ภาพรวมของ Directory API

Directory API เป็นส่วนหนึ่งของ RESTful Admin SDK API ที่สามารถใช้สร้างและจัดการทรัพยากรที่ควบคุมโดยผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นของบัญชี Google Workspace ได้แบบเป็นโปรแกรม กรณีการใช้งานบางส่วนมีดังนี้

  • การสร้างและจัดการผู้ใช้และการเพิ่มผู้ดูแลระบบ
  • การสร้างและจัดการกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
  • การตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโดเมนของคุณและดำเนินการกับอุปกรณ์ที่สูญหาย
  • การจัดการแผนผังองค์กรและโครงสร้างองค์กร
  • การตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงและเพิกถอนแอปที่ไม่ได้รับอนุญาต

ต่อไปนี้เป็นรายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน Directory API

ลูกค้า
บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี Google Workspace ซึ่งแสดงโดยแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
โดเมน
โดเมน DNS ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google Workspace (หากมี) ซึ่งแสดงโดยทรัพยากร Domain ทั้งนี้มีเพียงบางบัญชีเท่านั้นที่มีโดเมนที่เชื่อมโยงกัน
หน่วยขององค์กร (OU)
หน่วยย่อยของโครงสร้างองค์กรของบัญชี Google Workspace ซึ่งใช้ในการจัดกลุ่มและจัดเรียงผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำนโยบายไปใช้และการให้สิทธิ์ OU จะแสดงเป็นทรัพยากร OrgUnit
สิทธิ์
ความสามารถของผู้ใช้ในการดำเนินการต่างๆ ในทรัพยากรของ Google Workspace มีผลกับผู้ดูแลระบบเป็นหลัก สิทธิ์จะแสดงด้วยทรัพยากรสิทธิ์
Role
คอลเล็กชันของสิทธิ์ที่กำหนดไว้แล้วซึ่งมอบให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ได้ ซึ่งทรัพยากร บทบาท แสดงแทน
การมอบหมายบทบาท
ระเบียนที่บ่งชี้ว่าผู้ใช้รายใดได้รับบทบาทใดและมีบทบาทใด การมอบหมายบทบาทจะแสดงด้วยทรัพยากร RoleAssignment
สคีมา
ออบเจ็กต์ JSON ที่กำหนดแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองของผู้ใช้สำหรับองค์กร ซึ่งแสดงโดยแหล่งข้อมูลสคีมา
ผู้ใช้
บัญชีผู้ใช้ปลายทางแต่ละบัญชีที่มีสิทธิ์เข้าถึงแอปและทรัพยากรของ Google Workspace ซึ่งนำเสนอโดยแหล่งข้อมูลผู้ใช้

ขั้นตอนถัดไป