Genel Bakış

Alert Center API, alanınızı etkileyen uyarıları yönetmenize olanak tanır. Uyarı, Google'ın algıladığı olası bir güvenlik sorununun uyarısıdır. Uyarılar aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Uyarının kaynağı.
 • Uyarının adı.
 • Bu uyarının gerçekleşme zamanı.
 • Bu uyarıyla ilişkili belirli veriler.

Alan yöneticileri, uyarıları Google Yönetici Konsolu'ndan manuel olarak görebilir ve yönetebilir. Alert Center API, oluşturduğunuz uygulamaların uyarı verilerini ve uyarı geri bildirimlerini almasına olanak tanır. API, mevcut uyarılar için yeni uyarı geri bildirimi de oluşturabilir.

Örneğin, bir izleme uygulaması Alert Center API'yi kullanarak bir alanla ilgili en son uyarıları alabilir, bunlar için öncelik belirleyebilir ve ardından kuruluşunuzun üyelerini bilgilendirebilir. Ekibiniz uyarıya yanıt verdikten sonra uygulama, ekibin bulgularına göre uyarıya geri bildirim ekleyebilir.

Alert Center API'yi kullanma

Alert Center API'yi kullanmadan önce yeni bir Cloud Platform projesi oluşturmanız ve Alert Center API'yi etkinleştirmeniz gerekir. Projeniz API'ye erişirken hizmet hesabı kullanmalıdır.

Uygulamanız ön koşulları karşılayan ve doğru şekilde yetkilendirilmeye sahip olan bir Cloud projesi oluşturduktan sonra Alert Center API REST isteklerinde bulunabilir. Mevcut istemci kitaplıkları kullanılırken API isteğinde bulunmak daha kolaydır.

Aşağıdaki örnekte, API kullanılarak mevcut uyarıların nasıl listeleneceği gösterilmektedir:

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);