builder#setName.
  • נוספו השיטות DataReadRequest#aggregate(DataSource) ו-DataReadRequest#aggregate(DataType) כדי להקל על צבירת הנתונים.
  • השיטות הקיימות DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) ו-DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType) הוצאו משימוש.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

30 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, מזהי מכונות ב-Firebase וערכות SDK להתקנות ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

29 ביולי 2020

 • נוסף SDK חדש של Cast Acceptr לאפליקציות ל-Android TV. ה-SDK מאפשר לאפליקציות ל-Android TV לפעול בהתאם לפרוטוקול Cast, כדי שיתנהגו כמו אפליקציות של המקבל. לפרטים, קראו את הערות הגרסה של Cast Android Sender SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

20 ביולי 2020

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

17 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

16 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של הספרייה play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף API חדש ב-BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). למשתמשים שמצטרפים, התכונה מאפשרת בחירה אוטומטית של פרטי כניסה במהלך הכניסה בהקשה אחת, בלי להמתין לפעולה של המשתמש (כמו הקשה על הלחצן 'המשך').

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

8 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase
  • ערכות SDK של Firebase Cloud Messaging ומזהי מכונות ב-Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

6 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase A/B Testing, אימות ב-Firebase, Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, 'Firebase Crashlytics', 'העברת הודעות בתוך האפליקציה' ב-Firebase, מזהי מכונות ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

18 ביוני 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, Firebase Crashlytics, מזהי מכונות של Firebase, ערכות SDK של מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

4 ביוני 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • ערכות SDK להתקנות ב-Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK ו-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

1 ביוני 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  • תיקון באג במטרה לעדכן בצורה נכונה את המחרוזות של הודעות השגיאה לגבי זמינות של Google Play Services כשהמשתמש משנה לוקאל.
  • תיקוני באגים לתנאי מרוץ כשיוצרים יצירת לקוחות מבוססי GoogleApi מה-thread הראשי עם Activity.
  • הודעות שגיאה מפורטות יותר להשלמות של Task כפילויות.
  • עדכונים פנימיים לממשקי API אחרים של Google Play Services.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

21 במאי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, התקנות של Firebase וערכות SDK של מזהה מופע ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

7 במאי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, התקנות של Firebase וערכות SDK של מזהה מופע ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

29 באפריל 2020

 • המהדורה הראשונית של ספריית play-services-recaptcha זמינה עכשיו. היא כוללת תמיכה בשתי התכונות הבאות, גם בטלפונים וגם בטלוויזיות עם Android שמטרגטות רמות API 16 ואילך.

  • ממשקי API של reCAPTCHA Enterprise, שמספקים ללקוחות ציון מספרי שמציין את הסבירות שמשתמש הוא אדם אמיתי ולא חלק מתקפה אוטומטית. למידע נוסף, עיינו במדריך ההטמעה.

  • ממשקי reCAPTCHA 2FA API, שמאפשרים ללקוחות לאתגר את המשתמשים עם בקשה לאימות הזהות שלהם באימייל. למידע נוסף, עיינו במדריך ההטמעה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

23 באפריל 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אימות ב-Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics, NDK, Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, התקנות ב-Firebase, מזהה מופע של Firebase, ערכת ML של Firebase, מעקב אחר ביצועים ב-Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

16 באפריל 2020

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

9 באפריל 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, ML Kit for Firebase וערכות SDK למעקב ביצועים של Firebase
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle והפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

3 באפריל 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, התקנות של Firebase ומזהי מכונות ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

1 באפריל 2020

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף לקוח API חדש, SignInClient, כדי לעזור באימות המשתמשים באפליקציה, כולל כניסה של משתמשים קיימים או הרשמה של משתמשים חדשים. בשלב הזה יש תמיכה בשני סוגים של פרטי כניסה: אסימון מזהה ושם משתמש/סיסמה.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

30 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, התקנות של Firebase ומזהי מכונות ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

26 במרץ 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  • play-services-basement מפנה לשיטה ב-androidx-core:core:1.2.0, כך שהתיקון הזה מעדכן את יחסי התלות בהתאם.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

19 במרץ 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  לדוגמה, GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable מחזיר עכשיו @NonNull Task, כדי שהמהדר ב-Kotlin יתייחס אליו כ-non-null במקום כסוג פלטפורמה. עם זאת, הפרמטר Activity שמועבר אליו לא מסומן @NonNull (למרות שהוא למעשה אינו null), כך שהשינוי הזה לא פוגע בקוד Kotlin שמעביר ב-Activity?.

  • עדכונים פנימיים עבור ספריות אחרות של Play Services.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

18 במרץ 2020

 • עדכונים ב-Google Mobile Ads Android SDK וב-Firebase Ads SDK. קראו את נתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

17 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase Crashlytics, העברת הודעות בענן ב-Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, התקנות ב-Firebase, מזהי מכונות ב-Firebase וערכות SDK של הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

12 במרץ 2020

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

10 במרץ 2020

 • העדכון האחרון לספריית play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

  • ממשקי ה-API של U2F הוצאו משימוש. משתמשי U2F API צריכים לעבור לממשקי API של FIDO2. התמיכה ב-U2F API תתבצע במהלך 2020 ויוסרו ב-2021.
  • הוצגו שיטות חדשות לרישום ולחתימה ב-Fido2ApiClient. השיטות האלה תואמות יותר לשיטות
  • נוספה תמיכה רק בבקשות הכניסה של התוסף UserVerificationMethod. התוסף לא נתמך בבקשות רישום.
  • נוספה תמיכה ב-method IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • PublicKeyCredential כתגובה ברמה העליונה, בהתאם למפרט של WebAuthn.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

9 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל:

  • ספריות התוספים של Kotlin לערכות SDK רבות של Firebase ל-Android הוצאו משימוש! ספריות ה-ktx האלה מאפשרות לגשת לממשקי ה-API של Firebase ל-Android באמצעות תחביר Kotlin אידיומטי. למידע נוסף על ספריות ktx אלה, ניתן לעיין במסמכי התיעוד של Android -- Kotlin.
 • העדכון האחרון לפלאגין של Gradle לרישיונות OSS כולל תיקונים לבעיות הבאות:

  • לא מוצאים רישיונות כשיש פרויקט ספרייה (GitHub Issue #119)
  • עומס יתר של שיטה מעורפל כשאי אפשר לפתור את הבעיה של קובץ POM (GitHub Issue #120)

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

3 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • ערכות SDK של Firebase Cloud Messaging ומזהי מכונות ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • נוספה על ידי SMS Verification APIs של Google Play Services הרשאה חדשה להגנה על המקבל. למידע נוסף, עיינו במשאבי העזרה בנושא SmsRetriever.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

2 במרץ 2020

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

27 בפברואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, מזהי מכונות ב-Firebase וערכות SDK של הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  העדכון הזה כולל גם את הגרסה הראשונית של ה-SDK להתקנות ב-Firebase.

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

24 בפברואר 2020

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

14 בפברואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • ערכות SDK של קישורים דינמיים ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

3 בפברואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase A/B Testing, הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (לקוח), Cloud Storage for Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • בגרסה 18.0.0 של ספריית המוּדעוּת ל-Google Play Services בוצעו השינויים השגויים האלה:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

14 בינואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • ערכות SDK של Firebase למעקב אחר ביצועים ולהעברת הודעות בתוך האפליקציה של Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  העדכון הזה כולל גם גרסאות בטא ראשוניות של Firebase Crashlytics:

  • Firebase Crashlytics SDK ו-Firebase Crashlytics SDK לדיווח על קריסות של NDK
  • הפלאגין Firebase Crashlytics Gradle

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

13 בינואר 2020

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

18 בדצמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • ערכות SDK למעקב ביצועים של Firebase ולהגדרת תצורה מרחוק
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

9 בדצמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, מזהי מכונות ב-Firebase, מעקב ביצועים ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

5 בדצמבר 2019

 • העדכונים של הספריות play-services-cast ו-play-services-cast-framework כוללים:

  • נוסף setMediaSessionEnabled כדי להפעיל ולהשבית סשן מדיה שנוצר על ידי Cast SDK.
  • שינוי האופן שבו התראות מדיה מוצגות במהלך העברה (cast). אם מפעילים את ההתראות על מדיה, הן תמיד יוצגו בסשן העברה. בעבר, היה אפשר לראות את זה רק כשהאפליקציה פעלה ברקע.
  • שינינו כמה מחלקות שקשורות למדיה כדי להטמיע ממשק Parcelable.

22 בנובמבר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

19 בנובמבר 2019

 • העדכונים של הספרייה com.google.android.gms:play-services-games כוללים הוצאה משימוש של ממשקי API בזמן אמת וממשקי API מרובי-משתתפים המבוססים על תורות. פרטים נוספים זמינים במסמכי התיעוד.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

11 בנובמבר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

5 בנובמבר 2019

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

25 באוקטובר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase SDK for Google Analytics
  • SDK של Cloud Firestore
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

16 באוקטובר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • Cloud Firestore, ערכת ML for Firebase, ניטור ביצועים ב-Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

15 באוקטובר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

10 באוקטובר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

26 בספטמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • אימות ב-Firebase, Cloud Storage for Firebase, SDK של העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, ערכת ML של Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • הפלאגין Firebase App Distribution Gradle
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

25 בספטמבר 2019

 • תיקון באג לזמינות של תכונות API בספרייה play-services-basement.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

13 בספטמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Cloud Firestore SDK (גרסה 21.1.1)
  • חיוב חומרים (BoM) של Firebase (גרסה 22.2.1)

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • בעיה – קיבלנו דיווחים על כך שגרסה v21.1.0 של Firebase Android SDK for Cloud Firestore יכולה להפעיל חריגה שלא נתפסה. כתוצאה מכך, הבעיה הזו משפיעה גם על גרסה 22.2.0 של Firebase BoM. כדי לפתור את הבעיה, חשוב לעדכן לגרסה הבאה של Cloud Firestore SDK או של Firebase BoM.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

11 בספטמבר 2019

 • העדכונים של הספריות play-services-cast ו-play-services-cast-framework כוללים:

  • נוסף שדה MediaError ל-RemoteMediaClient.MediaChannelResult, שיכול לשמש כדי לגשת לקוד השגיאה המפורט של פקודות מדיה שנכשלו.
  • האפשרויות MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD וגם MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD הוצאו משימוש. במקום זאת, באפליקציות יש להשתמש ב-MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT וב-MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • נוספה תלות חדשה ב-com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  למידע נוסף, ראו את נתוני הגרסה של Caster Android Sender SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

9 בספטמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase, ערכת ML של Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

6 בספטמבר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

29 באוגוסט 2019

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

28 באוגוסט 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Firebase SDK for Google Analytics
  • ערכות Cloud Functions for Firebase (לקוח) וערכות SDK של Firebase ML Kit
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

27 באוגוסט 2019

 • עדכונים ב-SDK של Google Play Services Wallet כוללים:

  • הסרת ממשקי ה-API של Android Pay שהוצאו משימוש והסמלים המשויכים אליהם:

   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.Cart
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • שדה com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • שדה com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • ממשק com.google.android.gms.wallet.Payments
   • חבילה com.google.android.gms.wallet.fragment
  • הוצאה משימוש של שיטות שלא קשורות ל-JSON באובייקטים של Google Pay API, וכן בכלי הבנייה שלא קשורים ל-JSON. במקום הסמלים שהוצאו משימוש, תוכלו להשתמש ב-API מבוסס JSON כפי שמתואר במסמכי התיעוד של Google Pay API.

   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • שיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

22 באוגוסט 2019

 • הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.3.1) זמין עכשיו. בגרסה הזו יוסרו הקריאות ל-API שהוצא משימוש. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • בגרסה 18.0.0 של Google Play Services Fitness יש את שינויי התוכנה הבאים:

  • ממשקי ה-API הבאים המבוססים על GoogleApiClient הוצאו משימוש:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • הסרנו את סוגי הנתונים הבאים שהוצאו משימוש:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • השיטה fromLocationRequest שהוצאה משימוש הוסרה מ-SensorRequest.
  • נוספו בנאים עבור DataPoint ו-DataSet.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

16 באוגוסט 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • ערכות Firebase SDK for Google Analytics, Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase וערכות SDK של Firebase ML Kit
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

14 באוגוסט 2019

 • העדכונים של הספרייה com.google.android.gms:play-services-games כוללים תיקון לבעיה שנגרמה על ידי IllegalArgumentException ב-onSnapshotOpened.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

7 באוגוסט 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

1 באוגוסט 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

24 ביולי 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Cloud Functions for Firebase (לקוח), מסדי נתונים של Firebase בזמן אמת, Cloud Storage for Firebase, Cloud Firestore וערכות SDK של Firebase ML Kit
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

23 ביולי 2019

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

12 ביולי 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Analytics, אימות ב-Firebase, Cloud Storage for Firebase, SDK של העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase ו-ML Kit
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

10 ביולי 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

9 ביולי 2019

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

2 ביולי 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

בעיה ידועה עם com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

27 ביוני 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

24 ביוני 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • ערכות SDK של Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, מעקב ביצועים ב-Firebase ומזהי מכונות ב-Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

20 ביוני 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • ערכות SDK להעברת הודעות בתוך האפליקציה של Firebase
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

17 ביוני 2019

 • העדכון האחרון של Google Play Services ושל Firebase כולל את השינויים הבאים:

  • מעבר מספריות תמיכה של Android לספריות Jetpack (AndroidX). הספריות לא יפעלו אם לא תבצעו את השינויים הבאים באפליקציה:

   • עליכם לשדרג את com.android.tools.build:gradle לגרסה 3.2.1 ואילך.
   • עליך לשדרג את compileSdkVersion לגרסה 28 ואילך.
   • צריך לעדכן את האפליקציה כדי להשתמש ב-Jetpack (AndroidX). פועלים לפי ההוראות במאמר העברה ל-AndroidX.
  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

31 במאי 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

28 במאי 2019

 • העדכון האחרון ב-Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של Cloud Firestore, העברת הודעות בתוך האפליקציה, ML Kit ו-Performance Monitoring SDK. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

21 במאי 2019

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

16 במאי 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

7 במאי 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • Google Analytics for Firebase, הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase, אימות ב-Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (לקוח), העברת הודעות בענן ב-Firebase, Cloud Storage for Firebase, קישורים דינמיים ב-Firebase, הזמנות ב-Firebase, ערכת ML של Firebase, מעקב אחרי ביצועים ב-Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase, הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase, Firebase A/B Testing וערכות SDK של מזהי מכונות ב-Firebase.

  • יישומי פלאגין של Firebase Gradle

  • אישור חומרים (BoM) של Firebase

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

29 באפריל 2019

 • הגרסה של Places SDK ל-Android של Google Play Services הוצאה משימוש. קראו את מדריך ההעברה לפרטים על המעבר ל-SDK החדש של מקומות Google ל-Android.

עדכון: החל מ-29 ביולי 2019 com.google.android.gms:play-services-places פריט המידע שנוצר בתהליך הפיתוח (Artifact) הוצא משימוש. כדי להמשיך להשתמש ב-Places SDK עבור Android, צריך לעדכן לגרסה נתמכת של Places SDK עבור Android. הגרסאות הנתמכות מפורטות בנתוני הגרסה.

23 באפריל 2019

 • נוספו ממשקי API ל-Cast SDK כדי לתמוך בשידורים חיים. ממשק המשתמש המורחב של הבקר תומך גם בשידורים חיים. לפרטים, קראו את נתוני הגרסה של Cast Android Sender SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

15 באפריל 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

9 באפריל 2019

 • ה-SDK עודכן ועכשיו הוא כולל שיטה חדשה לבדיקת אפשרות ההפעלה של אפליקציות ללא התקנה במכשיר מסוים. areInstantAppsEnabledForDevice()

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

5 באפריל 2019

 • העדכון האחרון ב-Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK: מזהי מכונות, אימות ב-Firebase, העברת הודעות בענן ב-Firebase, מעקב ביצועים ב-Firebase ו-SDK של הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • גרסת הבטא של ספריית Cloud Firestore ל-Android עם תוספים של Kotlin זמינה עכשיו. לפרטים נוספים ראו את נתוני הגרסה האחרונים של Firebase ל-Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

2 באפריל 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

27 במרץ 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים:

  • מזהי מופע של Firebase, 'העברת הודעות בתוך האפליקציה' ב-Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase ML Kit וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • יישומי פלאגין של Firebase Gradle

  למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

21 במרץ 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

18 במרץ 2019

 • ספריית הלקוח של שירותי Google Play ל-Cront זמינה עכשיו. Cronet היא ספריית רישות בעלת ביצועים גבוהים. מידע נוסף זמין במאמר ביצוע פעולות רשת באמצעות Cronet. ספריית הלקוח של שירותי Google Play עבור Cronet מאפשרת לאפליקציות להשתמש בעותק עדכני של Cronet שנטען מ-Google Play Services.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

15 במרץ 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות הליבה של Firebase, ב-Google Analytics for Firebase, בהזמנות ב-Firebase, בקישורים דינמיים ב-Firebase ובערכות ה-SDK של הלקוח ב-Cloud Functions for Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • דוח החומרים של Firebase (BoM) זמין עכשיו כתכונה ניסיונית. באמצעות התכונה Bill of Materials (BoM) Gradle ב-Firebase, תוכלו להגדיר את הגרסה של פלטפורמת Firebase באופן כללי. כדי להוסיף ערכות SDK לאפליקציה באמצעות Firebase BoM, ראו הוספת Firebase לפרויקט Android.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

13 במרץ 2019

 • עדכון של Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

12 במרץ 2019

 • Games.GamesOptions ו-Games.Builder הוצאו משימוש.
 • השיטה SnapshotMetadata.getSnapshotId נוספה.
 • API של בקשות/מתנות וקווסטים שהוסרו. ראו את ההודעה הקודמת.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

11 במרץ 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK לאימות ב-Firebase, למעקב ביצועים ב-Firebase ולהגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

26 בפברואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים במזהי המכונות, Cloud Firestore, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase וערכות ה-SDK של Firebase להעברת הודעות בענן. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • תוקנה בעיה בהעברת הודעות בענן של Google שגרמה מדי פעם לאפליקציות לקרוס עם שגיאות Android Not Commenting (ANR) כשהאפליקציה קיבלה הודעה.
 • תוקנה בעיה במזהה המכונה שבה התגובות לבקשות לאסימונים היו איטיות, או במקרים מסוימים, גרמו לתם הזמן הקצוב לתפוגה של בקשות.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

7 בפברואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של Firebase AB Testing, הזמנות ב-Firebase, קישורים דינמיים ב-Firebase, Cloud Firestore וערכות SDK של הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • במסגרת העדכון האחרון של Google Play Services, הוספנו מודעות מותאמות ל-AFS. למידע נוסף, קראו את המאמר AdSense Native SDK להערות מוצר ל-Android.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

6 בפברואר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

31 בינואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ML Kit for Firebase, Firebase Core, Google Analytics for Firebase ו-Ads SDK. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

30 בינואר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

25 בינואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של מסד הנתונים בזמן אמת, Cloud Firestore וערכות ה-SDK להעברת הודעות בתוך האפליקציה. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

10 בינואר 2019

רישיונות OSS

 • העדכון האחרון ל-OSS Licenses Library מאפשר לעדכן את הנתונים של רישיונות OSS באמצעות העדכונים של Google Play Services.

ספריות הליבה של Google Play Services

 • play-services-base ו-play-services-basement קיבלו כמה שיטות חדשות לתמיכה בשינויים בספריות אחרות.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

9 בינואר 2019

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

22 בדצמבר 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

19 בדצמבר 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

18 בדצמבר 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

13 בדצמבר 2018

 • בוצע תיקון באג שגרם ל-Cast SDK לנסות להמשיך את הסשן אם סשן אחר הופסק על ידי שולח אחר.
 • תיקון באג בהתראות שהופיע במכשירים עם Android O ואילך, כשאפליקציית ההעברה הייתה ברקע.
 • תוקן באג שגרם לכך שההודעה של העברת מדיה לא תגיב אחרי סגירת אפליקציית ההעברה.
 • העברת קבוצת פריטי מידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact) אל maven.google.com בגלל בעיות במאגר.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

פריטי מידע שהועברו אל maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

6 בדצמבר 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

3 בדצמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK: קישורים דינמיים ב-Firebase, הזמנות ב-Firebase, הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase, מעקב ביצועים ב-Firebase, Google Analytics for Firebase ו-SDK של Google Ads for Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

29 בנובמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בהזמנות של אפליקציות ב-Firebase, ב-Firebase Ml Kit ובערכות SDK של Firebase Performance Monitoring. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

13 בנובמבר 2018

בעיה ידועה שפורסמה ב-2 באוקטובר 2018

חלק מהספריות בגרסת 2 באוקטובר 2018 הכילו בעיה בקשרי התלות ב-POM שלהן. סביר להניח שהדבר מתבטא כבעיות של מיזוג dex כאשר גרסת תלות מסוימת מתעדכנת (גם אם משתמשים ב-strict-version-matcher-plugin). כדי לפתור את הבעיה, צריך לעדכן ל-Recommended Minimum Version באופן הבא:

ספרייה הגרסה שהושפעה גרסת המינימום המומלצת
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

12 בנובמבר 2018

מודעות

 • בוצע תיקון באג שבו שילובים מסוימים של play-services-ads ו-firebase-analytics (למשל, ads:17.1.0 ו-analytics:16.0.5) גרמו לשגיאת duplicate entry מהדר. בעלי אתרים המשתמשים ב-firebase-analytics ובגרסה 17.1.1 של כל אחת מספריית המודעות (למשל, com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) חייבים להשתמש ב-com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

9 בנובמבר 2018

 • העדכון האחרון ל-Firebase כולל עדכונים ל-Cloud Firestore, לפונקציות Cloud Functions for Firebase, להעברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, למסד הנתונים ב-Firebase ולערכות ה-SDK של אחסון ב-Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

5 בנובמבר 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

2 בנובמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל תיקוני באגים ואופטימיזציה של זמן אחזור קצר יותר ב-Google Analytics for Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

מודעות

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

25 באוקטובר 2018

 • העדכון האחרון ב-Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של Cloud Firestore, העברת הודעות בתוך האפליקציה ו-Performance Monitoring, וכן בפלאגין Gradle של שירותי Google. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

18 באוקטובר 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

16 באוקטובר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK להעברת הודעות ב-Firebase, Firebase IID, Firebase ML, Firebase Vision, Firebase Config ו-Firebase Auth. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

ספריות הליבה של Google Play Services

 • Play-services-basement קיבל כמה שיטות חדשות לתמיכה בשינויים בספריות אחרות.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

9 באוקטובר 2018

 • בוצע ארגון מחדש של ניתוח התלות המחמירה של גרסאות שונות של הכלי כדי להציג הודעות שגיאה טובות יותר במקרה שמזוהות גרסאות מתנגשות של ארטיפקטים. הודעות השגיאה כוללות עכשיו שמות של פרויקטים ושמות יחסי תלות בתוך הפרויקט, כדי לעזור לכם לזהות אילו יחסי התלות המוצהרים גורמים לשגיאות.
 • תיקנו באגים בפלאגין שקשורים לגרסאות build מרובות של מודולים ושל גרסאות build מקבילות.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

5 באוקטובר 2018

מודעות

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

2 באוקטובר 2018

עדכונים משניים של תכונות לספריות ליבה.

 • בוצעו עדכונים קטנים בתכונות פנימיות בחלק מספריות הליבה (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks), שמשמשים ספריות אחרות של שירותי Google Play.
 • יחסי התלות ההדדיים המחמירים בין ספריות הליבה הושקו כדי שניתן יהיה להשתמש בנפרד בגרסאות משניות וגרסאות תיקון. בעבר, קובצי ה-POM של הספריות האלה ציינו את יחסי התלות שלהן בגרסאות מדויקות, ולכן הדבר מקשה על התאמת יחסי התלות.
 • בעקבות השינויים בתלות של ספריית הליבה, היה צורך לשחרר קבוצה מלאה של ספריות שיש להן גרסאות מעודכנות בתלות ה-POM שלהן. בספריות שאינן ליבה אין שינויים חיצוניים, אלא עדכון של יחסי התלות הטרנזיטיבית.
 • תיקוני באגים ושיפורים פנימיים ב-firebase-database וב-firebase-firestore.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • בספריות הבאות בוצעו שינויים בקוד:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • בספריות הבאות אין שינויים בקוד, אלא רק עדכונים של תלות POM. הגרסאות החדשות עלו בגרסת תיקון, אלא אם הספרייה הייתה מתחת לגרסה 16.0.0. ספריות מתחת ל-16.0.0 הועלו ל-16.0.0 בהתאם להערה מ-23 במאי:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

26 בספטמבר 2018

גרסה 16.0.0 של Google Play Services כושר מספקת גישה לשני סוגי נתונים חדשים ולנתונים המצטברים שלהם:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

25 בספטמבר 2018

מכשירים לבישים

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

18 בספטמבר 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

5 בספטמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK הנפוצות של Firebase, מסד הנתונים של Firebase, מזהה המופע של Firebase, העברת ההודעות ב-Firebase וערכות ה-SDK של אחסון ב-Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

הפעלת Cast

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

23 באוגוסט 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API הליבה של Firebase, ב-Google Analytics for Firebase, בדוחות הקריסה ב-Firebase, בקישורים הדינמיים ב-Firebase ובערכות ה-SDK של הזמנות ב-Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

22 באוגוסט 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

16 באוגוסט 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

15 באוגוסט 2018

גרסה חדשה של Google Play Services Wallet 16.0.0 כוללת:

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

13 באוגוסט 2018, עדכון

 • תוקנה בעיה בשיטות שפורסמו בגרסה 17.0.5 של Cloud Firestore.
 • הוסרה שיטת API Credential#getGeneratedPassword שנחשפה באופן שגוי ושלא ניתן להשתמש בה ב-Play-services-auth.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

13 באוגוסט 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

2 באוגוסט 2018

הפעלת Cast

 • תוקנה בעיה לא חוקיתIllegalStateException שמתרחשת כשפג הזמן הקצוב לתפוגה של בקשת חיפוש ב-RemoteMediaPlayer וב-RemoteMediaClient. זוהי רגרסיה שמוצגת בגרסה 15.0.0. כדי לקבל את התיקון, הלקוחות צריכים לעדכן לגרסה 16.0.1 ואילך.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

1 באוגוסט 2018

 • הגרסה האחרונה של הפלאגין של Gradle לרישיונות OSS אורזה מחדש יחד עם מזהה הקבוצה com.google.android.gms, עם שם חדש ל-oss-licenses-plugin. הוא ימשיך להתפרסם תחת המזהה והשם החדשים של הקבוצה, מעכשיו והלאה. בנוסף, הוא הפך לקוד פתוח ב-GitHub.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

30 ביולי 2018

 • השיטה InstantApps.showInstallPrompt() נוספה, שבה מופיעה תיבת דו-שיח שמאפשרת למשתמש להתקין את האפליקציה המיידית הנוכחית.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

27 ביולי 2018

Cloud Firestore

הפעלת Cast

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

12 ביולי 2018

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

10 ביולי 2018

תיקון באגים בספריית רישיונות OSS

 • תיקון באג שמנע תמיכה בנושאים של אפליקציות ללא סרגל פעולות.
 • הגרסה הזו נחשבת כגרסת תיקון באגים לכל SemVer, אבל היא הושקה כגרסה ראשית בהתאם להערה מ-23 במאי 2018 שבהמשך.

פריטי מידע שפורסמו ב-maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

28 ביוני 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API של העברת הודעות בענן ב-Firebase ושל מזהה המופע של Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

27 ביוני 2018

הפלאגין של 'כלי להתאמה גרסאות מחמיר', שנוצר בקוד פתוח

21 ביוני 2018

Firebase

פריטי מידע שפורסמו בכתובת maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

14 ביוני 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API לאימות של Firebase, הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase ו-Firebase Core. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

23 במאי 2018

טווחי הגרסאות הוסרו

החל מגרסה 15.0.0 של Google Play Services ו-Firebase, יחסי תלות בין ספריות הוגדרו באמצעות טווחי גרסאות ב-POMs. הדבר השפיע על האפשרות לשחזור ה-build של פרויקטים שמשתמשים בספריות האלה. לדוגמה, פתרון התלות של Gradle ינסה להשתמש בגרסת הבטון הגבוהה ביותר הזמינה במאגר, ויגרום לעלייה של גרסת תלות בלי לבצע שינויים בפרויקט עצמו.

השימוש בטווחי הגרסאות נעשה בצורה שגויה ותוקן. יחסי התלות של Google Play Services ו-Firebase לא ישתמשו יותר בטווחי הגרסאות. עם זאת, קובצי POM של ספרייה שפורסמו כבר מכילים טווחים. לכן, כל עדכוני הספרייה העתידיים צריכים להתחיל מחוץ לטווחי התלות של הספריות שפורסמו בעבר.

דוגמה:

 • אם ל-play-services-bar יש תלות ב-play-services-foo עם טווח [15.0.0, 16.0.0), גרסה חדשה של play-services-foo צריכה להתחיל ב-16.0.0 כדי שתהיה מחוץ לטווח הזה.
 • בכל הפצה עתידית של play-services-bar תצורף דרישה 'רכה' לגרסה יחידה של play-services-foo.
 • כל גרסה עתידית של play-services-foo תתבצע לאחר SemVer.

Firebase

 • העדכון האחרון ב-Firebase כולל שינויים ב-API של Cloud Firestore, Cloud Storage, אימות ב-Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase ולמידה חישובית. למידע נוסף, קראו את הערות הגרסה של Firebase Android SDK.
 • עכשיו, הקובץ של רמת ההדרגתיות של האפליקציה חייב לציין במפורש את com.google.firebase:firebase-core כתלות בשירותי Firebase כדי שיפעלו כצפוי.

8 במאי 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל תוספות ל-Firebase Performance Monitoring והשקת גרסת הבטא של ML Kit for Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

2 במאי 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל תוספות ל-Firebase Analytics, אימות ב-Firebase, העברת הודעות בענן ב-Firebase, אחסון בענן ב-Firebase, Cloud Firestore, דוחות קריסה ב-Firebase ו-Firebase Performance Monitoring, יחד עם מספרי גרסאות עצמאיים. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

עדכונים של Play Services

 • לספריות של Google Play Services אחרי 15.0.0 יש עכשיו מספרי גרסאות עצמאיים אחרי SemVer. השינוי הזה יאפשר עדכונים תכופים יותר וגמישים יותר לפי רכיבים נפרדים.
 • כדי לתמוך בשינוי הזה בניהול הגרסאות, הפלאגין של Google Services Gradle עודכן לגרסה 3.3.0. אם לא משתמשים בפלאגין הזה, הושק com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin פלאגין נפרד עם אותה פונקציונליות של תמיכה בגרסאות. לפרטים נוספים קראו את המדריך לניהול גרסאות.

12 באפריל 2018 – גרסה 15.0.0

בעיות מוכרות בגרסה 15.0.0

 • אם אתם משתמשים בפלאגין של Android ל-Gradle בגרסה 2.2.0 ומטה, ייתכן שתקבלו את השגיאה הבאה:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  כדי לפתור את הבעיה, עליכם לעדכן לגרסה עדכנית יותר של הפלאגין.

דגשים מיוחדים מגרסה 15.0.0:

עדכונים של Play Services

 • גרסה חדשה של הפלאגין Gradle של com.google.gms.oss.licenses.plugin זמינה עכשיו. עליך לעדכן כי רק הגרסה האחרונה הזו פועלת עם שירותי Google Play מגרסה 15.0.0 ואילך. זוהי הגרסה האחרונה של הפלאגין שתומכת ב-Android Studio 2.x. החל מהגרסה הבאה, הפלאגין יתמוך ב-Android Studio 3.x בלבד.

 • כל ההפניות למחלקות com.google.android.gms.R הוחלפו בהפניות ספציפיות לרכיבים. לדוגמה, com.google.android.gms.ads.R. אם אתם משתמשים במחלקות האלה ישירות בקוד, יכול להיות שתצטרכו לעדכן את הקוד כדי שיהיה תואם.

 • החל מ-15.0.0 לא יהיה יותר גרסה מעודכנת של Javadoc במצב אופליין (ארטיפקטים של Google Play Services במנהל ה-SDK של Android Studio).

 • החל מ-15.0.0, לא יהיה יותר יעד חלופי של play-services לשלוף את כל הרכיבים של Google Play Services. אנחנו ממליצים על זה כבר לא מעט זמן.

מודעות

אימות

הפעלת Cast

 • המחלקה AppVisibilityListener הוצאה משימוש.
 • המחלקה RemoteMediaClient.Listener הוצאה משימוש. במקום זאת, יש להשתמש בכיתה החדשה RemoteMediaClient.Callback.
 • תוקנה קריסה ב-TracksChooserDialogFragment וביצעו מספר שינויים ב-builder וביוצר שלו.
 • ה-API MediaQueue נוסף כתחליף למנגנון הקיים של תור המדיה. השתמש במחלקות החדשות MediaQueueRecyclerViewAdapter ו-MediaQueueArrayAdapter כדי לגשת אל MediaQueue בתצוגות recycler ובתצוגות רשימה, בהתאמה.
 • מעכשיו, המשתמשים מקישים על 'העברה שלט רחוק' על התראות כדי להעביר את המשתמשים לאפליקציית Google Home או לאפליקציית Cast המתאימה, בהתאם למקרים שבהם אפליקציית Cast תומכת בהצטרפות לסשן באופן אוטומטי.
 • עדכון לגבי התמיכה ב-Google Ads:
  • Cast Sender API תומך עכשיו בטעינה של VAST מודעות.
  • נוספו הלחצן 'דילוג על המודעה' ורכיבי טקסט ספירה לאחור בממשק המשתמש.
 • נוספה גרסה של CastContext.getSharedInstance() שלא צריך את Context כפרמטר.
 • תוקנה קריסה של IllegalStateException ב-CAF.
 • DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED נוסף אל CastStatusCodes עבור PendingResult.
 • פרטים נוספים זמינים במאמר Google Cast release notes.

Firebase

כושר גופני

העברת הודעות ב-Google Cloud

משחקים

אפליקציות ללא התקנה

בקרבת מקום

 • מצבים פנימיים שקשורים ל-NearbyConnections הוצאו משימוש.

Wallet

28 במרץ 2018 – גרסה 12.0.1

בעיות שתוקנו בגרסה 12.0.1:

 • תוקנה הבעיה שגרמה לשגיאות שגיאות בקוד של Android, בטענה שהן GoogleSignIn ו-CredentialsClient היו פנימיות בלבד.
 • הוספת minSdkVersion שחסרה בפריטי המידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact) של הרישיון כדי למנוע הכללה אוטומטית של ההרשאות READ_PHONE_STATE ו-READ_EXTERNAL_STORAGE.
 • שחזור של שמות חבילות ייחודיים עבור פריטי מידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact) של רישיון המקושר בזמן ריצה, שהשפיעו על בעיות התאימות של מערכות build מסוימות (למשל Ionic Pro).
 • הפונקציה משחזרת כמה שמות של שדות שעברו ערפול קוד (obfuscated) ב-12.0.1, כלומר השיטה value() של האנוטציות ב-@PropertyName ב-firebase-firestore וב-firebase-database.

20 במרץ 2018 – גרסה 12.0.0

בעיות מוכרות בגרסה 12.0.0

 • -ביחסי התלות של POM עם רישיון לא הוגדרו minSdkVersion או targetSdkVersion, ולכן הערך המרומז של targetSdkVersion הוא 1. הפעולה הזו מוסיפה את ההרשאות READ_PHONE_STATE ו-READ_EXTERNAL_STORAGE לאפליקציות שמשתמשות ב-12.0.0.
 • -תלויות ב-POM של רישיון גורמות לבעיות ב"יותר מספרייה אחת עם שם החבילה 'com.google.android.gms.License'" ב-Ionic Pro.
 • באנוטציות @PropertyName ב-firebase-database וב-firebase-firestore יש ערפול קוד (obfuscation) של השיטה value(). כלומר, אם משתמשים ב-@PropertyName, האפליקציה לא תיבנה.
 • הערה גורמת לשגיאות איתור מטעות בטענה כי GoogleSignIn ו-CredentialsClient הן לשימוש פנימי בלבד. אפשר להתעלם מההתאמות האלה ללא חשש.

בקרוב נספק גרסה מעודכנת של גרסה 12.0.1 שתטפל בבעיות האלה.

נתונים חשובים ממהדורת Google Play Services 12.0.0:

 • מודעות

 • אימות

 • הפעלת Cast

  • תמיכה משופרת ב-Google Ads:
  • נוספה תמיכה בממשקי API חדשים של העברה קולית:
  • תוקן באג שבו קריאה ל-CastContext.getSharedInstance() במכשירים עם גרסאות לא עדכניות של Google Play Services גרמה לקריסה. גרסאות לא עדכניות של שירותי Google Play עדיין גורמות לכשל, ולכן כדאי ללקוחות לבדוק מהי גרסה מתאימה.
 • Fido

  • ה-API Fast Identity Online 2.0 (Fido2) זמין עכשיו לשותפים בתוכנית הגישה המוקדמת. ה-API עדיין בגישה מוקדמת, ולכן אפשר לבצע שינויי תוכנה שעלולים לגרום לכשלים ללא אזהרה מוקדמת. כדי לשמור על היציבות של האפליקציה, מומלץ לא להסתמך על ה-API הזה עד שהוא יהיה זמין לכלל המשתמשים.
 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל תוספות לאימות ב-Firebase, להעברת הודעות בענן ב-Firebase, ל-Firestore ולפונקציות של Firebase. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • אפליקציות ללא התקנה

  • נוסף ממשק API חדש של Launcher, כדי לבדוק את כתובת ה-URL שצוינה ולהפעיל אפליקציה ללא התקנה אם תימצא כזו.
 • מיקום

  • הוספנו את הכיתה ActivityTransition כדי לעזור לאפליקציות להבחין בין פעילויות פיזיות שונות שמשתמשים מבצעים, כמו הליכה, ריצה או נהיגה.
  • הוספנו את הממשק BoundsMode כדי לאפשר לשיטה getAutocompletePredictions() להפעיל חיפושים עם הגבלות גבולות.
 • מפות

 • בקרבת מקום

18 בדצמבר 2017 – גרסה 11.8.0

נתונים חשובים מגרסת 11.8.0 של Google Play Services:

מידע נוסף על הגרסה האחרונה של Wearable API זמין בדף נתוני הגרסה של Android Wear.

הבעיה נפתרה בגרסה 11.8.0

ב-GoogleApi מכונות שנוצרו עם Context באפליקציות עם targetSdkVersion 26 מוצגות עכשיו הנחיה אוטומטית למשתמשים לעדכן את Google Play Services. כך נפתרו את הבעיה המוכרת הזו מ-11.6.0.

27 בנובמבר 2017 – גרסה 11.6.2

נתונים חשובים מגרסת 11.6.2 של Google Play Services:

6 בנובמבר 2017 – גרסה 11.6.0

נתונים חשובים מגרסת 11.6 של Google Play Services:

 • מודעות

 • אימות

  • עודכן ב-Auth API עבור הלקוחות החדשים המבוססים על GoogleApi, שמנהלים באופן אוטומטי חיבורים לשירותים ודורשים פחות קוד סטנדרטי לשימוש:
   • נוספו הכיתות CredentialsClient ו-Credentials. CredentialsClient מציג את נקודת הכניסה לבקשת פרטי כניסה ומציין אם הכניסה באמצעות פרטי הכניסה בוצעה בהצלחה.
   • נוספו הכיתות GoogleSignInClient ו-GoogleSignIn. GoogleSignInClient מספק את נקודת הכניסה לאינטראקציה עם Google Sign In API.
  • הוספת את השיטה GoogleAuthUtil.requestGoogleAccountsAccess(). בשיטה הזו, כל חשבונות Google שמותקנים במכשיר גלויים למבצע הקריאה החוזרת ב-Android O, אם המשתמש הביע הסכמה.
  • הוספת את השיטה AuthCredentialsOptions.Builder.forceEnableSaveDialog(). השיטה מתקנת בעיה במכשירים עם Android O ואילך, שבה תיבת הדו-שיח לאישור השמירה Auth.Api.Credential לא הוצגה לפעמים לטובת תיבת הדו-שיח לשמירה של שירות המילוי האוטומטי הפעיל. השיטה שנוספה כדי לבטל את התנהגות ברירת המחדל הזו.
 • מוּדעוּת

  • עדכנו את Awareness API עבור הלקוחות החדשים המבוססים על GoogleApi, שמנהלים באופן אוטומטי את החיבורים לשירותים ומשתמשים בהם פחות קוד סטנדרטי (boilerplate):
 • הפעלת Cast

 • Drive

 • Firebase

 • כושר

  • עודכן ה-Fitness API ללקוחות החדשים המבוססים על GoogleApi, שמנהלים באופן אוטומטי חיבורים לשירותים ודורשים פחות קוד סטנדרטי לשימוש:
   • הוספנו את המחלקה BleClient ואת השיטות Fitness.getBleClient(). BleClient מספק את נקודת הכניסה לסריקה, תביעת בעלות ושימוש במכשירי Bluetooth עם צריכת אנרגיה נמוכה ב-Google Fit.
   • הוספנו את המחלקה ConfigClient ואת השיטות Fitness.getConfigClient(). ConfigClient הוא נקודת הכניסה לגישה להגדרות ולסוגים מותאמים אישית של נתונים ב-Google Fit.
   • הוספנו את המחלקה GoalsClient ואת השיטות Fitness.getGoalsClient(). GoalsClient מספק את נקודת הכניסה לקריאה של מכשירי כושר Goal שנוצרו על ידי משתמשים ב-Google Fit.
   • הוספנו את המחלקה HistoryClient ואת השיטות Fitness.getHistoryClient(). אפליקציית HistoryClient מספקת את נקודת הכניסה להוספה, למחיקה ולקריאה של נתונים ב-Google Fit.
   • הוספנו את המחלקה RecordingClient ואת השיטות Fitness.getRecordingClient(). RecordingClient מספק את נקודת הכניסה שמאפשרת איסוף של נתוני חיישנים ברקע ופועל בצריכת חשמל נמוכה ב-Google Fit.
   • הוספנו את המחלקה SensorsClient ואת השיטות Fitness.getSensorsClient(). SensorsClient הוא נקודת הכניסה לחשיפת מקורות שונים של נתוני כושר במכשירים מקומיים ומחוברים, ולהעברת אירועים בשידור חי למאזינים.
   • נוספו סעיפי cla של SessionsClient והשיטות getSessionsClient. SessionsClient מספק את נקודת הכניסה ליצירה ולניהול של פעילויות משתמשים ל-Session ב-Google Fit.
 • משחקים

 • מיקום

 • בקרבת מקום

  • ממשק ה-API של Nearby עודכן עבור הלקוחות החדשים המבוססים על GoogleApi, שמנהלים באופן אוטומטי חיבורים לשירותים ודורשים פחות קוד סטנדרטי לשימוש:
   • הוספנו את המחלקה ConnectionClient ואת השיטות Nearby.getConnectionsClient(). ConnectionClient מספק את נקודת הכניסה לפרסום ולגילוי אפליקציות ושירותים בקרבת מקום, ולתקשורת איתו באמצעות קשרים קיימים.
   • הוספנו את המחלקה MessagesClient ואת השיטות Nearby.getMessagesClient(). MessagesClient הוא נקודת הכניסה לפרסום הודעות פשוטות ולהרשמה לקבלת ההודעות האלה ממכשירים קרובים.
  • נוספה השיטה Connections.cancelPayload(), ש-Payload פעיל כרגע לנקודות קצה מרוחקות או מהן.
 • Wallet

  • getPaymentMethodTokenizationParameters ו-getTransactionInfo אינם שדות חובה יותר. אם הערכים האלה לא מוגדרים, Google Payment API לא מחזיר אסימון לחיוב. נמנעים מהגדרת שדות אלה בתהליכי עבודה שבהם המשתמשים מנסים רק לשנות בחירות מבלי לבצע רכישה (למשל, בתוך הגדרות תשלום של אפליקציה).
  • שינית את השיטה resolveTask() כדי להוסיף מקטע זמני לפעילות. לפני שמפעילים את השיטה, צריך לוודא שהפעילות יכולה לבצע טרנזקציות בקטעים ללא אובדן מצב. רוב המפתחים לא אמורים להיות מושפעים מהשינוי הזה, כי בדרך כלל מתבצעת קריאה ל-resolveTask() תוך כדי האזנה בלחיצה על לחצן.

בעיות מוכרות בגרסה 11.6.0

GoogleApi מכונות שנוצרו עם Context באפליקציות עם targetSdkVersion 26 לא יבקשו מהמשתמשים לעדכן באופן אוטומטי את Google Play Services. כדאי להשתמש ב-GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() בתנאים האלה במקום זאת.

3 באוקטובר 2017 – גרסה 11.4.2

נתונים חשובים מגרסת 11.4.2 של Google Play Services:

 • Cloud Firestore
  • גרסת הבטא הציבורית הראשונית של Cloud Firestore זמינה עכשיו. Cloud Firestore הוא מסד נתונים גמיש וניתן להתאמה לפיתוח לנייד, לאינטרנט ולשרתים מ-Firebase ומ-Google Cloud Platform. בדומה למסד הנתונים בזמן אמת ב-Firebase, הוא שומר על סנכרון הנתונים בין אפליקציות לקוח באמצעות מאזינים בזמן אמת, ומציע תמיכה במצב אופליין כדי שתוכלו ליצור אפליקציות רספונסיביות שפועלות ללא קשר לזמן האחזור של הרשת או לחיבור לאינטרנט. Cloud Firestore גם מציע יכולת התאמה לארגונים ושילוב חלק עם מוצרים אחרים של Firebase ו-Google Cloud Platform, כולל Cloud Functions. למידע נוסף על Cloud Firestore, קראו את הבלוג של Firebase. על מנת להתחיל להשתמש ב-Cloud Firestore באופן מיידי, תוכלו לעיין בquickstart.

ספטמבר 2017 – גרסה 11.4.0

דגשים מיוחדים מגרסת 11.4 של Google Play Services.

אוגוסט 2017 – גרסה 11.2.0

נתונים חשובים מגרסת 11.2 של Google Play Services.

 • שירותי Google Play עודכנו לגרסה 11.2.2 בגרסה הזו:

 • תלויות ב-Google Play Services זמינות עכשיו דרך maven.google.com

  סוגי התלות זמינים עכשיו ישירות מ-maven.google.com. כדי להשתמש במאגר הזה, אפשר לעדכן את הסקריפטים של Gradle build של האפליקציה. לשם כך, צריך להגדיר את ה-build באופן הבא:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  מידע נוסף על השינוי זמין בפוסט בבלוג הנלווה. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על מאגר הנתונים של Google maven במאמר הוספת יחסי תלות ב-Build במסמכי התיעוד של Android.

 • תמיכה בגרסת ה-SDK בגרסה 11.2

  כשמשדרגים את יחסי התלות של האפליקציה Play Services לגרסה 11.2.0 ואילך, צריך לעדכן גם את build.gradle של האפליקציה כדי לציין compileSdkVersion של לפחות 26 (Android O). זה לא משנה את האופן שבו האפליקציה פועלת. לא יהיה צורך לעדכן את targetSdkVersion. אם מעדכנים את compileSdkVersion לגרסה 26, יכול להיות שתופיע הודעת שגיאה ב-build עם ההודעה הבאה לגבי ספריית התמיכה של Android:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  כדי לפתור את השגיאה הזו, אפשר לשדרג את יחסי התלות של ספריית התמיכה לגרסה 26.0.0 לפחות.

 • מודעות

  • הוספנו את השיטה loadAds() למחלקה AdLoader, שמאפשרת לאפליקציות לטעון מספר מודעות ייחודיות בבקשה אחת.
 • אימות

  • הכיתה WorkAccountClient נוספה. בכיתה הזו מפורטות שיטות לניהול מחזור החיים של חשבונות Android for Work.
  • נוספה החבילה accounttransfer. החבילה הזו מכילה ממשקי API שמשמשים את המאמתים לצורך אתחול חשבונות.
  • ה-Fast Identity Online Universal 2nd להזין (FIDO U2F) API זמין עכשיו. הוא מספק תמיכה במפתחות אבטחה פיזיים ל-U2F באפליקציות ובאתרים, בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו על ידי FIDO Alliance. מידע נוסף זמין במאמרים תחילת העבודה עם FIDO U2F ו-com.google.android.gms.fido.
 • הפעלת Cast

  • הוספנו מחלקה חדשה NotificationActionsProvider כדי לתמוך בפעולות של התראות מדיה בהתאמה אישית.
 • Firebase

  • העדכון האחרון ל-Firebase כולל תוספות לאינדקס של אפליקציות, למסד נתונים, לקישורים דינמיים ולאחסון. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • אפליקציות ללא התקנה

  • InstantAppsClient נוסף כנקודת כניסה ראשית חדשה.
  • נוספו ממשקי API של PackageManagerCompat קובצי cookie כדי לשמור כמויות קטנות של נתוני אפליקציה ללא התקנה בין סשנים.
 • מקומות

  • הוספתם את המחלקה GeoDataClient. בקורס הזה תקבלו גישה למסד הנתונים של Google, שמכיל מידע על מקומות ועסקים מקומיים.
  • הוספתם את המחלקה PlaceDetectionClient. השיעור הזה מספק גישה מהירה למיקום הנוכחי של המכשיר, והזדמנות לדווח על מיקום המכשיר במקום מסוים (כמו בדיקה).
  • נוספו שיטות getGeoDataClient() ו-getPlaceDetectionClient() למחלקה Places.
 • Wallet

  • הוסרו כמה שיטות ומחלקות שהוצאו משימוש.

יוני 2017 – גרסה 11.0

נתונים חשובים ממהדורת Google Play Services 11.0.

 • שירותי Google Play עודכנו לגרסה 11.0.4 בגרסה הזו תוקנו בעיות קלות בהעברת הודעות בענן ב-Firebase וב-Firebase Performance Monitoring. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase ל-Android.

 • שירותי Google Play עודכנו לגרסה 11.0.2 בגרסה הזו תוקנו בעיות קלות בדיווח הקריסה ב-Firebase וב-Firebase Performance Monitoring. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase ל-Android.

 • שירותי Google Play עודכנו לגרסה 11.0.1 בגרסה הזו מתקנת בעיה שמשפיעה על אפליקציות שמשתמשות ב-rxJava.

 • מודעות

  • נוספו השיטות OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay() ו-OnVideoStart() למחלקה VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
  • נוספה האפשרות להפעיל מצב עשיר במודעות במסך מלא על ידי הוספת השיטה setImmersiveMode() לכיתות PublisherInterstitialAd ו-RewardedVideoAd.
  • נוספו את הממשק OnPublisherAdViewLoadedListener ואת המחלקות PublisherAdViewOptions ו-PublisherAdViewOptions.Builder לשימוש עם AdLoader לבקשות למודעות מותאמות ומודעות באנר מותאמות.
  • הוספנו את הממשק האופציונלי של OnImmersiveModeUpdatedListener שהמתאמים של תהליך בחירת הרשת (Mediation) יכולים להטמיע כדי לקבל מידע על עדכונים במצב עשיר.
  • הוספנו את השיטה getMediationAdapterClassName() למחלקה RewardedVideoAd.
 • הזמנות מהאפליקציה

  • המחלקה AppInvite הוצאה משימוש. במקום זאת, אפשר להשתמש ב-FirebaseDynamicLinks#getInstance() בתור נקודת הכניסה העיקרית לגישה לנתוני קישורים דינמיים, ובמקום זאת ב-FirebaseAppInvite#getInvitation() כדי לקבל נתונים של הזמנות לאפליקציות.
 • מוּדעוּת

  • נוספו קבועים למחלקה TimeFence כדי לספק סוגי הקשר חדשים ל-snapshot API ול-Fence API.
  • נוספה האפשרות ליצור גדרות זמן שמגיבות לשינויים באזור הזמן המקומי של המכשיר.
  • נוספה האפשרות ליצור גדרות זמן שמגיבות לשינויים במיקום המכשיר, כולל גדרות זמן שהוגדרו על סמך השעה המקומית של זריחה או שקיעה.
 • זהות

  • נוסף ממשק ה-API של SmsRetriever שעוזר לאחזר הודעות SMS שמפנות לאפליקציה מבלי לבקש מהמשתמשים הרשאות לקרוא את כל הודעות ה-SMS שנשלחות למכשיר שלהם. למידע נוסף, תוכלו לקרוא על SMS Retriever API.
 • הפעלת Cast

  • הממשקים Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener, הוצאו משימוש. גם המחלקה RemoteMediaPlayer הוצאה משימוש. לקבלת הוראות לעדכון האפליקציה, קראו את המאמר העברת Android Sender App מ-Cast SDK v2 ל-Cast SDK v3.
  • השיטה bindTextViewToSmartSubtitle() זמינה עכשיו במחלקה UIMediaController.
 • API משותף

  • השיטה getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() במחלקה GoogleApiAvailability הוצאה משימוש.
  • הכיתות ApiException ו-ResolvableApiException נוספו. במחלקות האלה יש חריגים לאובייקטים של משימות כשקריאה לשירותי Google Play נכשלת.
  • הכיתה GoogleApi נוספה. לקוחות API שמבוססים על הסיווג הזה מנהלים את החיבור בין האפליקציה שלכם לבין Google Play Services.
  • הכיתה Response נוספה. המחלקה הזו מספקת את התוצאות של קריאה לשיטת API ב-Google Play Services באמצעות מחלקה משנית של GoogleApi.
 • Firebase

  • העדכון האחרון ב-Firebase כולל הוספה של אימות טלפון ומספר שיפורים להוספת אפליקציות לאינדקס ולקישורים דינמיים. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • משחקים

  • השיטות getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers(), ו-loadMoreInvitablePlayers() במחלקה Players הוצאו משימוש.
  • השיטה loadInvitations() במחלקה Invitations הוצאה משימוש.
  • השיטה getSelectOpponentsIntent() בכיתות RealTimeMultiplayer ו-TurnBasedMultiplayer הוצאה משימוש.
  • הממשקים GameRequest, OnRequestReceivedListener ו-Requests הוצאו משימוש. בנוסף, המחלקות GameRequestBuffer ו-GameRequestEntity הוצאו משימוש. לקבלת הוראות לעדכון האפליקציה, קראו את המאמר אימות ב-Play Games באמצעות ממשק API לכניסה באמצעות חשבון Google.
 • אפליקציות ללא התקנה

 • מיקום

  • הכיתה FusedLocationProviderClient נוספה. הכיתה הזו מספקת את נקודת הכניסה העיקרית לאינטראקציה עם ספק המיקום המשולב, שמתבססת על מגוון מקורות נתונים, בנוסף ל-GPS, כדי לקבוע את מיקום המכשיר בצורה מדויקת ומהירה ככל האפשר.
  • הכיתה GeofencingClient נוספה. בקורס הזה מוצגת נקודת הכניסה העיקרית לאינטראקציה עם ממשקי ה-API של גבולות וירטואליים.
  • נוספו שיטות getFusedLocationProvider() ו-getGeofencingClient() למחלקה LocationServices.
  • הכיתה LocationSettingsResponse נוספה. המחלקה הזו מוחזרת כתגובה כשבודקים בהצלחה את הגדרות המערכת הקשורות למיקום באמצעות השיטה checkLocationSettings().
  • הכיתה SettingsClient נוספה. במחלקה הזו מוצגת נקודת הכניסה העיקרית לאינטראקציה עם ממשקי ה-API של הגדרות המיקום, שמאפשרים לבחון ולקבוע את הגדרות המערכת שקשורות למיקום של המכשיר.
 • בקרבת מקום

  • Nearby Connections API מציע עכשיו את היכולות הבאות:
   • תקשורת מקצה לקצה (P2P) במצב אופליין באמצעות Bluetooth, BLE ונקודות Wi-Fi לשיתוף אינטרנט
   • פרסום וגילוי בו-זמנית
   • הצפנה (עם אימות אופציונלי)
   • תמיכה במטען ייעודי (payloads) של נתונים מסוג בייטים בנפח של עד 32kb
   • תמיכה במטען ייעודי (payloads) של נתוני קבצים (מוגבל לשטח הזמין במכשיר) ובסטרימינג של מטענים ייעודיים (payloads) של נתונים ללא מגבלות על גודל המטען הייעודי (payload).
  • הכיתה AdvertistingOptions נוספה. המחלקה הזו מספקת אפשרויות לקריאה לשיטה startAdvertising().
  • הכיתה ConnectionInfo נוספה. בכיתה הזו מוצג מידע על החיבור שמתחיל.
  • הכיתה ConnectionLifecycleCallback נוספה. הכיתה הזו משמשת כמאזינה לאירועים במחזור החיים שמשויכים לחיבור לנקודת קצה מרוחקת.
  • הכיתה ConnectionResolution נוספה. המחלקה הזו היא התוצאה שהתקבלה מהקריאה לשיטה onConnectionInitiated().
  • הכיתה DiscoveredEndpoints נוספה. הכיתה הזו מספקת מידע על נקודת קצה (endpoint) כשהיא מזוהה.
  • הכיתה DiscoveryOptions נוספה. המחלקה הזו מספקת אפשרויות לקריאה לשיטה startDiscovery().
  • הכיתה EndpointDiscoveryCallback נוספה. המחלקה הזו היא ספריית listener שנקראת בזמן הגילוי של נקודת הקצה.
  • הכיתות Payload, PayloadCallback, Payload.File ו-Payload.Stream נוספו. המחלקות האלה מייצגות נתונים, מאזין למטען ייעודי של נתונים, נתונים בקובץ באחסון מקומי במכשיר וזרם נתונים. נוסף גם ממשק PayloadTransferUpdate.Status הקשור.
  • הכיתה Strategy נוספה. סיווג זה מגדיר את דרישות הקישוריות של המכשיר ואת אילוצי הטופולוגיה של החיבור.
  • הכיתות Connections.ConnectionRequestListener ו-Connections.ConnectionResponseCallback הוצאו משימוש. במקום זאת, השתמשו בכיתה ConnectionLifecycleCallback.
  • המחלקה Connections.EndpointDiscoveryListener הוצאה משימוש. במקום זאת, השתמשו בכיתה EndpointDiscoveryCallback.
  • הממשק Connections.MessageListener הוצא משימוש. במקום זאת, השתמשו בכיתה PayloadCallback.
  • המחלקה ConnectionsStatusCodes כוללת עכשיו כמה קודי סטטוס חדשים שקשורים להרשאות.
 • אבטחה

  • הכיתה SafetyNetClient נוספה. בקורס הזה מוצגת נקודת הכניסה הראשית ל- SafetyNet, עם היכולות הבאות:
   • מספקת בדיקת תקינות של המכשיר
   • אימות משתמשים באמצעות reCAPTCHA API
   • עוזרת למשתמשים להימנע מאפליקציות שעלולות להזיק (PHA)
   • גלישה בטוחה בתוך אפליקציות
   • חיפוש איומים ידועים המשויכים למזהי URI ספציפיים
  • הוספנו את המחלקה HarmfulAppsData ואת המחלקה SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse הקשורה אליה. הסיווגים האלה מייצגים מידע בנוגע לאפליקציות שעלולות להזיק. המחלקה הקשורה SafetyNetApi.HarmfulAppsResult הוצאה משימוש ומיועדת לשימוש בשיטות האלה.
  • נוספו השיטות getClient(Context) ו-getClient(Activity) למחלקה SafetyNet. השיטות האלה מחזירות SafetyNetClient שמשמש לגישה לכל ממשקי SafetyNet API. השיטות האלה מחליפות את השדות API ו-SafetyNetAPI של המחלקה SafetyNet, שהוצאו משימוש.
  • הכיתה SafetyNetApi.AttestationResponse נוספה. בכיתה הזו מוצגות תוצאות הבדיקה מ-Compliance Test Suite של Android. הכיתה הזו מחליפה את הכיתות SafetyNetApi.AttestationResult ו-SafetyNet.SafeBrowsingResult, שהוצאו משימוש.
  • הכיתה SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse נוספה. מחלקה זו מכילה אסימון תגובת משתמש של reCAPTCHA. המחלקה הזו מחליפה את המחלקה SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult, שהוצאה משימוש.
  • הכיתה SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse נוספה. המחלקה הזו מספקת את השדה Response שסופק כשאפליקציה קוראת לשיטה lookupUri(). המחלקה הזו מחליפה את המחלקה SafetyNetApi.SafeBrowsingResult, שהוצאה משימוש.
  • הוספת את המחלקה SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse והוספנו משתנים חדשים למחלקה VerifyAppsConstants. המחלקות האלה תומכות ב-Verify Apps API.
 • Wallet

  • הכיתה InstrumentInfo.CardClass נוספה. בשיעור הזה נציין אם הכרטיס הוא כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי או כרטיס נטען.

מאי 2017 - גרסה 10.2.6

 • הוספת אפליקציות לאינדקס

  מאז השקת גרסה 10.0 של ה-SDK של Google Play Services, ה-AppIndex API הועבר ל-Firebase App Index API החדש. ה-API המקורי של הוספת אפליקציות לאינדקס הוצא משימוש במלואו, ולא זמין יותר לשימוש באפליקציות שפותחו באמצעות 10.2.6 SDK.

 • Firebase

  העדכון האחרון ב-Firebase כולל את גרסת הבטא של PerformanceMonitoring ומספר שיפורים בתכונות רבות, כולל Cloud Messaging ו-Test Lab. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

אפריל 2017 – גרסה 10.2.4

מרץ 2017 – גרסה 10.2.1

 • תצוגה מקדימה למפתחים של Android O 1

  הגרסה הזו כוללת עדכונים שנועדו לספק תאימות לתצוגה מקדימה למפתחים של Android O 1. העדכונים המשמעותיים ביותר הם שינויים פנימיים בספריות 'העברת הודעות בענן' ב-Google (GCM) ו'העברת הודעות בענן ב-Firebase' (FCM) ושינוי במחזור החיים המובטח של קריאות חוזרות (callbacks) של GCM ו-FCM ל-10 שניות, ולאחר מכן מערכת Android O מחשיבה את השיחות החוזרות ככאלה שעומדות בתנאים לביטול. למידע נוסף על טיפול בהודעות GCM ו-FCM ב-Android O, תוכלו לעיין בבלוג של Firebase.

פברואר 2017 – גרסה 10.2

נתונים חשובים מגרסת 10.2 של Google Play Services.

 • הוצאה משימוש של גרסה 2.3.x (Gingerbread) של Android

  Google Play Services 10.2.x היא הגרסה הראשונה שכבר לא כוללת תמיכה מלאה ב-Android בגרסה 2.3.x (Gingerbread). לאפליקציות שפותחו באמצעות מהדורת SDK 10.2.x ואילך נדרשת ל-Android API ברמה 14 מינימלית, ולא ניתן להתקין אותן במכשירים עם רמת API נמוכה מ-14. למידע נוסף על האפשרויות, כולל בניית מספר APK כדי להרחיב את התמיכה של האפליקציה ב-Android Gingerbread, אפשר לעיין בבלוג למפתחים של Android.

 • מודעות

  • הוספנו תמיכה בנכסי וידאו למודעות תוכן מותאמות מסוג Advanced ולמודעות מותאמות שעברו עיבוד בהתאמה אישית ב-DoubleClick for Publishers (jpeg).
  • הוספנו את השיטה destroy() לממשק NativeCustomTemplateAd.
  • נוספו השיטות getVideoController(), setVideoOptions ו-getVideoOptions() למחלקה PublisherAdView.
  • הוספתם את המחלקה AdChoicesView.
  • נוספו השיטות getAdChoicesContent() ו-setAdChoicesContent() למחלקה NativeAdMapper.
  • הוספנו את הממשק InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter למתאמי וידאו מתגמלות עם יכולת להפעיל כמה יחידות של מודעות בבת אחת.
 • Smart Lock לסיסמאות

  שיפרנו את ההתנהגות של אסימונים מזהים עם Smart Lock. מעכשיו, האפליקציות צריכות לבקש אסימון באופן מפורש על ידי קריאה ל-setIdTokenRequested(true). בנוסף, אפליקציות יכולות לציין את הערכים audience ו-nonce לאסימון באמצעות השיטות setServerClientId() ו-setIdTokenNonce(). למידע נוסף, קראו את העדכונים הבאים הקשורים ל-API:

  • נוספו השיטות getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId() ו-isIdTokenRequested() למחלקה CredentialRequest.
  • נוספו השיטות setIdTokenRequested() ו-setServerClientId() למחלקה CredentialRequest.Builder.
  • נוספו השיטות getIdTokenNonce(), getServerClientId() ו-isIdTokenRequested() למחלקה HintRequest.
  • נוספו השיטות setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested() ו-setServerClientId() למחלקה HintRequest.Builder.
 • מוּדעוּת

 • כניסה באמצעות חשבון Google

  נוספה היכולת למפתחי משחקים להשתמש ב-API לכניסה באמצעות חשבון Google כדי לפשט את האימות בצד השרת. מידע נוסף זמין בממשק של GoogleSignInOptionsExtension, במחלקה GoogleSignInOptions ובשיטה GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). למידע נוסף על שילוב האימות מצד השרת במשחקים, קראו את המאמר הפעלת גישה מצד השרת ל-Google Play Games Services.

 • Google Fit

  נוספו סוגים חדשים של נתוני בריאות שמאפשרים לכתוב מגוון רחב יותר של נתוני בריאות ל-Google Fit, כולל לחץ דם, סוכר בדם, ריווי חמצן, תנוחת הגוף, טמפרטורת הגוף ונתוני פוריות. מידע נוסף זמין בכיתות HealthDataTypes ו-HealthDataFields.

 • מפות

  בגרסה הזו יש עיצוב מותאם אישית לקווים פוליגוניים ולקווי מתאר של מצולעים ומעגלים.

  • עכשיו אפשר לאחסן אובייקטים שרירותיים של נתונים עם אובייקטים גיאומטריים. לדוגמה, אפשר לקרוא לפונקציה setTag() כדי להוסיף אובייקט נתונים לקו פוליגוני.
  • לרשימה מלאה של התכונות, תיקוני באגים והערות אחרות, קראו את נתוני הגרסה של מפות Google ל-Android API.
 • בקרבת מקום

  נוסף המחלקה AudioBytes ל-API של messages.audio בקרבת מקום כדי לאפשר למכשירים לשלוח או לקבל נתונים באמצעות אודיו כמעט אולטרסאונד.

 • Firebase

  העדכון האחרון ל-Firebase כולל מספר שיפורים בתכונות רבות, כולל Analytics, אימות, מסד נתונים בזמן אמת, אחסון, Test Lab ל-Android, דיווח על קריסה וקישורים דינמיים. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

נובמבר 2016 – גרסה 10.0

נתונים חשובים ממהדורת Google Play Services 10.0.

 • שירותי Google Play עודכנו לגרסה 10.0.1

  בגרסה הזו תוקן ערך minSdkVersion חסר ב-play-services-location.aar, שגרם למיזוג לא מכוון של הרשאות WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE ו-READ_PHONE_STATE עם מניפסטים של אפליקציות.

 • הוצאה משימוש של גרסה 2.3.x (Gingerbread) של Android

  הגרסה 10.0.x של Google Play Services היא הגרסה הסופית שכוללת תמיכה מלאה ל-Android בגרסה 2.3.x (Gingerbread). אפליקציות שפותחו באמצעות גרסאות SDK עתידיות אחרי 10.0.x לא יוכלו להתחבר אל שירותי Google Play במכשירי Android Gingerbread. למידע נוסף על האפשרויות שלך, כולל בניית מספר APK כדי להרחיב את התמיכה של האפליקציה ב-Android Gingerbread, אפשר לעיין בבלוג למפתחים של Android.

 • הפעלת Cast

  הגרסה בנובמבר של Cast API מספקת פונקציונליות משופרת למפתחי אפליקציות בתחומים הבאים:

  • השיטה החדשה getVideoInfo() במחלקה MediaStatus מקבלת את המכונה הנוכחית של VideoInfo, שמזהה את רזולוציית התצוגה של 4K.
  • השיטה החדשה CastContext.getCastState() חושפת את CastState שכולל את מצב ההפעלה הנוכחי, למשל אם מכשירים זמינים ונוצרה סשן.
  • המאפיינים החדשים של הלחצנים @drawable מאפשרים התאמה אישית של סגנונות הלחצנים במיני בקר ובבקר מורחב.
  • ל-ImagePicker עכשיו יש handler של onPickImage שמקבל מחלקה של ImageHints עם יחס הגובה-רוחב הצפוי.
  • השיטה החדשה CastContext.getMergedSelector() חושפת את MediaRouteSelector.
  • נוספו שני סיווגים חדשים של הפסקות למודעות: AdBreakClipInfo מכיל מידע סטטי על קליפ של הפסקות למודעות, ו-AdBreakStatus מכיל את פרטי הסטטוס.
  • כשמשתמש מבצע העברה (cast), מכשירים אחרים באותה רשת יקבלו התראה במיקום קבוע בשלט הרחוק כדי לשלוט גם בהפעלה.
  • למידע נוסף על הגרסה הזו ולהערות נוספות, קראו את המאמר מהדורת נובמבר של Cast SDK.
 • מיקום

  • שיפורים בסריקות Bluetooth עם צריכת אנרגיה נמוכה (BLE).
 • בקרבת מקום

 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל מספר שיפורים ותיקוני באגים במספר תכונות, כולל הזמינות של Firebase App Indexing API חדש. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

אוקטובר 2016 – גרסה 9.8

דגשים מיוחדים מגרסת 9.8 של Google Play Services.

 • מודעות

  • הוספנו אוסף של נתוני מדידת תנועה מ-Active View למפרסמים ב-DoubleClick Campaign Manager שהמודעות שלהם מוצגות באפליקציות שמשתמשות ב-Google Mobile Ads SDK.
 • הפעלת Cast

  גרסה 3.3 של Cast API מספקת פונקציונליות משופרת למפתחי אפליקציות בתחומים הבאים:

  • בזמן הפעלת מודעות, המראה של סרגל ההרצה שופר ותמונת הפוסטר ברקע מטושטשת.
  • נוספה היכולת להתאים אישית את הסגנון של המיני שלטים רחוקים.
  • הוספנו את המחלקה ImageHints, שמספקת לאובייקט ImagePicker רמזים לגבי הסוג והגודל של התמונה שצריך לבחור להצגה בממשק המשתמש.
  • מידע נוסף על הגרסה הזו זמין במאמר Cast SDK v3.3.
 • התאמה

  • Fit כולל עכשיו Goals API שמאפשר לאפליקציה לקרוא יעדי כושר שנוצרו על ידי משתמשים באפליקציית Google Fit ל-Android.
 • כניסה באמצעות חשבון Google

  • המשתמשים יכולים למלא מספרי טלפון שמשויכים לחשבון בהקשה אחת באפליקציות שמשתמשות ב-Credentials API.
 • בקרבת מקום

 • Firebase

ספטמבר 2016 – גרסה 9.6

נתונים חשובים ממהדורת Google Play Services 9.6.

 • Google Play Services עודכן לגרסה 9.6.1 הגרסה הזו כוללת ערך minSdkVersion חסר בקובץ play-services-location.aar, שגרם למיזוג של הרשאות לא מכוונות ב-WRITE_EXTERNAL_STORAGE, ב-READ_EXTERNAL_STORAGE וב-READ_PHONE_STATE לקובצי המניפסט של אפליקציות.

 • מודעות

  • נוספה למחלקה MobileAds שיטת API לאבחון של בעלי תוכן דיגיטלי, openDebugMenu, כדי לספק לבעלי אתרים של מודעות באינטרנט לנייד ובאפליקציות לנייד את אותה אפשרות לפתרון בעיות ופונקציונליות תצוגה מקדימה שזמינות למודעות למחשב.
 • הפעלת Cast

  גרסה 3.2 של Cast API מספקת פונקציונליות משופרת למפתחי אפליקציות בתחומים הבאים:

  • Ads Mode: מעבירים את הבקרים ובקרת ההתראות למצב שבו הפקדים מושבתים בזמן הצגת המודעות.
  • מצב פעיל: לשידורים חיים של וידאו ואודיו יש עכשיו לחצן הפעלה/עצירה במקום הלחצן הפעלה/השהיה.
  • מידע נוסף על הגרסה הזו זמין במאמר Cast SDK v3.2.
 • מפות

  • הוספת עיצוב מותאם אישית של המפה: עכשיו אפשר לעצב את המפה כדי לשנות את המראה של תכונות (או אפילו להסתיר אותן), כמו כבישים, פארקים, עסקים ועוד.
  • נקודות עניין של עסקים (POI) מופיעים עכשיו במפה כברירת מחדל. נקודות עניין של עסקים מייצגות עסקים כמו חנויות, מסעדות ומלונות. אפשר להסתיר אותם באמצעות עיצוב מפות מותאם אישית.
  • לפרטים והערות חשובות, קראו את נתוני הגרסה של מפות Google ל-Android API.
 • מקומות

  • נוספה השיטה setCountry כדי להגביל את ההיקף של בקשות ההשלמה האוטומטית של מקומות למדינה אחת.
 • Firebase

אוגוסט 2016 – גרסה 9.4

דגשים מיוחדים מגרסת 9.4 של Google Play Services.

 • כניסה באמצעות חשבון Google

  • GoogleSignInAccount כולל עכשיו את השיטות getFamilyName() ו-getGivenName() שמאפשרות גישה לשם המשפחה ולשם הפרטי של משתמשים מחוברים.
 • Google Plus

  Plus.API (כולל Plus.PeopleApi ו-Plus.AccountApi) הוצא משימוש. עדיין תהיה תמיכה בכל הווידג'טים של ממשק המשתמש של Google+ , כמו שיתוף ולחצני +1.

  • כדי לשלב כניסה באמצעות חשבון Google, צריך לעבור אל GoogleSignInApi.
  • אם האפליקציה שלכם צריכה מידע חברתי ונתוני פרופיל מקיפים יותר, תוכלו להיעזר ב-Contacts Provider (ספק אנשי הקשר) ל-Android או ב-People API בפלטפורמות שונות. כדי לשפר את ההפצה של האפליקציה באמצעות התרשימים ברשתות החברתיות של בסיס המשתמשים באפליקציה, תוכלו להשתמש בהזמנות ב-Firebase.

  לפרטים נוספים, ראו הערות על הוצאה משימוש של Plus.API.

 • הפעלת Cast

  גרסה 3 של Cast API כוללת עכשיו פונקציונליות משופרת למפתחי אפליקציות בתחומים הבאים:

 • מקומות

 • מפות

  • נוספה סדרה של מאזינים חדשים לשינוי מצלמה עבור אירועים של התחלה, המשך וסיום של תנועת מצלמה.
  • נוספה האפשרות לאחסן ולאחזר אובייקטים שרירותיים של נתונים שמשויכים לסמנים.
  • נוספה היכולת להגדיר רמות מינימום ומקסימום מועדפות של מרחק מתצוגה.
  • הוספנו את היכולת להגביל את הגבולות שבהם המשתמשים יכולים לגלול ולנוע.
  • מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה העדכניים של ממשקי ה-API של מפות Google ל-Android.
 • אבטחה

 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל כמה שיפורים ותיקוני באגים במספר תכונות. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase.

יוני 2016 – גרסה 9.2

דגשים מיוחדים מגרסת 9.2 של Google Play Services.

 • שירותי Google Play שעודכנו לגרסה 9.2.1 הגרסה הזו מתקנת בעיה בקובץ proguard.txt שכלול בגרסת 9.2.0, שגורמת לשגיאות הבאות:

  • בפרויקטים של Android שמשתמשים במכווץ המשאבים של Gradle, מתקבלת השגיאה הבאה:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • בפרויקטים של Android שמשתמשים ב-Jack Toolchain, מתרחשות שגיאות שדומות לתרחישים הבאים:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • מודעות

  • הוספנו את השיטה setAdChoicesPlacement למחלקה NativeAdOptions.Builder. בעלי אפליקציות יכולים להשתמש בשיטה זו כדי לציין את המיקום של סמל AdChoices במודעות מותאמות.
  • הפעלה משופרת של מודעות וידאו עם מספר תיקוני באגים.
 • מוּדעוּת

  Awareness API מאחדים שבעה אותות של מיקום והקשר ב-API יחיד, כדי לאפשר לך ליצור אפליקציות עם תכונות מתקדמות ומבוססות-הקשר שיש להן השפעה מינימלית על משאבי המערכת. היא כוללת שתי קבוצות של ממשקי API:

  • Snapshot API מאפשר לאפליקציות לקבל את הערך הנוכחי של כל אחד משבעת האותות.
  • Fence API מאפשר לאפליקציות להגיב לשינויים בהקשר של המשתמש.
 • הפעלת Cast

  גרסה 3 של Cast API מספקת פונקציונליות משופרת למפתחי אפליקציות בתחומים הבאים:

  • ניהול מצב הסשן
  • לוגיקה לחיבור, ניתוק וחיבור מחדש
  • הטמעת UX וממשק משתמש
  • תמיכה במגוון רחב יותר של סוגי מכשירים
  • למידע נוסף על הגרסה הזו, יש לעיין ב-Google Cast SDK v3.
 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל כמה שיפורים ותיקוני באגים במספר תכונות. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase.
 • Google Fit

  • שיפורים בספירת השלבים ב-Android Wear כדי שהמדידה של ספירת השלבים תהיה עקבית בכל תצוגות השעון והאפליקציות, וגם שמירה על עקביות באמצעות HistoryApi#readDailyTotal
  • אפשר להאזין לעדכוני נתונים באמצעות HistoryApi#registerDataUpdateListener() כדי לאפשר לאפליקציה לעדכן את מטמון הנתונים הפנימי כשנתונים מאוחסנים מתעדכנים על ידי אפליקציה אחרת.
  • הוספנו סוג חדש של נתוני הידרציה שמשמש למדידת צריכת המים.
 • מיקום

  • תיקוני באגים ושיפורים בכמה תחומים, כולל ניהול הסוללה וזיהוי פעילות.
 • מפות

  • השיטה החדשה MarkerOptions.zIndex() מגדירה את סדר הערימות של סמן ביחס לסמנים אחרים במפה.
  • ניתן לך להגדיר גורם שקיפות בשכבות-על של משבצות, כדי שהמשתמשים יוכלו לראות את המפה הבסיסית מתחת למשבצות.
  • עכשיו קל יותר להפוך את המעגלים ללחיצים, ואז להשתמש ב-OnCircleClickListener כדי להאזין לאירועים של לחיצה.
  • לפרטים והערות חשובות, קראו את נתוני הגרסה של מפות Google ל-Android API.
 • תצוגה לנייד

  • נפתרו בעיות בשירות שנדרש על ידי זיהוי ברקוד ראייה בנייד וזיהוי פנים. כל המשתמשים יוכלו שוב להשתמש בפונקציונליות של זיהוי ברקוד ופנים. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Mobile Vision.
  • נוסף ממשק API של טקסט: זיהוי תווים אופטי (OCR), שכתוב באותיות לטיניות (אנגלית, ספרדית, גרמנית, צרפתית וכו') בתמונות. Text API מחזיר את המבנה הארגוני של הטקסט (פסקאות, שורות, מילים) ואת הטקסט עצמו.
 • בקרבת מקום

  • נוספו התראות בקרבת מקום כדי ליידע את המשתמשים על אפליקציות ואתרים שמשויכים לאיתות Bluetooth ולמכשירים חכמים בקרבת מקום.
  • השירות Nearby.Messages יכול לבצע סריקה ברקע של משׂואות רשת (beacons) של Eddystone ושל iBeacons, ולהעיר את אפליקציות הלקוח כשנמצאות משׂואות רשת (beacon) שתואמות למסנן שלהן. למידע נוסף, ראו Nearby.Messages.
  • בגרסה הזו לא צריך יותר שהלקוחות ישתמשו ב-Proximity Beacon API כדי לנהל את האלומה שלהם. Nearby תחזיר עכשיו פרסומות BLE שנותחו באופן ישיר, והלקוחות יוכלו להשתמש בפתרון משלהם כדי לפרש את המודעות האלה.
  • הערכות המרחק ופרטי RSSI מוחזרים עכשיו ללקוחות עם חיישני מרחק בחזית.

מאי 2016 – גרסה 9.0

נתונים חשובים ממהדורת Google Play Services 9.0.

 • שירותי Google Play עודכנו לגרסה 9.0.2 גרסה 9.0.2 של Google Play Services זמינה עכשיו. בגרסה הזו מתקנת בעיה ידועה באימות ב-Firebase, שבה FirebaseAuthApi לא זמין במכשירים מסוימים. מופיעה השגיאה FirebaseApiNotAvailableException כשהמכשירים האלה מנסים להשתמש בממשקי API לאימות.

 • שירותי Google Play עודכנו לגרסה 9.0.1

  גרסה 9.0.1 של שירותי Google Play זמינה עכשיו. בגרסה הזו תוקנו הבעיות הבאות בגרסה 9.0.0:

  • תיקון שגיאת הידור של שינוי מחלקה באמצעות ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • תיקון בעיה ידועה בהצגת מודעות AdMob במכשירים ללא APK של Google Play Services, כאשר האפליקציה משתמשת ב-ProGuard לאחר עיבוד.
 • Firebase

  Firebase נותן למפתחי אפליקציות לנייד את הכלים והתשתית שהם צריכים כדי לפתח את האפליקציה, להגדיל את בסיס המשתמשים ולהרוויח הכנסות ממודעות באפליקציות. בגרסה הזו, ממשקי Firebase API זמינים עכשיו בשירותי Google Play וכוללים מוצרים חדשים: Firebase Analytics, אחסון ב-Firebase, הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase, דיווח על קריסה ב-Firebase, קישורים דינמיים ב-Firebase והתראות ב-Firebase.

  כאן תוכלו למצוא רשימה של הספריות הזמינות לתכונות השונות של Firebase. התכונות הבאות הן עכשיו חלק מ-Firebase ב-Google Play Services 9.0 SDK:

  • הזמנות לאפליקציות (נקראות עכשיו 'הזמנות ב-Firebase') עדיין זמינות בכתובת com.google.android.gms.appinvite, אבל מעכשיו והלאה צריך להשתמש ב-com.google.firebase:firebase-invites.

  • הכלי Google Cloud Messaging מתבסס על Google Cloud Messaging API ומשפרים אותו. תוכלו להמשיך להשתמש בהעברת ההודעות ב-Google Cloud באמצעות com.google.android.gms.gcm, אבל מומלץ לשדרג ל-com.google.firebase:firebase-messaging.

  מידע נוסף על Firebase זמין בכתובת https://firebase.google.com/.

 • מודעות

  • Ads Video Publisher API כולל עכשיו תמיכה באירועים בהתאמה אישית.
  • מודעת וידאו מותאמת מסוג Express כוללת עכשיו ממשקי API שמאפשרים לשלוט באופן ההצגה של סרטונים, כולל מצב ההשתקה הראשוני וקריאות חוזרות כשהסרטון מסתיים.
  • מודעות מעודכנות לרשת החיפוש בהתאמה אישית לאפליקציות לנייד, שמאפשרות למפתחי אפליקציות לייצר הכנסות מאירועי חיפוש בתוך האפליקציה, באמצעות מודעות רלוונטיות ביותר על סמך השאילתות של המשתמשים. בזכות העדכון הזה, פתרון המונטיזציה בתוך האפליקציה מקביל לזה שזמין במחשב או באינטרנט לנייד. מפתחי אפליקציות יכולים כעת לגשת למגוון המלא של תוספים, פריסות, אפשרויות ייחוס, קריאה חוזרת (callback) וסמלים מותאמים אישית של מודעות.
  • MobileAds API כולל עכשיו תמיכה בהגדרת הנפח המועדף של מודעות וידאו באמצעות setAppVolume(), וגם השתקת מודעות וידאו באמצעות setAppMuted().
  • שיטת MobileAds initialize(android.content.Context, java.lang.String) כבר לא הוצאה משימוש. במקום זאת, השיטה initialize(android.content.Context) הוצאה משימוש.
  • ממשק MediationNativeListener כולל עכשיו שיטה, onAdImpression(), שאליה רשתות מודעות לנייד יכולות לקרוא כשהן מתעדות חשיפה.
 • בקרבת מקום

  • פישטנו את ממשק המשתמש של בקשות ההסכמה בקרבת מקום ואת מודל ההרשאות.
   • כל אפליקציה עם הרשאת מיקום פרטנית יכולה לבצע סריקה לאיתור חיישני BLE Beacons ללא הרשאה נוספת.
   • תיבות דו-שיח להבעת הסכמה מוצגות למשתמשים כאשר האפליקציה קוראת ל-method connect() GoogleAPIClient.
 • משחקים

  • ערכת Client SDK מתעדכנת כדי לשפר את Player Stat API באמצעות שתי חיזויים חדשים: חיזוי ההוצאות של השחקנים ב-28 הימים הבאים, וחיזוי הסבירות ששחקן יוציא כסף באחוזון ה-95.
  • מתבצע עדכון של Client SDK כדי ש-Video Recording API יהיה זמין לציבור הרחב.
 • העברת הודעות ב-Google Cloud

  • העברת הודעות בענן של Google (GCM) משולבת עם Firebase. המשתמשים הקיימים ב-GCM יכולים להמשיך להשתמש ב-GCM ללא הפרעות, אבל אנחנו ממליצים מאוד לשדרג לממשקי ה-API החדשים והפשוטים של Firebase להעברת הודעות בענן (FCM), כדי שהמשתמשים יוכלו ליהנות מגרסאות עתידיות של תכונות חדשות ושיפורים חדשים. למידע נוסף, קראו את המאמר העברה של אפליקציית לקוח GCM ל-Android להעברת הודעות בענן ב-Firebase.
 • תצוגה לנייד

  • שירות שנדרש על ידי Mobile Vision מושבת עכשיו בגלל בעיה בשירות. כך משתמשים שלא השתמשו עדיין בזיהוי פנים או ברקוד לא יוכלו להשתמש בתכונות האלה. עד שהבעיה תיפתר, מומלץ לא להוסיף לאפליקציה תכונות חדשות של Mobile Vision.
  • באפליקציות שכבר משתמשות בתכונות של ראייה ממוחשבת, צריך לבדוק את הקוד FaceDetector.isOperational() או את BarcodeDetector.isOperational() כדי לוודא את מוכנות המזהה לפני שמשתמשים בגלאי הפנים או בגלאי הברקוד.
 • אימות

  GoogleAuthUtil עבר למפצל API מסוג auth ב-SDK של Google Play Services. אם באפליקציה נעשה שימוש ב-GoogleAuthUtil.getToken(), יכול להיות שתוצג הודעת שגיאה דומה לזו:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  אם צריך לגשת ל-API ל-REST ב-Android, צריך לכלול את הפיצול -auth בקובץ ה-build.gradle:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  אחרת, מומלץ להעביר את האפליקציה אל Google Sign-In API כדי לשלב באפליקציה את השיפורים האחרונים באבטחה ובחוויית המשתמש. למידע נוסף, קראו את המדריך לשיטות מומלצות לכניסה באמצעות חשבון Google.

בעיות מוכרות בגרסה 9.0.0

אם באפליקציה נעשה שימוש ב-AdMob וגם לאחר עיבוד של ProGuard, האפליקציה לא תוכל להציג מודעות במכשירים ללא ה-APK של Google Play Services, אלא אם תשנו את ההגדרות של ProGuard או תעדכן את האפליקציה לשימוש ב-SDK של Google Play Services בגרסה 9.0.1. כדי להבטיח שמודעות יוצגו במכשירים האלה אחרי העדכון של האפליקציה לשימוש ב-SDK של Google Play Services 9.0.0, צריך להוסיף את אפשרות השמירה הבאה לקובץ התצורה של ProGuard:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

דצמבר 2015 – גרסה 8.4

דגשים מיוחדים מגרסת Google Play Services 8.4.

 • מפות Google

  • בגרסה הזו נוספו כמה פונקציות event listener חדשות:
  • אפשר להפעיל או להשבית את הקליקביליות של קווים פוליגוניים, פוליגונים ושכבות-על של קרקע על ידי קריאה ל-setClickable(boolean) באובייקט הרלוונטי.
  • כמה תיקוני באגים. הפרטים זמינים בנתוני הגרסה של מפות Google.
 • מקומות Google

 • כניסה באמצעות חשבון Google

  • כשמשתמשים מבטלים גישה של אפליקציה באמצעות הגדרות Google > אפליקציות מקושרות, שירותי Google Play מפעילים את שירות הביטול כדי לנקות את מצב הכניסה שנשמר במטמון.
  • אפשר להגדיר את האובייקט GoogleSignInOptions כך שיבקש מהמשתמשים להיכנס רק לחשבונות בדומיין שלכם ב-Google Apps, באמצעות שיטת ה-builder setHostedDomain.
  • הקריאה החוזרת (callback) onUploadServerAuthCode והפונקציות הקשורות אליה הוסרו. כדי לקבל אסימון גישה לקצה העורפי, משתמשים בשיטות requestServerAuthCode ו-getServerAuthCode. לפרטים נוספים, ראו הפעלת גישה בצד השרת.
 • היסטוריה ב-Google Fit

  • Google Fit History API כולל עכשיו שיטה חדשה, updateData, שמאפשרת לעדכן בקלות נתונים שמאוחסנים ב-Google Fit. באמצעות updateData, כבר לא צריך למחוק נקודות נתונים קיימות שחופפות לנקודה חדשה על הגרף שרוצים להוסיף ל-Google Fit. כדי לפתור התנגשויות באופן אוטומטי, מוחקים נקודות קיימות על הגרף שחופפות לנקודה החדשה על הגרף.
 • העברת הודעות בקרבת מקום

 • הזמנות מהאפליקציה

  • עכשיו תוכל לכלול נתונים נוספים מהאפליקציה בעת שליחת הזמנות באימייל, כולל: תמונה מותאמת אישית, טקסט מותאם אישית של קריאה לפעולה ללחצן ההתקנה של ההזמנה ו-HTML מותאם אישית לאימייל ההזמנה.
 • Vision API

 • שירותי מיקום

  • דיוק משופר בעת שימוש ב-Wi-Fi או באנטנות סלולריות לקביעת המיקום.

בעיות מוכרות

 • אמולטורים לגרסה העדכנית ביותר של Android Wear לא זמינים כרגע.

נובמבר 2015 – גרסה 8.3

דגשים מיוחדים מגרסת Google Play Services 8.3.

 • כניסה באמצעות חשבון Google – ממשק ה-API החדש של GoogleSignIn מאפשר לשלב בקלות רבה יותר את הפונקציונליות הבסיסית של חשבון Google באפליקציה. חלק מהשינויים כוללים:
  • עכשיו אפשר לשנות את מצב הכניסה לחשבון GoogleApiClient בלי ליצור חיבור מחדש. פרטים נוספים זמינים ב-SIGN_IN_MODE_OPTIONAL וב-SIGN_IN_MODE_REQUIRED.
  • שילוב פשוט במהלך אימות באמצעות שרת.
  • אין יותר צורך בהרשאת מערכת כדי לקבל חשבון מחובר.
  • לחצן כניסה בעיצוב חדש.
 • שירותי מיקום
  • שיפורים בסוללה עבור ספק המיקום Fused.
  • השיטה החדשה flushLocations() מאפשרת להחזיר מיד את כל המיקומים באצווה, במקום להמתין עד שהקיבוץ יתבצע.
 • Application Measurement – בגרסה הזו נוספה תכונה לאיסוף נתונים סטטיסטיים אנונימיים על אירועי רכישה מתוך האפליקציה.
  • הזמנות לאפליקציות – בשיטה החדשה AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() תוכלו להגדיר ResultCallback שישמש אתכם כדי להפעיל את הפעילות של קישורי העומק.
 • שיפורים שונים – בוצעו שיפורים ושינויים שונים בשירותי Google Play, כולל:
  • השיטה החדשה AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies מאפשרת לאפליקציות שהצטרפו לתוכנית לכל המשפחה לציין אם בקשה נתונה להצגת מודעה צריכה להחזיר מודעות שמתאימות לכל המשפחה.
  • אפשר להשתמש ב-ResolvingResultCallbacks כדי להפעיל באופן אוטומטי רזולוציות שהוחזרו על ידי קריאות ל-API כשנדרשת אינטראקציה של המשתמש
  • ה-CastRemoteDisplayLocalService חושף קריאה חוזרת (callback) חדשה, onServiceCreated, שמופעלת אחרי יצירת השירות המקומי.
  • אפשר להשתמש ב-method GoogleApiClient.dumpAll() כדי לנפות באגים בבעיות במחזור החיים.
  • עכשיו אפשר setAutoFocusEnabled() באופן פרוגרמטי ב-CameraSource.
  • באמצעות DataApi אפשר עכשיו לציין את מידת הדחיפות של סנכרון הפריטים עם מכשיר לביש באמצעות השיטה PutDataRequest.isUrgent().
  • ה-API של פרטי הכניסה הועבר לספריית -auth מ-base. יכול להיות שצריך להוסיף את compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' כדי להימנע משגיאות הידור.

בעיות מוכרות

 • אם השגיאה 'נמצאו com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' אבל יש צורך בגרסה 8.1.0 כשאתם משתמשים בפלאגין google-services, עליכם לשדרג את הפלאגין google-services לגרסה 1.5.0-beta2 ואילך.

ספטמבר 2015 – גרסה 8.1

נתונים חשובים מגרסת 8.1 של Google Play Services.

 • הוספת תמיכה במודל 'הרשאות של Marshmallow'.
 • Play Games Player Stats APIממשק API חדש שמאפשר להתאים את החוויה של השחקנים לפלחים ספציפיים של שחקנים בכל מחזור החיים של המשחק. פלחי השחקנים מבוססים על ההתקדמות של השחקנים, ההוצאות והמעורבות שלהם.
 • Google Maps Android API – תמיכה חדשה במצב רגישות לסביבה לאפליקציות לבישות. התכונה 'תאורת אווירה' מיועדת לאפליקציות פועלות כל הזמן, ומופעלת כשהמשתמש לא משתמש יותר באפליקציה באופן פעיל.
 • הזמנות מהאפליקציה – עכשיו אפשר להתאים אישית את ההזמנה באימייל שנשלחת מהאפליקציה.
 • Nearby Messages API – האפליקציה שלכם תקבל קריאות חוזרות כשפג התוקף של הרשאת הפרסום בקרבת מקום או של ההרשמה.
 • Google Places API – הוספנו שלוש שיטות חדשות ל-AutocompletePrediction, כדי שתוכלו לגשת בקלות לחלקים הראשיים והמשניים בתיאור המקום וגם לטקסט המלא של התיאור. השיטות האלה מחליפות את getDescription() ואת getMatchedSubstrings(), שהוצאו משימוש. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Google Places API ל-Android.
 • מדידת אפליקציות – בגרסה הזו נוספת חבילת המדידה, שכוללת תכונות לאיסוף נתונים סטטיסטיים אנונימיים על אירועים באפליקציות, למשל מתי משתמש פותח את האפליקציה בפעם הראשונה. הנתונים האלה לא נאספים אם לא הגדרתם אותם נכון, אבל אפשר לבטל את ההסכמה לדיווח על הנתונים הסטטיסטיים האלה באופן סופי על ידי הוספת המשאב הבא לאפליקציה:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResult ו-OptionalPendingResult הם עכשיו מחלקות מופשטות במקום ממשקים. החתימה של PendingResult.setResultCallback השתנתה מ-setResultCallback(ResultCallback<R> callback) ל-setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). בוצע שינוי מקביל ב-setResultCallback שמקבל פרמטר של זמן קצוב לתפוגה. אם הטמעתם את הממשקים האלה ישירות, תצטרכו להרחיב את המחלקות המופשטות במקום זאת. אם השתמשתם במחלקות האלה למטרות בדיקה, מומלץ להשתמש במחלקת השירות שצוינה PendingResults, שיכולה לספק Result מבוטל או זמין באופן מיידי.

אוגוסט 2015 – גרסה 7.8

בפוסט בבלוג ניתן למצוא סיכום של התכונות העיקריות בגרסה 7.8 של Google Play Services.

 • Mobile Vision API – הגרסה הזו כוללת API חדש במכשיר בזמן אמת להבנת אובייקטים בתמונות ובסרטונים. המסגרת של Mobile Vision כוללת גלאי פנים, סורק ברקוד ופונקציות למעקב אחרי המיקום של האובייקטים האלה בווידאו.
 • Nearby Messages APIהודעות בקרבת מקום API החדש מספק ממשק API של משׂואות רשת (beacons) בפלטפורמות בקרבת מקום, שבו אפשר לגלות זה את זה ולתקשר בלי להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.
 • Smart Lock for Android גרסה זו משפרת את Smart Lock for Android עם היכולת לזהות את צורת ההליכה הייחודית של ההליכה. אם כיס מתרחק עם הטלפון, ברוב המקרים המכשיר יינעל. רוצה לנסות את התכונה זיהוי נשיאה על הגוף?
 • תמונות של מקום נוספה תמיכה באחזור והצגה של תמונות של מקומות באמצעות Places API.

מאי 2015 – גרסה 7.5

בפוסט בבלוג תוכלו למצוא סיכום של התכונות העיקריות בגרסה 7.5 של Google Play Services.

 • Smart Lock לסיסמאות – בגרסה הזו מופיעה gms.auth.api.credentials API לשמירה ולאחזור של פרטי כניסה ולכניסה אוטומטית של משתמשים לחשבון במכשירים שונים (ואתרים ב-Chrome). כדי לשמור את פרטי הכניסה, צריך לקרוא ל-method Auth.CredentialsApi.save(). לעומת זאת, כדי לאחזר פרטי כניסה שנשמרו במכשירי Android וב-Chrome, צריך לבצע קריאה ל-method Auth.CredentialsApi.request().

 • העברת הודעות בענן של Google – הגרסה הזו מאפשרת לשלוח הודעות והתראות למשתמשי קצה בצורה יעילה יותר, לבצע אופטימיזציה של תזמון המשימות כדי לחסוך בשימוש בסוללה ולפשט את האופן שבו האפליקציה מקבלת הודעות. העברת הודעות בנושאים מאפשרת לכם ליצור התראות בהתאמה אישית כדי להגיע לקהל ממוקד. כדאי להשתמש בגרסה GcmListenerService החדשה כדי ליישם שיטה סטנדרטית לקבלת הודעות GCM ולהציג התראות לפי בקשה משרת GCM. המחלקה החדשה של GcmNetworkManager מאפשרת לתזמן משימות חד-פעמיות ותקופתיות באופן חסכוני בסוללה, ולציין אילוצים לגבי הטעינה של הרשת והמכשיר כדי לשפר עוד יותר את השימוש בסוללה.

 • Ads - בגרסה זו נוספו מודעות מותאמות שמעובדות על ידי בעלי אתרים ל-AdMob, ל-Shopify ול-AdX. באמצעות מודעות מותאמות, לבעלי אתרים יש גישה לנכסים הנפרדים של המודעה, ויכולת להחליט כיצד להציג את המודעה באופן המתאים ביותר לתוכן האפליקציה שלהם. AdMob , DFP ו-AdX תומכים בשני פורמטים שהוגדרו על ידי המערכת, מודעות להתקנת אפליקציות ומודעות תוכן. לבעלי אתרים ב-DoubleClick יש גישה גם לפורמטים מותאמים אישית של מודעות מותאמות, כדי לפתח פתרון מותאם ומותאם אישית באמצעות מלאי שטחי פרסום משלהם.

 • Castממשקי ה-API החדשים של Game Manager ל-Google Cast כוללים תמיכה במשחקים עם מודל תקשורת יעיל, מספר שחקנים לכל מכשיר שולח והעברת הודעות בהתאמה אישית בין השולחים והנמען, שמאפשרת לשפר כל משחק באמצעות חוויית ההעברה. מודל החיבור החדש של מסך מרוחק מאפשר לאפליקציות מקוריות, בעיקר משחקים, להעביר מסך שני ישירות לטלוויזיה. עכשיו כל משחק יכול להיות גדול יותר באמצעות Cast. ממשקי ה-API החדשים של הפעלה אוטומטית ותור מעניקים לכל האפליקציות המקושרות תור מדיה מסונכרן שאפשר לערוך, ותמיכה בשידורים מותאמים לטעינה מראש.

 • מזהה המכונה – מזהה המכונה הוא מזהה ייחודי לכל מכונה של אפליקציה, שמאפשר לה ליצור אסימוני אבטחה באמצעות שירות הענן של מזהה המכונה.

 • מפות – גרסה זו הופכת את ה-API של מפות Google ל-Android לזמין ב-Android Wear, כך שעכשיו אפשר ליצור אפליקציות מבוססות-מפה שפועלות ישירות במכשירים לבישים.

 • Fit - Fit API מספק עכשיו נתונים על המרחק שעברתם ועל צריכת קלוריות שניתן להירשם אליהם. בגרסה הזו יש גם סוג חדש של נתונים לפעילויות של פעילות גופנית (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Drive – בגרסה הזו אפשר למחוק באופן סופי קבצים ותיקיות גם כשהאפליקציה במצב אופליין, על ידי קריאה לשיטה delete().

 • הזמנות מהאפליקציה – בעזרת appinviteAPI החדש תוכלו להרחיב את האפליקציה באמצעות פרסום מפה לאוזן. תוכלו לאפשר למשתמשים לשתף את האפליקציה עם אנשי הקשר והחברים שלהם. תנו ל-Google להניע את תהליך ההפניה והקליטה שלכם, כדי שתוכלו להתמקד בבניית אפליקציה מעולה.