SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google (chế độ Lite)

Giống như mọi thư viện Android khác, SDK các dịch vụ của Google Play sẽ tăng kích thước của các ứng dụng chứa SDK đó. SDK Lite quảng cáo trên thiết bị di động của Google là phiên bản nhẹ của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google, được tạo để giảm thiểu mức tác động đó. Kích thước phiên bản này chỉ bằng một phần nhỏ kích thước của SDK thông thường.

Không những làm giảm kích thước, SDK Lite còn giúp giảm tổng số phương thức được tham chiếu trong một ứng dụng. Điều này đặc biệt hữu ích khi triển khai SDK Lite cho các phiên bản Android cũ. Ở những phiên bản cũ này, nhà phát triển có thể bị giới hạn tham chiếu là 64K.

Dưới đây là cách định cấu hình gradle để kết hợp SDK Lite vào ứng dụng của bạn:

dependencies {
        implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1'
    }
    

Các điểm hạn chế của SDK Lite

Bạn chỉ nên sử dụng SDK Lite trong các ứng dụng được phân phối thông qua cửa hàng Google Play.

Không giống như các dịch vụ khác của Google Play, quy trình triển khai SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google chuẩn trong APK các dịch vụ của Google Play cũng có trong thư viện ứng dụng các dịch vụ của Google Play. Quy trình triển khai này cũng hỗ trợ cả các thiết bị không có APK các dịch vụ của Google Play. Khi chạy, SDK so sánh các phiên bản của thư viện ứng dụng và APK các dịch vụ của Google Play và sẽ sử dụng phiên bản mới nhất.

SDK Lite sẽ bỏ qua quy trình triển khai SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google từ thư viện ứng dụng và bạn chỉ thấy giao diện cho APK các dịch vụ của Google Play. SDK Lite dựa trên quy trình triển khai của APK. Nếu bạn triển khai ứng dụng của mình bên ngoài cửa hàng Google Play, các thiết bị của người dùng sẽ không được đảm bảo là đã được cài đặt APK các dịch vụ của Google Play.

Đối với các thiết bị đã cập nhật các dịch vụ của Google Play lên phiên bản mới nhất, SDK Lite sẽ hoạt động giống như SDK chuẩn. Tuy nhiên, đối với các thiết bị chưa cập nhật hoặc không có các dịch vụ của Google Play, SDK Lite có thể tham chiếu các API không có sẵn hoặc đã thay đổi so với API trong APK các dịch vụ của Google Play . Điều này sẽ dẫn đến tình trạng không hoạt động và lỗi sẽ được ghi nhật ký, có thể khiến cho hệ thống không phân phát quảng cáo tới các thiết bị đó.