ภาพรวมของ Contact Delegation API

Contact Delegation API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อติดต่อของผู้ใช้ 1 รายที่เรียกว่าผู้มอบสิทธิ์ให้กับผู้ใช้รายอื่น ซึ่งเรียกว่าผู้รับมอบสิทธิ์ได้ ตัวอย่างเช่น Contact Delegation API จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์รายชื่อติดต่อของผู้บริหารให้กับผู้ช่วยด้านการดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ช่วยจองการนัดหมายในปฏิทินได้

ดูวิธีมอบสิทธิ์จัดการรายชื่อติดต่อได้ที่จัดการผู้รับมอบสิทธิ์จัดการรายชื่อติดต่อ