Rozwiązywanie problemów z określaniem stawek AdMob

Gdy integrujesz partnera w zakresie określania stawek, który wymaga swojego pakietu SDK, o nieprawidłowej integracji wskazują te objawy:

 • Raport działań związanych z reklamami pokazuje znacznie mniej żądań reklamy kierowanych do tego partnera, niż oczekiwano.
 • W każdym żądaniu po pierwszym żądaniu reklamy brakuje parametru a3p.

Skorzystaj z tej listy kontrolnej, by upewnić się, że konfiguracja jest prawidłowa:

 • W AdMob interfejsie:

  • Aby skonfigurować zewnętrzne żądania określania stawek, musisz postępować zgodnie z instrukcjami z przewodnika po integracji określonego partnera.

  • Sprawdź, czy masz mapowanie jednostek reklamowych dla każdego formatu kreacji.

 • W kodzie aplikacji:

  • Upewnij się, że identyfikatory jednostek reklamowych są zgodne z identyfikatorami wAdMob interfejsie, ponieważ muszą być identyczne.

  • Przed wczytaniem reklamy zainicjuj pakiet SDK do reklam mobilnych Google i sprawdź, czy stan adaptera to READY.

  • Użyj najnowszej wersji adaptera i plików binarnych pakietu SDK w przypadku źródła reklam, z którym chcesz przeprowadzić integrację.