Uploads

Yüklemeler koleksiyonu, bir yükleme kaynakları kümesidir. Her kaynak, kullanıcının özel veri kaynaklarından biri için yapılan bir yüklemeyi açıklar.
Bu kaynak, Boyut Genişletme verileri yüklenirken kullanılmalıdır.

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna bakın.

Kaynak temsilleri

Yükleme işlemi için döndürülen meta veriler.

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#upload",
  "accountId": long,
  "customDataSourceId": string,
  "status": string,
  "uploadTime": datetime,
  "errors": [
    string
  ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
accountId long Bu yüklemenin ait olduğu Hesap Kimliği.
customDataSourceId string Bu veri içe aktarma işleminin ait olduğu özel veri kaynağı kimliği.
errors[] list Veri içe aktarma hatalarının toplanması.
id string Bu yükleme için benzersiz bir kimlik.
kind string Analytics yüklemesi için kaynak türü.
status string Yükleme durumu. Olası değerler: PENDING, COMPLETED, FAILED, DELETING, DELETED.
uploadTime datetime Bu dosyanın yüklendiği zaman.

Yöntemler

deleteUploadData
Önceki bir yüklemeyle ilişkilendirilmiş verileri siler.
al
Kullanıcının erişebildiği yüklemeleri listeleyin.
list
Kullanıcının erişebildiği yüklemeleri listeleyin.
uploadData
Özel bir veri kaynağı için veri yükleme.