การเริ่มต้น JavaScript อย่างรวดเร็ว

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วอธิบายวิธีตั้งค่าและเรียกใช้แอปที่เรียกใช้ Google Workspace API

การเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace อย่างรวดเร็วจะใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API เพื่อจัดการรายละเอียดบางอย่างของขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับแอปของคุณเอง การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ใช้วิธีการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เรียบง่ายซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบ สำหรับสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เราขอแนะนำให้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ก่อนเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะกับแอปของคุณ

สร้างเว็บแอปพลิเคชัน JavaScript ที่ส่งคำขอไปยัง Directory API

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ
 • ตั้งค่าตัวอย่าง
 • เรียกใช้ตัวอย่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเพื่อให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้เสร็จสมบูรณ์

เปิดใช้ API

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว

หากคุณใช้โปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่เพื่อให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้กำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth และเพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้ใช้ทดสอบ หากทำตามขั้นตอนนี้สำหรับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > หน้าจอขอความยินยอม OAuth

  ไปที่หน้าจอขอความยินยอม OAuth

 2. สำหรับประเภทผู้ใช้ ให้เลือกภายใน แล้วคลิกสร้าง
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแอปให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
 4. สำหรับตอนนี้ คุณอาจข้ามการเพิ่มขอบเขต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป ในอนาคต เมื่อสร้างแอปเพื่อใช้นอกองค์กร Google Workspace คุณจะต้องเปลี่ยนประเภทผู้ใช้เป็นภายนอก จากนั้นจึงเพิ่มขอบเขตการให้สิทธิ์ที่แอปต้องการ

 5. ดูสรุปการลงทะเบียนแอป หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกแก้ไข หากการลงทะเบียนแอปถูกต้องแล้ว ให้คลิกกลับไปยังหน้าแดชบอร์ด

ให้สิทธิ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอป คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์ใช้เพื่อระบุแอปเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทำงานในหลายแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกกันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > เว็บแอปพลิเคชัน
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. เพิ่ม URI ที่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปของคุณ ดังนี้
  • แอปฝั่งไคลเอ็นต์ (JavaScript) - คลิกเพิ่ม URI ในส่วนต้นทาง JavaScript ที่ได้รับอนุญาต จากนั้นป้อน URI ที่จะใช้สำหรับคำขอของเบราว์เซอร์ ข้อมูลนี้จะระบุโดเมนที่แอปพลิเคชันของคุณสามารถส่งคำขอ API ไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0
  • แอปฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Java, Python และอื่นๆ) - คลิกเพิ่ม URI ในส่วน URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาต จากนั้น ให้ป้อน URI ปลายทางที่เซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 จะส่งการตอบกลับได้
 6. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่

  จดรหัสไคลเอ็นต์ และจะไม่ใช้รหัสลับไคลเอ็นต์สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

 7. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0

จดข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้ไว้เพราะจะต้องใช้ในภายหลังในการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้

สร้างคีย์ API

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API
 3. คีย์ API ใหม่จะปรากฏขึ้น
  • คลิกคัดลอก เพื่อคัดลอกคีย์ API สำหรับใช้ในโค้ดของแอป นอกจากนี้ คุณยังดูคีย์ API ได้ในส่วน "คีย์ API" ของข้อมูลเข้าสู่ระบบของโปรเจ็กต์
  • คลิกจำกัดคีย์เพื่ออัปเดตการตั้งค่าขั้นสูงและจำกัดการใช้คีย์ API โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการใช้ข้อจํากัดของคีย์ API

ตั้งค่าตัวอย่าง

 1. สร้างไฟล์ชื่อ index.html ในไดเรกทอรีการทำงาน
 2. ในไฟล์ index.html ให้วางโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้

  adminSDK/directory/index.html
  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <title>Directory API Quickstart</title>
    <meta charset="utf-8" />
   </head>
   <body>
    <p>Directory API Quickstart</p>
  
    <!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
    <button id="authorize_button" onclick="handleAuthClick()">Authorize</button>
    <button id="signout_button" onclick="handleSignoutClick()">Sign Out</button>
  
    <pre id="content" style="white-space: pre-wrap;"></pre>
  
    <script type="text/javascript">
     /* exported gapiLoaded */
     /* exported gisLoaded */
     /* exported handleAuthClick */
     /* exported handleSignoutClick */
  
     // TODO(developer): Set to client ID and API key from the Developer Console
     const CLIENT_ID = '<YOUR_CLIENT_ID>';
     const API_KEY = '<YOUR_API_KEY>';
  
     // Discovery doc URL for APIs used by the quickstart
     const DISCOVERY_DOC = 'https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/admin/directory_v1/rest';
  
     // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
     // included, separated by spaces.
     const SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly';
  
     let tokenClient;
     let gapiInited = false;
     let gisInited = false;
  
     document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'hidden';
     document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';
  
     /**
      * Callback after api.js is loaded.
      */
     function gapiLoaded() {
      gapi.load('client', initializeGapiClient);
     }
  
     /**
      * Callback after the API client is loaded. Loads the
      * discovery doc to initialize the API.
      */
     async function initializeGapiClient() {
      await gapi.client.init({
       apiKey: API_KEY,
       discoveryDocs: [DISCOVERY_DOC],
      });
      gapiInited = true;
      maybeEnableButtons();
     }
  
     /**
      * Callback after Google Identity Services are loaded.
      */
     function gisLoaded() {
      tokenClient = google.accounts.oauth2.initTokenClient({
       client_id: CLIENT_ID,
       scope: SCOPES,
       callback: '', // defined later
      });
      gisInited = true;
      maybeEnableButtons();
     }
  
     /**
      * Enables user interaction after all libraries are loaded.
      */
     function maybeEnableButtons() {
      if (gapiInited && gisInited) {
       document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'visible';
      }
     }
  
     /**
      * Sign in the user upon button click.
      */
     function handleAuthClick() {
      tokenClient.callback = async (resp) => {
       if (resp.error !== undefined) {
        throw (resp);
       }
       document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'visible';
       document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Refresh';
       await listUsers();
      };
  
      if (gapi.client.getToken() === null) {
       // Prompt the user to select a Google Account and ask for consent to share their data
       // when establishing a new session.
       tokenClient.requestAccessToken({prompt: 'consent'});
      } else {
       // Skip display of account chooser and consent dialog for an existing session.
       tokenClient.requestAccessToken({prompt: ''});
      }
     }
  
     /**
      * Sign out the user upon button click.
      */
     function handleSignoutClick() {
      const token = gapi.client.getToken();
      if (token !== null) {
       google.accounts.oauth2.revoke(token.access_token);
       gapi.client.setToken('');
       document.getElementById('content').innerText = '';
       document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Authorize';
       document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';
      }
     }
  
     /**
      * Print the first 10 users in the domain.
      */
     async function listUsers() {
      let response;
      try {
       const request = {
        'customer': 'my_customer',
        'maxResults': 10,
        'orderBy': 'email',
       };
       response = await gapi.client.directory.users.list(request);
      } catch (err) {
       document.getElementById('content').innerText = err.message;
       return;
      }
  
      const users = response.result.users;
      if (!users || users.length == 0) {
       document.getElementById('content').innerText = 'No users found.';
       return;
      }
      // Flatten to string to display
      const output = users.reduce(
        (str, user) => `${str}${user.primaryEmail} (${user.name.fullName})\n`,
        'Users:\n');
      document.getElementById('content').innerText = output;
     }
  
    </script>
    <script async defer src="https://apis.google.com/js/api.js" onload="gapiLoaded()"></script>
    <script async defer src="https://accounts.google.com/gsi/client" onload="gisLoaded()"></script>
   </body>
  </html>

  แทนที่รายการต่อไปนี้

เรียกใช้ตัวอย่าง

 1. ติดตั้งแพ็กเกจ http-server ในไดเรกทอรีที่ใช้งานได้ ดังนี้

  npm install http-server
  
 2. ให้เริ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์ในไดเรกทอรีการทํางาน

  npx http-server -p 8000
  
 1. ในเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ http://localhost:8000
 2. คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ให้สิทธิ์เข้าถึง
  1. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ให้ลงชื่อเข้าใช้เมื่อได้รับข้อความแจ้ง หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้เลือก 1 บัญชีที่จะใช้ในการให้สิทธิ์
  2. คลิกยอมรับ

แอปพลิเคชัน JavaScript จะทำงานและเรียกใช้ Directory API

ขั้นตอนถัดไป