Integracja Fluct z określaniem stawek

Ten przewodnik jest przeznaczony dla wydawców, którzy chcą używać pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wczytywania i wyświetlania reklam z Fluct na potrzeby określania stawek.

Wymagania wstępne

Obsługiwane formaty reklamy

Fluct określane są te formaty reklam:

Formaty
Baner
Pełnoekranowa
Otrzymano
Natywna

Skonfiguruj ustawienia zapośredniczenia AdMob w jednostce reklamowej

Musisz dodać Fluct do konfiguracji zapośredniczenia jednostki reklamowej. Najpierw zaloguj się na swoje konto AdMob.

Otwórz kartę Zapośredniczenie. Jeśli masz istniejącą grupę zapośredniczenia, którą chcesz zmodyfikować, kliknij jej nazwę, aby ją edytować, i przejdź od razu do sekcji Dodaj Fluct jako źródło reklam.

Aby utworzyć nową grupę zapośredniczenia, wybierz Utwórz grupę zapośredniczenia.

Podaj format reklamy i platformę, a następnie kliknij Dalej.

Nazwij grupę zapośredniczenia i wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy. Następnie ustaw stan grupy zapośredniczenia na Włączona. Następnie kliknij Dodaj jednostki reklamowe, aby otworzyć nakładkę wyboru jednostek reklamowych.

Powiąż tę grupę zapośredniczenia z istniejącą jednostką reklamową AdMob. Następnie kliknij Gotowe.

Na karcie jednostek reklamowych powinny się pojawić wybrane przez Ciebie jednostki reklamowe.

Dodaj Fluct jako źródło reklam

Na karcie Określanie stawek w sekcji Źródła reklam kliknij Dodaj źródło reklam, a potem wybierz Fluct. Przeczytaj i zaakceptuj warunki, a następnie kliknij Gotowe.

Na koniec kliknij Zapisz, by zapisać ustawienia grupy zapośredniczenia.

To wszystko. Fluct Nie wymaga to żadnych dodatkowych bibliotek SDK ani adapterów i nie musisz wprowadzać żadnych zmian w kodzie aplikacji.