שנתחיל?

השילוב של Google Mobile Ads SDK באפליקציה הוא הצעד הראשון לקראת הצגת מודעות וייצור הכנסות. אחרי שמשלבים את ה-SDK, אפשר לבחור פורמט מודעה (למשל, מודעת וידאו מותאמת או מתגמלת) ולפעול לפי השלבים כדי להטמיע אותו.

לפני שמתחילים

כדי להכין את האפליקציה שלך, בצע את השלבים המפורטים בקטעים הבאים.

דרישות מוקדמות לאפליקציה

 • יש לוודא שקובץ ה-build של האפליקציה משתמש בערכים הבאים:

  • גרסת SDK מינימלית של 19 ואילך
  • הידור של גרסת ה-SDK של 33 ואילך

הגדרת האפליקציה בחשבון AdMob

כדי לרשום את האפליקציה שלכם כאפליקציה ב-AdMob, פועלים לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון AdMob או נרשמים אליו.

 2. רושמים את האפליקציה ב-AdMob. שלב זה יוצר אפליקציה ב-AdMob עם מזהה אפליקציה ב-AdMob ייחודי, שנדרש בהמשך המדריך.

הגדרת האפליקציה

 1. בקובץ build.gradle ברמת הפרויקט, צריך לכלול את מאגר Maven של Google ואת המאגר המרכזי של Maven בקטע buildscript וגם בקטע allprojects:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. מוסיפים את יחסי התלות של Google Mobile Ads SDK לקובץ Gradle ברמת האפליקציה של המודול, בדרך כלל app/build.gradle:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0'
  }
  
 3. מוסיפים את מזהה AdMob האפליקציה, כפי שזוהה בממשקAdMobבאינטרנט, לקובץ AndroidManifest.xml של האפליקציה. כדי לעשות זאת, צריך להוסיף תג <meta-data> עם android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". ניתן למצוא את מזהה האפליקציה AdMob בממשק האינטרנט. בשביל android:value, צריך להזין את מזהה האפליקציה AdMob שלכם, מוקף במירכאות כפולות.

  <manifest>
   <application>
    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
   </application>
  </manifest>
  

  באפליקציה אמיתית, מחליפים את מזהה האפליקציה לדוגמה במזהה האפליקציהAdMob בפועל. אפשר להשתמש במזהה לדוגמה אם אתם רק מתנסים ב-SDK באפליקציית Hello World.

  כמו כן, חשוב לשים לב שאם לא מוסיפים את התג <meta-data> בדיוק כפי שמוצג, תתבצע קריסה עם ההודעה:

  Missing application ID.
  

  (אופציונלי) מצהירים על ההרשאה AD_ID לגרסאות קודמות שיעבדו עם Android 13.

  אם באפליקציה מותקנת גרסה 20.4.0 ואילך של Google Mobile Ads SDK, תוכלו לדלג על השלב הזה, כי ה-SDK מצהיר באופן אוטומטי על ההרשאה com.google.android.gms.permission.AD_ID, ויש לו אפשרות לגשת למזהה הפרסום בכל פעם שהוא זמין.

  באפליקציות שמשתמשות ב-Google Mobile Ads SDK בגרסה 20.3.0 ומטה ומטרגטות את Android 13, צריך להוסיף את ההרשאה com.google.android.gms.permission.AD_ID בקובץ AndroidManifest.xml כדי ש-Google Mobile Ads SDK יוכלו לגשת למזהה הפרסום:

  <manifest>
   <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
    <!-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
    <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
   </application>
  </manifest>
  

  לקבלת מידע נוסף על הצהרת ההרשאה com.google.android.gms.permission.AD_ID, כולל הנחיות איך להשבית אותה, אפשר לעיין במאמר הזה ב-Play Console.

מפעילים את Google Mobile Ads SDK

לפני טעינת המודעות, צריך להפעיל את Google Mobile Ads SDK באמצעות קריאה ל-MobileAds.initialize().

השיטה הזו מפעילה את ה-SDK וקוראת למאזין השלמה אחרי שהאתחול של Google Mobile Ads SDK ושל המתאמים הושלמו, או לאחר פרק זמן של 30 שניות. יש לעשות זאת פעם אחת בלבד, רצוי בעת השקת האפליקציה.

ייתכן שהמודעות ייטענו מראש על ידי Google Mobile Ads SDK או על ידי ערכות ה-SDK של השותף בתהליך בחירת הרשת (Mediation) לאחר ההפעלה. אם עליך לקבל הסכמה מהמשתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA), יש להגדיר דגלים ספציפיים לבקשה, כמו setTagForChildDirectedTreatment() או setTagForUnderAgeOfConsent(), או לבצע פעולה אחרת לפני טעינת מודעות, לפני שמפעילים את Google Mobile Ads SDK.

הנה דוגמה לאופן שבו קוראים לשיטה initialize() בפעילות:

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
    @Override
    public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
    }
  });
 }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  MobileAds.initialize(this) {}
 }
}

בחירת פורמט מודעה

ה-SDK של מודעות Google לנייד מיובא עכשיו ואתה מוכן להטמיע מודעה. AdMob כולל מספר פורמטים שונים של מודעות, כך שאתה יכול לבחור את הפורמט המתאים ביותר לחוויית המשתמש של האפליקציה שלך.

ביחידות של מודעות באנר מוצגות מודעות מלבניות שתופסות חלק מהפריסה של האפליקציה. יכול להיות שיתבצע רענון אוטומטי של המודעות אחרי פרק זמן מסוים. במילים אחרות, המשתמשים רואים מודעה חדשה במרווחי זמן קבועים, גם אם הם נשארים באותו מסך באפליקציה. זה גם פורמט המודעה הפשוט ביותר להטמעה.

הטמעה של מודעות באנר

פרסומת מרווח ביניים

יחידות של מודעות מעברון מציגות מודעות בגודל דף מלא באפליקציה. כדאי להציב אותן בנקודות מעבר טבעיות בממשק של האפליקציה, למשל אחרי השלמת שלב באפליקציית משחקים.

הטמעה של מודעות מעברון

מותאם

מודעות מותאמות הן מודעות שבהן ניתן להתאים אישית את האופן שבו נכסים כמו כותרות וקריאות לפעולה מוצגים באפליקציות שלך. על ידי עיצוב המודעה בעצמכם, תוכלו ליצור מצגות של מודעות טבעיות ולא מפריעות, שיכולות להוסיף לחוויית משתמש עשירה.

הטמעת מודעות מותאמות

ההטבה הופעלה

יחידות של מודעות מתגמלות מאפשרות למשתמשים לשחק במשחקים, להשתתף בסקרים או לצפות בסרטונים כדי לזכות בפרסים בתוך האפליקציה, כמו מטבעות, תוספת חיים או נקודות. ניתן לך להגדיר תגמולים שונים ליחידות מודעות שונות ולציין את הערכים והפריטים שהמשתמש קיבל.

הטמעת מודעות מתגמלות

מודעת מעברון מתגמלת

מודעת מעברון מתגמלת היא סוג חדש של פורמט מודעה שמבוסס על תמריצים, שמאפשר לכם להציע תגמולים, כמו מטבעות או תוספת חיים, על מודעות שמופיעות באופן אוטומטי במהלך מעברים טבעיים באפליקציה.

בניגוד למודעות מתגמלות, המשתמשים לא צריכים להביע הסכמה לצפייה במודעת מעברון מתגמלת.

במקום לבקש את ההסכמה במודעות מתגמלות, מודעות מעברון מתגמלות צריכות לכלול מסך פתיחה שמציין את התגמול ומאפשר למשתמשים לבטל את ההסכמה אם הם רוצים לעשות זאת.

הטמעת מודעות מעברון מתגמלות

מודעות בפתיחת האפליקציה

מודעה בפתיחת אפליקציה היא פורמט מודעה שמופיע כשמשתמשים פותחים את האפליקציה או חוזרים אליה. המודעה מוצגת שכבת-על במסך הטעינה.

הטמעת מודעות בפתיחת האפליקציה

מקורות מידע נוספים

במאגר המודעות של Google לנייד ב-GitHub אנחנו מדגימים איך להשתמש בפורמטים השונים של מודעות שה-API הזה מציע.