מודעות מעברונים

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מודעות מעברון הן מודעות במסך מלא שמכסות את הממשק של האפליקציה המארחת. בדרך כלל הן מוצגות בנקודות מעבר טבעיות בגלישה באפליקציה, למשל במהלך מעבר בין פעילויות או בזמן הפסקה בין שלבי משחק. כשאפליקציה מציגה מודעת מעברון, המשתמש יכול להקיש על המודעה ולהמשיך ליעדה או לסגור אותה ולחזור לאפליקציה. מקרה לדוגמה.

במדריך הזה נסביר איך לשלב מודעות מעברון באפליקציה ל-Android.

דרישות מוקדמות

תמיד לבדוק עם מודעות בדיקה

כשאתם בונים ובודקים את האפליקציות, הקפידו להשתמש במודעות בדיקה ולא במודעות ייצור חיות. אי-ציות לחוקים או לתנאים עלול להוביל להשעיה של החשבון.

הדרך הקלה ביותר לטעון מודעות בדיקה היא להשתמש במזהה יחידת המודעות הייעודי שלנו למודעות מעברון ב-Android:

ca-app-pub-3940256099942544/1033173712

הוא הוגדר במיוחד כך שיחזיר מודעות בדיקה לכל בקשה, ותוכלו להשתמש בו באפליקציות משלכם תוך כדי קידוד, בדיקה וניפוי באגים. לפני שתפרסמו את האפליקציה, הקפידו להחליף אותה במזהה יחידת המודעות שלכם.

למידע נוסף על אופן הפעולה של מודעות בדיקה של SDK למודעות לנייד, ניתן לעיין במאמר מודעות בדיקה.

טעינת מודעה

כדי לטעון מודעת מעברון, צריך לקרוא לשיטה InterstitialAd סטטית load() ולהעביר אותה InterstitialAdLoadCallback כדי לקבל את המודעה שנטענה או כל שגיאה אפשרית. חשוב לשים לב שכמו פורמטים אחרים שטוענים את השיחות החוזרות (callback), InterstitialAdLoadCallback ממנפת את LoadAdError כדי לספק פרטים מדויקים יותר על שגיאות באיכות.

Java

import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAdLoadCallback;

public class MainActivity extends Activity {

  private InterstitialAd mInterstitialAd;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
    @Override
    public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
   });
   AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();

   InterstitialAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/1033173712", adRequest,
    new InterstitialAdLoadCallback() {
   @Override
   public void onAdLoaded(@NonNull InterstitialAd interstitialAd) {
    // The mInterstitialAd reference will be null until
    // an ad is loaded.
    mInterstitialAd = interstitialAd;
    Log.i(TAG, "onAdLoaded");
   }

   @Override
   public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
    // Handle the error
    Log.d(TAG, loadAdError.toString());
    mInterstitialAd = null;
   }
  });
 }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAdLoadCallback;
class MainActivity : AppCompatActivity() {
 private var mInterstitialAd: InterstitialAd? = null
 private final var TAG = "MainActivity"
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
   super.onCreate(savedInstanceState)
   setContentView(R.layout.activity_main)

   var adRequest = AdRequest.Builder().build()

   InterstitialAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/1033173712", adRequest, object : InterstitialAdLoadCallback() {
    override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
     Log.d(TAG, adError?.toString())
     mInterstitialAd = null
    }

    override fun onAdLoaded(interstitialAd: InterstitialAd) {
     Log.d(TAG, 'Ad was loaded.')
     mInterstitialAd = interstitialAd
    }
   })
  }
}

הגדרת ה-FullScreenContentCallback

ב-FullScreenContentCallback מטופלים אירועים הקשורים להצגת InterstitialAd שלך. לפני הצגת InterstitialAd, חשוב להגדיר את הקריאה החוזרת (callback):

Java

mInterstitialAd.setFullScreenContentCallback(new FullScreenContentCallback(){
 @Override
 public void onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.");
 }

 @Override
 public void onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
  mInterstitialAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.");
  mInterstitialAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.");
 }

 @Override
 public void onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.");
 }
});

Kotlin

mInterstitialAd?.fullScreenContentCallback = object: FullScreenContentCallback() {
 override fun onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.")
 }

 override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
  mInterstitialAd = null
 }

 override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError?) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.")
  mInterstitialAd = null
 }

 override fun onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.")
 }

 override fun onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.")
 }
}

להצגת המודעה

מודעות מעברון צריכות להופיע במהלך הפסקות טבעיות באפליקציה. בין שלבים במשחק הוא דוגמה טובה או אחרי שהמשתמש משלים משימה. כדי להציג מודעת מעברון, צריך להשתמש בשיטה show().

Java

if (mInterstitialAd != null) {
 mInterstitialAd.show(MyActivity.this);
} else {
 Log.d("TAG", "The interstitial ad wasn't ready yet.");
}

Kotlin

if (mInterstitialAd != null) {
 mInterstitialAd?.show(this)
} else {
 Log.d("TAG", "The interstitial ad wasn't ready yet.")
}

שיטות מומלצות

כדאי לבדוק אם מודעות מעברון הן הסוג הנכון של המודעה לאפליקציה שלך.
מודעות מעברון מניבות את הביצועים הטובים ביותר באפליקציות עם נקודות מעבר טבעיות. נקודות כאלה נוצרות במהלך ביצוע משימה, כמו שיתוף תמונה או השלמת שלב במשחק. מאחר שהמשתמש מצפה להפסקה בפעולה, קל להציג מודעת מעברון מבלי להפריע לחוויית המשתמש. חשוב להביא בחשבון את הנקודות בתהליך העבודה של האפליקציה ולהציג מודעות מעברון ואת הסבירות שהמשתמש יגיב להן.
חשוב לזכור להשהות את הפעולה כשמציגים מודעת מעברון.
יש כמה סוגים שונים של מודעות מעברון: טקסט, תמונה, וידאו ועוד. חשוב להקפיד שכאשר האפליקציה תציג מודעת מעברון, היא תשעה את השימוש שלה במשאבים מסוימים כדי שהמודעה תנצל אותה. לדוגמה, כשמתקשרים כדי להציג מודעה מעברון, חשוב להשהות את פלט האודיו שהאפליקציה יוצרת.
זמני הטעינה מספיקים.
בדיוק כפי שחשוב לוודא שמודעות מעברון מוצגות בזמן הנכון, חשוב גם לוודא שהמשתמש לא צריך להמתין לטעינתן. אם תתקשרו מראש למודעה, תוכלו להתקשר למספר load() לפני שתכננתם להתקשר אליה. show()כדי לוודא שהאפליקציה שלכם כוללת מודעת מעברון נטענת במלואה בזמן שהיא מוכנה להצגה.
לא להציף את המשתמש במודעות.
הצגת המודעות במודעות מעברון באפליקציה עשויה להיראות דרך נהדרת להגדיל את ההכנסות, אבל היא יכולה גם לפגוע בחוויית המשתמש ולהקטין את שיעורי הקליקים. ודאו שהמשתמשים לא מפריעים בתדירות גבוהה כל כך שהם כבר לא יכולים ליהנות מהאפליקציה.

קוד מקור

דוגמאות ל-GitHub

סיפורי הצלחה

השלבים הבאים