Rozwiązywanie problemów z ustalaniem stawek AdMob

Przy integrowaniu partnera ustalającego stawki, który wymaga pakietu SDK, wynika z nieprawidłowych objawów:

  • Raport dotyczący określania stawek pokazuje znacznie mniejszą od oczekiwanej liczbę żądań reklamy wysyłanych do tego partnera.
  • W każdym żądaniu po przesłaniu pierwszego żądania reklamy brakuje parametru a3p.

Aby mieć pewność, że konfiguracja jest prawidłowa, wykonaj czynności z tej listy kontrolnej:

  • W interfejsie AdMob Twoja jednostka reklamowa AdMob należy do tego samego identyfikatora aplikacji AdMob, który został przekazany do pakietu SDK do reklam mobilnych Google.
  • W interfejsie AdMob Twoja jednostka reklamowa AdMob jest kierowana na grupę zapośredniczenia, która ma w przypadku tej sieci reklamowej skonfigurowany wpis dotyczący określania stawek.
  • W kodzie aplikacji zainicjujesz pakiet SDK do reklam mobilnych i sprawdzisz, czy stan adaptera to READY przed wczytaniem reklamy.
  • W kodzie aplikacji masz najnowszą wersję adaptera i plików binarnych SDK dla źródła reklam, z którym próbujesz przeprowadzić integrację.