Directory API'ye Genel Bakış

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Directory API, RESTful Admin SDK API'nin bir parçasıdır ve bir Google Workspace hesabına ait, yönetici tarafından kontrol edilen kaynakları programatik olarak oluşturup yönetmek için kullanılabilir. Bazı kullanım alanları şunlardır:

  • Kullanıcı oluşturma ve yönetme, yönetici ekleme.
  • Grup ve grup üyelikleri oluşturma ve yönetme.
  • Alanınıza bağlı cihazları izleme ve kayıp cihazlarda işlem yapma.
  • Kuruluş grafiğinizi ve kuruluş yapılarınızı yönetme.
  • Kullanıcılarınızın yetkisiz erişime izin verdiği uygulamaları denetleme ve bu uygulamaları iptal etme.

Directory API'de yaygın olarak kullanılan terimlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Müşteri
Müşteri kaynağı tarafından temsil edilen Google Workspace hesabının sahibi olan tüzel kişi.
Alan
Geçerliyse Alan kaynağı tarafından temsil edilen bir Google Workspace hesabıyla ilişkili DNS alanı. Tüm hesapların ilişkili bir alanı yoktur.
Kuruluş birimi
Politika uygulamak ve yetkilendirme vermek amacıyla kullanıcıları gruplandırmak ve sıralamak için kullanılan, Google Workspace hesabına ait kuruluş ağacının bir alt birimidir. Bir kuruluş birimi, Kuruluş Birimi kaynağı tarafından temsil edilir.
Ayrıcalık
Kullanıcının bir Google Workspace kaynağında işlem yapabilme olanağı. Öncelikle yöneticiler için geçerlidir. Ayrıcalık, Ayrıcalıklar kaynağıyla temsil edilir.
Rol
Bir kullanıcıya veya kullanıcı grubuna atanabilen ve Rol kaynağı tarafından temsil edilen tanımlanmış bir ayrıcalık koleksiyonu.
Rol ataması
Hangi kullanıcıya hangi rolün, hangi kapsamda verildiğini gösteren kayıt. Rol ataması, Rol Ataması kaynağı tarafından temsil edilir.
Şema
Kuruluşunuz için özel kullanıcı özelliklerini tanımlayan ve Schema kaynağı tarafından temsil edilen bir JSON nesnesi.
Kullanıcı
Google Workspace uygulamalarına ve kaynaklarına erişimi olan, Kullanıcı kaynağı tarafından temsil edilen bireysel bir son kullanıcı hesabı.

Sonraki adımlar