סקירה כללית על Contact Delegation API

ה-API 'הקצאת הרשאות לניהול אנשי קשר' מאפשר לאדמינים להאציל למשתמש אחר גישהלאנשי הקשר, הנקרא מואצל. לדוגמה, ה-API 'הקצאת הרשאות לניהול אנשי קשר' יכול לאפשר לאדמין להעניק לעוזר הדיגיטלי שלו אנשי קשר כדי שה-Assistant יוכל לקבוע פגישות ביומן.

למידע נוסף על הענקת גישה לאנשי קשר, תוכלו לקרוא את המאמר ניהול הקצאות של אנשי קשר.