API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลคืออะไร - ภาพรวม

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เอกสารฉบับนี้แสดงภาพรวมระดับสูงของ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลของ Google Analytics สําหรับข้อมูลอ้างอิงโดยละเอียดของ API โปรดอ่านคู่มืออ้างอิง

บทนำ

API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลช่วยให้คุณขอข้อมูลช่องทางหลากหลายแชแนลสําหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วได้ ข้อมูลได้มาจากข้อมูลเส้นทาง Conversion ซึ่งแสดงการโต้ตอบของผู้ใช้กับแหล่งที่มาของการเข้าชมต่างๆ ในหลายเซสชันก่อนทํา Conversion ซึ่งจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าแชแนลการตลาดหลายแชแนลส่งผลต่อ Conversion อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้ในเกี่ยวกับช่องทางหลากหลายแชแนล รวมถึงเกี่ยวกับข้อมูลช่องทางหลากหลายแชแนล

API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลช่วยให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • สร้างรายงานที่กําหนดเองโดยใช้ข้อมูลช่องทางหลากหลายแชแนล ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ข้อมูลเส้นทาง Conversion ยอดนิยมเพื่อรายงานเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ต่างๆ เช่น ตําแหน่งของการโต้ตอบในเส้นทาง Conversion ที่เกี่ยวข้อง
  • ผสานรวมข้อมูลช่องทางหลากหลายแชแนลกับข้อมูลธุรกิจของคุณ เช่น คุณอาจเชื่อมโยงข้อมูล Conversion ออนไลน์กับข้อมูลยอดขายออฟไลน์และข้อมูลค่าใช้จ่ายสื่อเพื่อให้เห็นภาพ ROI ทางการตลาดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • แสดงช่องทางหลากหลายแชแนลในสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น คุณอาจสร้างการแสดงภาพและการนําเสนอข้อมูลอื่นๆ ของข้อมูลที่แสดงถึงคุณค่าของแชแนลทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้น Conversion

ภาพรวมของแนวคิด

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล ได้แก่

  • รายงานเกี่ยวข้องกับผู้ใช้และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) อย่างไร
  • โครงสร้างของรายงานและวิธีสร้างคําค้นหา
  • ข้อมูลเส้นทาง Conversion และแนวคิดการระบุแหล่งที่มา
  • การทํางานกับการตอบกลับ API

รายงาน ผู้ใช้ และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)

หากต้องการขอข้อมูลรายงานสําหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันต้องระบุผู้ใช้และระบุข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่จะดึงข้อมูล ระบบจะระบุผู้ใช้ด้วยการได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ และส่งต่อคําขอนั้นในคําขอ API แต่ละรายการ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) จะระบุด้วยรหัสข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของลําดับชั้นการกําหนดค่าของ Google Analytics แอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้ API การจัดการข้ามผ่านลําดับชั้นนี้ไปและรับรหัสข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ได้

การค้นหามิติข้อมูลและเมตริก

คุณค้นหา API สําหรับข้อมูลรายงานของ Google Analytics ซึ่งประกอบด้วยมิติข้อมูลและเมตริก เมตริกคือการวัดกิจกรรมของผู้ใช้แต่ละแบบ เช่น การนับ Conversion และมูลค่า มิติข้อมูลแจกแจงเมตริก ตามเกณฑ์ทั่วไปบางอย่างและอาจเป็นค่าพื้นฐานที่แสดง เหตุการณ์การโต้ตอบแต่ละรายการในเส้นทาง Conversion หรือลําดับที่แสดงถึง ชุดเหตุการณ์การโต้ตอบของเส้นทาง Conversion ทั้งหมด

ใช้คู่มือการอ้างอิงมิติข้อมูลและการอ้างอิงเมตริกเพื่อสํารวจมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดที่เปิดเผยผ่าน API นอกจากนี้ โปรดอ่านคู่มืออ้างอิงสําหรับ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล เพื่อดูวิธีระบุมิติข้อมูลและเมตริกในการค้นหา API

ข้อมูลเส้นทาง Conversion และแนวคิดการระบุแหล่งที่มา

รายงานช่องทางหลากหลายแชแนลสร้างขึ้นจากเส้นทาง Conversion ซึ่งเป็นลําดับการโต้ตอบ (เช่น การคลิก/การอ้างอิงจากแชแนล) ที่นําไปสู่ Conversion และธุรกรรมแต่ละรายการ ระบบจะรวบรวมเส้นทาง Conversion ผ่านคุกกี้ของ Google Analytics ซึ่งจะบันทึกการโต้ตอบจากเบราว์เซอร์และเครื่องเดียวกัน ข้อมูลช่องทางหลากหลายแชแนลจะรวมข้อมูล Conversion ของ Google Analytics กับลําดับการโต้ตอบที่บันทึกในคุกกี้

การค้นหารายงานช่องทางหลากหลายแชแนลจะแสดงข้อมูลที่อิงจากชุดตัวอย่างของเส้นทาง Conversion 1 ล้านเส้นทาง หากช่วงวันที่มีการนับ Conversion ทั้งหมดไม่เกิน 1 ล้านครั้ง รายงานจะไม่มีการสุ่มตัวอย่าง มิเช่นนั้น ชุดตัวอย่าง 1 ล้านชุดจะใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับฟังก์ชันการรายงานหลัก ซึ่งสุ่มตัวอย่างจากเซสชัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านเกี่ยวกับข้อมูลช่องทางหลากหลายแชแนล นอกจากนี้ ยังอาจอ่านบทความการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของแชแนล ซึ่งจะให้คําจํากัดความแนวคิดหลัก เช่น Conversion ที่ได้รับการสนับสนุน

การทํางานกับรายงาน

ข้อมูลที่ส่งคืนซึ่งสร้างเป็น API อาจเป็นตารางที่มีส่วนหัวและรายการแถวได้ การตอบกลับ API แต่ละรายการประกอบด้วยส่วนหัวที่อธิบายชื่อและประเภทข้อมูลของแต่ละคอลัมน์ การตอบกลับจะมีรายการแถวรวมอยู่ด้วย โดยแต่ละแถวคือรายการเซลล์ที่มีข้อมูลในลําดับเดียวกับส่วนหัว อ่านคู่มืออ้างอิงสําหรับ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบกลับ API

แต่ละค่าของเซลล์จะมีค่าดั้งเดิมของประเภทสตริง หรือค่าเส้นทาง Conversion ค่าเส้นทาง Conversion นี้คืออาร์เรย์ของออบเจ็กต์ซึ่งแสดงโหนดทั้งหมดของเส้นทางนั้น เราใช้ข้อมูลประเภทในส่วนหัวคอลัมน์เพื่อแยกวิเคราะห์ค่าเซลล์แต่ละค่ากับประเภทที่เหมาะสมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

นโยบายโควต้า

การค้นหาข้อมูลของช่องทางหลากหลายแชแนลจะจัดการกับการดําเนินการนับล้านรายการ จําเป็นต้องใช้ระบบโควต้าเพื่อปกป้องระบบไม่ให้รับการดําเนินการมากเกินกว่าจะจัดการได้ และเพื่อดูแลให้มีการกระจายทรัพยากรของระบบอย่างเท่าเทียม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคําแนะนํา ขีดจํากัดและโควต้า

ขั้นตอนถัดไป

ตอนนี้คุณเข้าใจวิธีการทํางานของ API แล้ว เราจึงมีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน