Contact Delegation API'ye genel bakış

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Contact Delegation API, Yöneticilerin yetki verilmiş kullanıcı adı verilen bir kullanıcıya başka bir kullanıcıya yetki verilmiş kullanıcı adlı yetki verme yetkisini vermesine olanak tanır. Örneğin, Contact Delegation API, yöneticinin bir yöneticinin kişilerini kendi idari asistanına yetkilendirmesine yardımcı olabilir. Böylece asistan takvim randevuları alabilir.

Kişi yetkilendirmesini nasıl yapacağınızı öğrenmek için Yetki verilmiş kullanıcıları yönetme başlıklı makaleyi inceleyin.