ภาพรวมของ Reports API

Reports API เป็น RESTful API ที่คุณใช้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม Google Workspace ของผู้ใช้ได้ Reports API เป็นส่วนหนึ่งของ Admin SDK API

Reports API มีรายงาน 2 ประเภท ได้แก่

 • รายงานกิจกรรม ซึ่งรายงานเหตุการณ์สำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการเฉพาะ เช่น Google ไดรฟ์หรือคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • รายงานการใช้งาน ซึ่งแสดงรายการเหตุการณ์พื้นที่ทำงานที่เกิดจากผู้ใช้
  • รายงานการใช้งานลูกค้าจะแสดงเหตุการณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมน
  • รายงานการใช้งานผู้ใช้จะแสดงเหตุการณ์แยกตามผู้ใช้

รายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน Reports API มีดังนี้

รายงานกิจกรรม

รายงานกิจกรรมจะแสดงข้อมูลกิจกรรมในแอปพลิเคชันหรือบริการ Google Workspace ที่เฉพาะเจาะจง รายงานกิจกรรมจะประกอบด้วยวันที่ เวลา ผู้ใช้ และประเภทของกิจกรรม เอกสารอ้างอิง API ประกอบด้วยรายการรายงานกิจกรรมที่สมบูรณ์และข้อมูลที่รวมในรายงาน ต่อไปนี้คือตัวอย่างรายงานกิจกรรมบางส่วน ซึ่งแสดงตามแอปพลิเคชันหรือบริการ

 • รายงานกิจกรรมของผู้ดูแลระบบ จะแสดงกิจกรรมที่ผู้ดูแลระบบทำโดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ เช่น คุณสามารถดูรายการเวลาทั้งหมดที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนชื่อของผู้ใช้โดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • รายงานกิจกรรมของ Google ไดรฟ์จะแสดงวิธีที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณแก้ไขและดูเอกสารในไดรฟ์ของตน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกดูรายการกิจกรรมของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งในไดรฟ์ได้
 • รายงานกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ จะให้ข้อมูลว่าผู้ใช้ในบัญชีของคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบและออกจากระบบบัญชี ของตนเมื่อใด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับรายงานการเข้าสู่ระบบทั้งหมดสำหรับโดเมนของคุณในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 • รายงานกิจกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แสดงกิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จัดการโดยการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เช่น คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่
 • รายงานกิจกรรมโทเค็น OAuth จะแสดงเหตุการณ์เมื่อผู้ใช้ให้หรือเพิกถอนโทเค็นการให้สิทธิ์ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใช้ คุณสามารถใช้ Reports API เพื่อดูรายการสิทธิ์ของบุคคลที่สามทั้งหมดในการเข้าถึงข้อมูล Google Workspace ของผู้ใช้
รายงานการใช้งาน

รายงานการใช้งานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ Google Workspace ในโดเมน โดยคุณสามารถใช้ API เพื่อขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผู้ใช้ได้

 • รายงานการใช้งานของลูกค้า แสดงรายการแอปพลิเคชันและบริการโดยละเอียดในบัญชีของคุณ ข้อมูลการใช้งานนี้จะจัดระเบียบตามประเภทแอปพลิเคชันและมีข้อมูลเฉพาะของแอปพลิเคชันนั้น
 • รายงานการใช้งานของผู้ใช้ จะแสดงกิจกรรมตามผู้ใช้ในบัญชีของคุณ คุณสามารถปรับแต่งและกรองรายงานเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงได้ ข้อมูลการใช้งานนี้จัดตามประเภทแอปพลิเคชันและมีข้อมูลเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันนั้นๆ
 • รายงานการใช้งานเอนทิตี แสดงรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีที่ผู้ใช้ของบัญชีใช้ในแอปพลิเคชัน Currents
การแจ้งเตือน
API การรายงานมีการแจ้งเตือนที่ช่วยให้คุณดูเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เมื่อคุณดูทรัพยากรและมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร Reports API จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการรับการแจ้งเตือนจาก Reports API ได้ที่คู่มือสำหรับการรับข้อความ Push

ขั้นตอนถัดไป

 • หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Reports API และดูการใช้งาน ให้ใช้ Quickstart ซึ่งแสดงรายการตามภาษาโปรแกรมบนแถบนำทางด้านซ้าย คุณสามารถดำเนินการต่อไปยังส่วนนี้เพื่ออ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีได้

 • หากต้องการใช้ Reports API ให้ทำตามขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อตั้งค่าบัญชีและเป็นผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้คุณจะต้องสร้างโปรเจ็กต์และลงทะเบียนโปรเจ็กต์โดยใช้คอนโซล Google API จากนั้นจึงเปิดใช้งานบริการ Reports API

 • ส่วนการให้สิทธิ์จะแสดงวิธีใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth 2.0 เพื่อรับข้อมูลผู้ใช้จากแอปพลิเคชันและบริการของ Google Workspace

 • หากต้องการดูรายละเอียดของประเภททรัพยากรหรือเมธอดที่เฉพาะเจาะจง โปรดดูข้อมูลอ้างอิง API

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครื่องมือติดตามปัญหา Admin SDK API บล็อกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace และศูนย์ช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace