Management API'sini kullanarak Kampanya Verilerini içe aktarma

Bu kılavuzda kaynak, aracı, içerik, yönlendirme yolu ve diğer özel kampanya verileri gibi kampanya meta verilerinin nasıl içe aktarılacağı açıklanmaktadır.

Giriş

Kampanya verilerinin Google Analytics'e aktarılması, kampanya performansının daha özelleştirilmiş bir analizini sağlar. Standart Google Analytics kampanya izleme parametrelerinin yanı sıra yeni kampanya sınıflandırmaları ve varyasyonları gibi verileri dahil etmenizi sağlar.

Ayrıca, izleme koduna göndermeniz gereken kampanya verileri miktarını basitleştirir ve azaltır. Raporlarınız sırasında kampanya ve özel boyutlarla metrikleri doldurmak için içe aktarılan kampanya verilerinizle Google Analytics'e gönderilen tek bir kampanya kimliği birleştirilebilir.

Bu makalede, aşağıdaki Google Analytics teknolojileri ele alınmaktadır:

 • Özel kampanyalar
 • Verileri içe aktarma
 • Web izleme eklentileri

Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili kaynaklara göz atın.

Genel bakış

Kampanya verilerini Google Analytics'e aktarmak için:

 1. Kampanya bilgilerini ayarlama
 2. Hesabınızı yapılandırma
 3. Analiz etme ve harekete geçme

Kampanya bilgilerini ayarla

İçe aktarılan kampanya verilerinin analizde kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla kullanıcı için kampanya bilgilerini ayarlamak gerekir. Bunu, içe aktarılan verilerinizi birleştirmek için kullanılacak kampanya kodunu/kimliğini ayarlayarak yapabilirsiniz.

Kullanıcılarınız için kampanya verilerini ayarlamak üzere şu üç yöntemden birini kullanın:

 1. Google Analytics kampanya izleme parametrelerini kullanarak kampanya URL'lerinizi etiketleyin.
 2. Kampanya verilerini doğrudan ayarlayın.
 3. URL'leri Google Analytics dışı kampanya izleme parametreleri kullanarak etiketlerseniz kampanya değerlerinizi Google Analytics tarafından tanınan değerlerle eşleştirmek için bir analytics.js eklentisi kullanabilirsiniz.

1. Seçenek: Kampanya URL'lerinizi etiketleme

Kampanya hedef URL'lerini utm_id parametresiyle etiketleyin. Ardından Google Analytics, bu kampanya kimliğini bu URL'yi takip eden kullanıcılarla ilişkilendirir. Örnek:

http://www.example.com?utm_id=1234

2. Seçenek: Kampanya verilerini doğrudan ayarlama

Özel bir uygulamanız ve kampanya bilgileriniz varsa bu bilgiler doğrudan izleyicide ayarlanabilir ve kullanıcıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin:

analytics.js

// Create the tracker.
ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Set the campaign code/id directly.
ga('set', 'campaignId', '1234');

// Send the page view.
ga('send', 'pageview');
Ayrıntılı bilgi için analytics.js geliştirici kılavuzuna göz atın.

gtag.js

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());

// Set the campaign code/id directly.
 gtag('set', 'campaign_id', '1234');

 gtag('config', 'TAG_ID');
</script>
Ayrıntılar için gtag.js geliştirici kılavuzuna bakın.

Android SDK v4

// The campaign code/id is sent with this hit.
tracker.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder()
  .set(Fields.CAMPAIGN_ID, '1234')
  .build()
);
Ayrıntılı bilgi için Android SDK v4 - Kampanya Ölçümü geliştirici kılavuzunu inceleyin.

iOS SDK v3

// Get the tracker.
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithName:@"tracker"
                          trackingId:@"UA-XXXX-Y"];

// Create a GAIDictionaryBuilder to hold the hit parameters.
GAIDictionaryBuilder *hitParams = [[GAIDictionaryBuilder alloc] init];

// Set campaign code/id directly on the dictionary.
[hitParams set:kGAICampaignId value:@"1234"];

// The campaign id/code is sent with this hit.
[tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createAppView] setAll:hitParams] build]];
Ayrıntılı bilgi için iOS SDK - Campaign Measurement geliştirici kılavuzunu inceleyin.

Measurement Protocol

v=1       // Version.
&tid=UA-XXXX-Y // Tracking ID / Property ID.
&cid=555    // Anonymous Client ID.

&t=pageview   // Pageview hit type.
&dh=mydemo.com // Document hostname.
&dp=/home    // Page.
&dt=homepage  // Title.
&ci=1234    // Campaign code/id.
Ayrıntılı bilgi için Measurement Protocol geliştirici kılavuzunu inceleyin.

3. Seçenek (analytics.js): Özel kampanya izleme eklentisi

Kampanya kimliğinizi izlemek için URL'lerinizde utm_id kullanmazsanız bir sayfanın URL'sinden özel kampanya değerlerinin nasıl yakalandığını ve izleyicide nasıl ayarlanacağını gösteren Eklentiler - Web İzleme (analytics.js) geliştirici kılavuzundaki örneği uygulayabilirsiniz.

Hesabınızı yapılandırma

Google Analytics Yönetici bölümünde yapmanız gereken birkaç defalık işlem vardır. Google Analytics yönetim adımları şunlardır:

 1. Özel boyut oluşturma
 2. Veri kümesi oluşturma
 3. Verileri hazırlama ve yükleme

Özel boyut oluşturma

Google Analytics'te bulunan standart kampanya boyutlarına ek olarak, özel kampanya verilerini içe aktarmak için oturum kapsamlı yeni özel boyutlar tanımlayabilirsiniz. Örneğin, Kampanya Grubu adlı bir özel boyut oluşturabilirsiniz. Yönetici sayfasında özel boyut oluşturma adımları şunlardır:

 1. Özel Tanımlar -> Özel Boyutlar -> + Yeni Özel Boyut'u tıklayın.
 2. Boyutları adlandırın ve kapsamı Oturum olarak ayarlayın.
 3. Oluştur'u tıklayın.
Şekil 1: Özel kampanya boyutu listesi.

Veri kümesi oluşturma

Kampanya verilerinizi içe aktarmak için bir veri kümesi oluşturmanız gerekir. Veri kümesi yalnızca Web Arayüzü üzerinden oluşturulabilir.

Yönetici sayfasının Mülk sekmesi altında aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Verileri İçe Aktarma'yı seçin.
 2. Yeni Veri Kümesi'ni tıklayın.
 3. Tür için Kampanya Verileri'ni seçin ve Sonraki Adım'ı tıklayın.
 4. Veri kümesine bir ad verin ve en az bir görünüm (profil) seçip Sonraki Adım'ı tıklayın.
 5. Anahtar için Kampanya Kodu'nu seçin.
 6. İçe Aktarılan Veriler için, içe aktarmak istediğiniz verilerin boyutlarını seçin.
 7. İsabet verilerinin üzerine yaz seçeneğini belirleyin.
 8. Kaydet'i tıklayın.
Şekil 2: Veri kümesi oluşturma.

Kampanya verilerini yükleme için hazırlama

Google Analytics, kampanya verilerinin doğru biçimlendirilmiş bir virgülle ayrılmış dosya (CSV) olarak yüklenmesini bekler. Yüklemeden önce kampanya verilerinin bu gereksinimleri karşıladığından emin olmanız gerekir.

CSV dosyasında yapmanız gereken temel değişiklikler ve doğrulamalar şunlardır:

 • Sütun başlıklarını Google Analytics'in tanıdığı başlıkları kullanarak yeniden adlandırın. Üstbilgiyi web arayüzündeki veri kümesi ayrıntılar sayfasından alabilirsiniz.
 • Gerekli tüm eksik değerleri girin.

Örneğin, kampanya verileriniz aşağıdaki biçimde olabilir:

Şekil 3: Dışa aktarılan kampanya verileri.

CSV dosyasını hazırladıktan sonra biçim aşağıdaki örnektekine benzer olmalıdır:

ga:campaignCode,ga:medium,ga:source,ga:dimension1
1234,email,Newsletter,Spring
1235,email,Newsletter,Summer
1236,email,Newsletter,Fall

Kampanya verilerini yükle

Oturum kapsamlı özel boyutlarınızı ve veri kümenizi oluşturup kampanya verilerinizi bir CSV dosyasına yüklemek için hazırladıktan sonra, Management API'sini veya web arayüzünü kullanarak kampanya verilerinizi yüklemeye hazır olursunuz.

Kampanya verileri yüklendikten, doğrulandıktan ve işlendikten sonra, mülkünüzden Google Analytics'e gönderilen isabetlerde bir eşleşme gerçekleştiğinde Kampanya Kimlikleri yüklenen kampanya verileriyle birleştirilir.

Analiz etme ve harekete geçme

Bileşen parçalarının yerine getirilmesiyle artık kampanyanızın performansını analiz edip gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Mevcut edinme raporları, standart kampanya parametrelerini analiz etmek veya içe aktarılan özel boyutlarınızı kullanarak bir segment uygulamak (veya özel boyutlarınızı ikincil bir boyut olarak eklemek) için kullanılabilir. Ayrıca, kendi özel raporunuzu oluşturabilir veya Core Reporting API'yi kullanarak kendi sorgunuzu oluşturarak analizinizi otomatikleştirebilirsiniz.

Bir özel rapor oluşturun

Kampanya performansının çok daha özelleştirilmiş bir görünümünü elde etmek için özel rapor oluşturabilirsiniz. Örneğin, raporlama sayfasından aşağıdaki gibi özelleştirilmiş bir kampanya raporu oluşturulabilir:

 1. Soldaki gezinme panelinde Edinme -> Kampanyalar'ı tıklayın.
 2. Rapor türünü Düz Tablo olacak şekilde değiştirin.
 3. Raporun üst kısmındaki Özelleştir'i tıklayın.
 4. Boyut ayrıntılı incelemesinde, yukarıda oluşturulan Kampanya Grubu özel boyutunu ekleyin.
 5. Kaydet'i tıklayın.

İlgili kaynaklar

Her bir özellik hakkında daha fazla bilgi için: