ListBookings yöntemi

Bu yöntem, herhangi bir satıcıdaki kullanıcının gelecekteki rezervasyonlarını döndürür. Bu yöntem, geçmiş rezervasyonları veya iptal edilen rezervasyonları döndürmemelidir.

İstek

Rezervasyon Listesi İsteği

Döndürülen değer

ListBookingsResponse

// Request to list all bookings for a user
message ListBookingsRequest {
  // ID of the user (required)
  string user_id = 1;
}

// Response for the ListBookings RPC with all bookings for the requested user.
message ListBookingsResponse {
  // All bookings of the user (required)
  repeated Booking bookings = 1;
}