ภาพรวมของ Data Transfer API

Data Transfer API จะจัดการการโอนข้อมูลจากผู้ใช้คนหนึ่งไปยังผู้ใช้อีกรายภายในโดเมน ผู้ใช้ที่รับข้อมูลต้องเป็นของโดเมนของคุณ

เช่น คุณสามารถใช้ Data Transfer API เพื่อย้ายไฟล์ Google ไดรฟ์จากผู้ใช้ที่ออกจากองค์กรไปแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โอนข้อมูล